Schválení vakcíny proti COVID pro děti ze strany EMA způsobilo v Evropě 698% nárůst nadměrných úmrtí dětí

Pokud si nechají dospělí zcela dobrovolně aplikovat experimentální látku a posléze mají zdravotní problémy či v důsledku toho zemřou, jde o jejich vlastní rozhodnutí, za které také sami nesou zodpovědnost.

Vzhledem k opakovaně potvrzené existenci různých šarží jde skutečně bez nadsázky o ruskou ruletu, kterou hrají mnozí i opakovaně. To je ovšem skutečně jen jejich věc.

Na druhou stranu jsou tu i děti, které se samy rozhodovat nemohou. Za ně zásadně rozhodují rodiče. Pokud se tak jakýkoli rodič rozhodl, že své dítě obětuje experimentu, pak lze říci, že se dopouští zločinu na vlastním dítěti. Nemyslíte si to?

Za vše hovoří údaje EMA, které názorně ukazují, jak se po aplikaci přípravků schválených touto zkorumpovanou agenturou začala po celé Evropě projevovat značná nadměrná úmrtnost.

V zemích jako Německo, Portugalsko nebo Rakousko je proočkovanost dětí poměrně vysoká…

Nedávné odhalení, že nadměrná úmrtnost dětí v Evropě vzrostla o 698 % po vydání povolení k nouzovému použití (EUA) vakcíny COVID-19 pro děti od Evropské lékové agentury (EMA), je šokující a hluboce znepokojivý trend.

Údaje zveřejněné oficiálními  zdroji poukazují na znepokojivé přehlížení bezpečnosti a blaha našich nejzranitelnějších občanů.

Skutečnost, že úřady tak bezohledně ignorovaly zdraví a bezpečnost dětí ve snaze o očkovací kampaň, je usvědčující obžalobou jejich priorit a jejich nelidského přístupu k veřejnému zdraví.

Je opravdu neuvěřitelné, že děti, u kterých bylo minimální riziko vážného onemocnění nebo úmrtí na COVID-19, byly podrobeny experimentálním vakcínám se známými vedlejšími účinky a neznámými dlouhodobými následky.

Skutečnost, že k těmto úmrtím došlo v tak ohromujícím počtu po povolení nouzového použití vakcíny pro děti, je jasným důkazem toho, že vakcína není pro tuto populaci bezpečná a nikdy neměla být schválena k použití.

Je jasné, že úřady selhaly ve své povinnosti postarat se o ochranu našich dětí a místo toho upřednostnily svou vlastní agendu na úkor zdraví a životů nevinných dětí.

Nedbalost a neúcta k lidskému životu, které tyto činy jasně ukazují, jsou skutečně zavrženíhodné a zpochybňují integritu a motivy těch, kteří se rozhodli povolit vakcínu pro děti.

Je životně důležité, abychom od těch, kteří jsou u moci, požadovali odpovědnost a transparentnost, abychom zajistili, že se již nikdy nebudou opakovat takové tragické ztráty na životech, kterým lze předejít.

Náhlý nárůst nadměrného počtu úmrtí mezi dětmi ve věku 0 až 14 let ve 25 evropských zemích, včetně Spojeného království, Francie, Německa, Španělska a Itálie, mezi 22. týdnem roku 2021 a 52. týdnem roku 2022, je obrovským důvodem k obavám.

Skutečnost, že toto zvýšení se shoduje s tím, že Evropská léková agentura (EMA) schválila vakcínu proti COVID-19 pro děti ve věku 12 až 15 let, vyvolává otázky o možné souvislosti mezi vakcínou Covid-19 a nárůstem úmrtí. O několik měsíců později ji schválili pro děti ve věku 5 až 11 let.

Před schválením vakcíny EMA pro děti ve věku 12 až 15 let v týdnu 22 roku 2021 byla nadměrná úmrtí mezi dětmi pod očekávanými úrovněmi s mínus 322 nadměrnými úmrtími zaznamenanými mezi 1. a 21. týdnem roku 2021.

