Česká společnost vakcinologická ČSL JEP a Česká společnost porodnická a gynekologická doporučují těhotným ženám očkování experimentálními vakcínami mRNA – jmenovitě vakcínou výrobce Pfizer/BioNTech a Moderna.

Česká společnost vakcinologická ČSL JEP a Česká společnost porodnická a gynekologická doporučují těhotným ženám očkování experimentálními vakcínami mRNA – jmenovitě vakcínou výrobce Pfizer/BioNTech a Moderna.

Jak mohou „odborníci“, kterým by mělo záležet na zdraví těhotných žen a jejich nenarozených dětí, doporučovat genové terapie, které nemají ukončené klinické studie, kterým EMA vydala jen “podmínečné povolení“ a za které odmítají nést jejich výrobci odpovědnost za škody? Jak mohou bez uzardění argumentovat studiemi na zvířatech? Mimochodem Moderna ani žádné studie na zvířatech neprovedla a je to její první vakcína – nikdy žádnou jinou nevyrobila a firma Pfizer/BioNTech také ne.

Mají tito lidé vůbec svědomí? Kdo vlastně sedí ve vedení těchto společností?

Tito lidé se liší od Mengeleho pouze v tom, že jejich rozhodnutí poškodí mnohem větší počet lidí – viz nežádoucí účinky z databáze VAERS pod čarou.

Měli bychom se ptát, kdo za těmito doporučeními jmenovitě stojí a žádat tyto lidi, aby se zavázali k úhradě každé újmy, která se stane těhotným ženám, očkovaným na základě jejich „odborného“ posudku.

Protože pokud tyto ženy po genetickém produktu zemřou nebo budou vážně postiženy nebo potratí nebo zemře plod v jejich těle nebo bude pozastaven jeho růst, nikdo jejich rodinám ani jim samotným žádné odškodnění nevyplatí.

Výrobci byli ve smlouvách zbaveni odpovědnosti za škody a stát rovněž nenese odpovědnost, protože „očkování“ je dobrovolné.

První fáze klinických studií, které skončí v roce 2023, se těhotné ženy neúčastnily. Mimochodem všechny studie, na základě kterých se z experimentálních vakcín mají stát vakcíny odzkoušené, byly v lednu 2021 a budou i do budoucna zcela zglajchšaltovány.

My se již nikdy nedozvíme jejich objektivní výsledky, protože pokud dostane výrobce vakcíny v USA tzv. EUA „emergency use“, může  klinickou studi odslepit a nabídnout účastníkům, kteří původně dostali placebo, naočkování vakcínou.

Výsledkem tohoto kroku je, že se již nepoměřuje vakcinovaná skupina s nevakcinovanou, ale dvě skupiny vakcinované v různé míře stejnou vakcínou. 

K čemu pak jsou takové klinické studie?

Pfizer i Moderna to skutečně udělaly.

Takže přibližně od ledna 2021 se v tomto hlavním trialu mohou porovnávat dvě stejné skupiny.

A dá se předpokládat, že to dopadne stejně i se všemi dalšími klinickými studiemi experimentálních vakcín proti Covid-19. Ať již to budou studie těhotných žen, dětí různého věku apod. 

Podívejme se nyní na klinické studie mRNA produktů Pfizer/Biontech a Moderny, kterých se účastní těhotné ženy.

Pfizer/Biontech:

Zde najdeme pouze jediný trial – NCT04754594, který navazuje na první část hlavního trialu NCT04380701. Zopakujme si, že v první části, ze které byly těhotné ženy vyloučeny, se vybírala varianta vakcíny a nyní se v tomto trialu v rámci fáze 2/3 zkouší na těhotných ženách.

[Klikněte p...]
Klikněte pro zvětšení

Na výše uvedeném obrázku můžeme vidět, že do tohoto trialu se těhotné ženy teprve NABÍRAJÍ. Pfizer/BioNTech tedy jistě velmi stojí o to, aby do tohoto trialu nalákal potřebný počet těhotných žen.

