Sunganzing

V anglické wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/Sungazing Sungazing je akt pohľadu priamo do slnka počas úsvitu a súmraku. Niekedy sa to robí ako súčasť duchovnej alebo náboženskej praxe.[1] ľudské oko je veľmi citlivé, a dlhodobom vystavení priamemu slnečnému žiareniu môže viesť k slnečnej retinopatia, pterýgium,[2], šedý zákal,[3] a často slepota.[4] [5] [6] štúdie …

Back to Top