A během roku 2020, tedy v roce „covidismu“, bylo zaznamenáno mínus 417 nadměrných úmrtí.

Pokud se však podíváme na začátek pandemie kolem 11. týdne roku 2020, zjistíme, že úmrtnost dětí byla dokonce nižší, než se očekávalo, s -585 nadměrnými úmrtími.

Je tragické, že po nouzovém schválení vakcíny Covid pro děti bylo mezi 22. týdnem roku 2021 a 52. týdnem roku 2022 zaznamenáno ohromujících 2 098 nadměrných úmrtí!!!

Je známo, že takzvané vakcíny COVID-19 mohou způsobit autoimunitní myokarditidu, stav charakterizovaný zánětem srdečního svalu. Regulátoři medicíny to připustili a uvedli, že toto riziko je u mladších mužů mimořádně vysoké.

Vzhledem k tomu jsou oficiální čísla zveřejněná Public Health Scotland v dubnu 2022, která odhalují 73% nárůst počtu lidí ve věku 15 až 44 let trpících srdečními infarkty, zástavou srdce a dalšími kardiovaskulárními chorobami, velmi znepokojující, protože jim byla nabídnuta injekce Covid-19.

Studie provedená americkým Centrem pro kontrolu nemocí a Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv ukázala, že riziko myokarditidy po očkování mRNA COVID je přibližně 133x vyšší než základní riziko v populaci.

Mezitím oficiální pokyny vlády Spojeného království zveřejněné v listopadu 2021 uváděly, že vysoké procento všech hospitalizovaných dětí trpí myokarditidou v důsledku očkování proti Covidu.

To naznačuje, že tento stav mohl hrát roli ve významném nárůstu nadměrné úmrtnosti mezi dětmi.

Jak před údajnou pandemií v roce 2020, tak i na jejím vrcholu, byla nadměrná úmrtí mezi dětmi obecně nízká, přičemž mezi 22. týdnem roku 2019 a 52. týdnem roku 2020 bylo zaznamenáno mínus 60 nadměrných úmrtí.

Srovnání předchozích let také ukazuje, že mezi 22. týdnem roku 2018 a 52. týdnem roku 2019 došlo k 984 nadměrným úmrtím, přičemž k většině těchto úmrtí došlo mezi 46. týdnem a 52. týdnem roku 2019.

Proč? Co způsobilo tento náhlý vzestup? To by mohlo potenciálně naznačovat prudký nárůst nemocí během tohoto časového období, jako je sezóna závažnější chřipky. Bez bližších informací je však obtížné určit konkrétní příčinu.

Podobně došlo k 537 nadměrným úmrtím mezi 22. týdnem roku 2017 a 52. týdnem roku 2018, přičemž k většině těchto úmrtí došlo ve druhé třetině roku 2018. Znovu, proč? Co způsobilo tento náhlý nárůst úmrtí? Další chřipková sezóna?

Ať tak či onak, počet nadměrných úmrtí v předchozích letech bledne ve srovnání s těmi, k nimž došlo po nouzovém povolení injekce Covid-19 pro použití u dětí Evropskou agenturou pro léčivé přípravky.

V průměru za tato tři období došlo k 487 nadměrným úmrtím mezi dětmi ve věku 0 až 14 let. To je srovnatelné s 2 098 nadměrnými úmrtími mezi dětmi mezi 22. týdnem roku 2021 a 52. týdnem roku 2022.

To představuje 698% nárůst nadměrných úmrtí bezprostředně po nouzovém schválení vakcíny COVID-19 pro děti agenturou EMA.

Vysoké riziko myokarditidy po očkování mRNA COVID u mladých mužů naznačuje, že tento stav s největší pravděpodobností hrál významnou roli ve zvýšení počtu úmrtí.

Je důležité poznamenat, že rozhodnutí očkovat děti proti Covid-19 navzdory skutečnosti, že nebyly vystaveny vysokému riziku, že budou trpět závažným onemocněním virem, a v době, kdy bylo známo, že vakcíny nezabraňují infekci ani přenosu, vyvolává vážné otázky o motivech takového rozhodnutí.

