Kurkuma je účinná pri liečbe polycystických vaječníkov

Výskum kurkumínu preukázal jeho účinnosť pri liečbe polycystických vaječníkov. Randomizovaná, placebom kontrolovaná klinická štúdia zahŕňala 72 pacientok so syndrómom polycystických vaječníkov. 36 pacientov dostávalo kurkumín 1500 mg (500 mg trikrát denne) a 36 pacientov dostávalo placebo počas 3 mesiacov. Štúdia zistila, že suplementácia kurkumínom výrazne zvýšila génovú expresiu a aktivitu …

Back to Top