Zistená súvislosť medzi množstvom hliníku v organizme a Alzheimerovou chorobou

Profesor Chris Exley z Keely University of England, ktorý hovoril o svojom novom výskume na webe Hippocratic Post, informoval, že jeho výskumná skupina dokázala potvrdiť existenciu súvislosti medzi hliníkom a Alzheimerovou chorobou.. Vedci predovšetkým zistili, že obsah hliníka v mozgu ľudí s Alzheimerovou chorobou je vyšší ako priemer v kontrolnej skupine …

Back to Top