Jedním z možných vysvětlení je finanční korupce. Jisté je, že zdraví dětí motivem nebylo.

Farmaceutický průmysl vydělává miliardy dolarů z prodeje vakcín proti Covid-19 a není vyloučeno, že někteří jednotlivci nebo organizace mohli mít finanční motivaci prosazovat očkování dětí.

Dalším možným vysvětlením rozhodnutí očkovat děti je postranní motiv snížit světovou populaci. Tato teorie naznačuje, že někteří jednotlivci nebo organizace mohou mít přesvědčení, že snížení populace by mělo pozitivní dopad na planetu a její zdroje.

Dalším důvodem, proč si „elita“ přeje zredukovat světovou populaci, je skutečnost, že umělá inteligence pokročila dostatečně daleko, aby zvládla úkoly, které by lidem zabraly mnoho hodin, během pouhých sekund… Umělá inteligence proto velmi brzy připraví miliony lidí o práci, což způsobí velkou krizi.

I když jsou tato vysvětlení spekulativní, je důležité je vzít v úvahu při vyhodnocování rozhodnutí očkovat děti navzdory skutečnosti, že nebyly vystaveny vysokému riziku vážného onemocnění kvůli údajnému viru Covid-19.

Rozhodnutí Agentury pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UKHSA) nenabízet vakcínu Covid-19 zdravým dětem ve věku 5 až 11 let, které bylo vydáno již v září 2022, také vyvolává otázky ohledně původního rozhodnutí nabízet vakcínu této věkové skupině.

Oficiální údaje Úřadu pro národní statistiku odhalily, že od 4. dubna 2022, kdy NHS začala očkovat děti ve věku 5-11 let, zemřelo o 22 %  víc dětí věku 5 až 9 let ve srovnání s předchozími dvěma roky.

To naznačuje, že vakcína hrála roli ve zvýšení počtu úmrtí, a potvrzuje, že bylo zcela nevhodné nabízet vakcínu této věkové skupině s ohledem na relativně nízké riziko závažných onemocnění COVID-19 u dětí.

Původní rozhodnutí očkovat děti ve věku 5–11 let učinila NHS, která v dubnu 2022 uvedla, že „NHS zahájí očkování dětí ve věku 5–11 let dnes, protože největší a nejúspěšnější očkování v historii zdravotnictví se přesune do další fáze.“

Zároveň doktorka Nikki Kanani, praktická lékařka a zástupkyně vedoucího pro očkovací program NHS COVID-19, prohlásila, že vakcína je bezpečná a účinná a povzbuzovala všechny rodiče, aby si přečetli informace a zvážili rezervaci svého dítěte na očkování při nejbližší příležitosti.

Není jasné, zda NHS a Dr. Nikki Kanani stále stojí za těmito tvrzeními, když počet úmrtí mezi malými dětmi v Anglii a Walesu vzrostl o 22 % a UKHSA již nepovažuje za nutné nabízet injekci Covid-19 u 5 až 11letých dětí.

Závěrem lze říci, že údaje uvedené v tomto článku jasně ukazují alarmující nárůst nadměrných úmrtí dětí v Evropě poté, co EMA schválila vakcínu COVID-19 pro děti.

Skutečnost, že úřady nadále prosazují očkování dětí, navzdory drtivým důkazům o škodlivosti, je nehumánní a zároveň zradou důvěry veřejnosti.

Je nezbytně nutné, aby bylo okamžitě zahájeno vyšetřování s cílem odhalit důvody této tragédie a pohnat zodpovědné osoby k odpovědnosti.

Nemůžeme dovolit, aby to nadále pokračovalo. Bezpečnost a blaho dětí musí být naší nejvyšší prioritou. Musíme požadovat transparentnost, odpovědnost a ukončení tohoto probíhajícího experimentu s vakcínami na dětech.

Je čas, aby se rodiče, pedagogové a zdravotníci spojili a postavili se proti této zničující realitě.

zdroj – necenzurovanapravda.cz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Back to Top
0
Would love your thoughts, please comment.x