Podívejme se na podrobnosti trialu

  • účastnit se má 700 těhotných žen, což je poměrně malý počet
  • předpokládaný začátek trialu je 16. února 2021 a skončit má 25. července 2022 – na to, že je to fáze 2 i 3, je to velmi krátká doba
  • na první stránce v „Detailed Description“ si můžeme přečíst, že „Maternal participants who originally received placebo will receive BNT162b2 at defined time points as part of the study.“ (těhotné účastnice, které obdrží placebo, budou v určitém bodu studie naočkovány vakcínou ).

Tím budou výsledky i této studie úspěšně zglajchšaltovány.

Shrňme to: Od počátku trialu uplynulo teprve 3,5 měsíce a jeho účastnice se průběžně nabírají – a naši „odborníci“ již českým těhotným ženám tuto genovou terapii alias vakcínu vehementně doporučují

Moderna:

Moderna dostala EUA (emergency use) již v březnu 2020. Doporučuji „odborníkům“, aby si zapsali za uši větu, kterou najdou hned na první straně informací o EUA:

„There is no U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved vaccine to prevent COVID-19.“ 
(Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) NESCHVÁLIL žádnou vakcínu proti Covid-19)

Na serveru clinicaltrials.gov, kde se musí uvádět všechny klinické studie, které dostaly americkou státní podporu, nalezneme celkem 29 klinických studií Moderny.

ŽÁDNÁ Z NICH SE NETÝKÁ TĚHOTNÝCH ŽEN!

Přesto je ještě zkontrolujme:

Specializované studie – děti, pacienti s rakovinou apod. – můžeme vyloučit.

Ze zbylých studií jen 7 neobsahuje výslovnou zmínku o vyloučení těhotných žen. Z popisu těchto sedmi studií je jasné, že se těhotnými ženami vůbec nezabývají.

Ve zkratce je zde uvedu:

Č. 9-NCT04852978

COVID-19 Study to Assess Immunogenicity, Safety, and Tolerability of Moderna mRNA-1273 Vaccine Administered With Casirivimab+Imdevimab in Healthy Adult Volunteers

180 účastníků, kteří se ještě nenabírají

Předpokládaný začátek a konec:

20. duben 2021-30. červenec 2021

Odkaz

Popis:

A Phase 2 Randomized, Open-Label, Parallel Group Study to Assess the Immunogenicity, Safety, and Tolerability of Moderna mRNA-1273 Vaccine Administered With Casirivimab+Imdevimab in Healthy Adult Volunteers

Č. 11-NCT04848441

2 milióny účastníků, kteří se ještě nenabírají.

Předpokládaný začátek a konec:

1. květen 2021-1. srpen 2021

Risk of COVID-19 Infection After Vaccination

Odkaz

Popis:

The study population will contain all Swedish citizens vaccinated with BNT162b2, mRNA-1273 or ChAdOx1, all Swedish citizens diagnosed with COVID-19, and a control group matched 1:1 on birth year, sex and municipality to the first two groups.

Č. 17-NCT04842305

500 účastníků, kteří se ještě nenabírají.

Předpokládaný začátek a konec:

duben 2021 – 15. březen 2024

Mucosal Immunity in Terms of SARS-CoV-2 Antibodies in Saliva After COVID-19 Infection and Vaccination

Odkaz

Popis:

Individuals who belong to one of the following four groups will be included G1=SARS-COV-2 Naïve (=Not SARS-CoV-2 vaccinated and COVID-19 negative), G2=COVID-19 convalescents, G3=Vaccinated with Pfizer-BioNTech BNT162b2, Moderna mRNA-1273 or AstraZeneca ChAdOx1-S vaccine, G4=COVID-19 positive and vaccinated with Pfizer-BioNTech BNT162b2, Moderna mRNA-1273 or AstraZeneca ChAdOx1-S vaccine

Č. 18-NCT04811664 -fáze 3

37500 účastníků, kteří se průběžně nabírají.

Předpokládaný začátek a konec:

24. březen 2021-22. prosinec 2021

A Study of SARS CoV-2 Infection and Potential Transmission in University Students Immunized With Moderna COVID-19 Vaccine (CoVPN 3006)

Odkaz

Č. 26-NCT04910971 

60 účastníků, kteří se průběžně nabírají.

Předpokládaný začátek a konec:

31. leden 2021 – 28. červenec 2022

Quantification of Binding and Neutralizing Antibody Levels in COVID-19 Vaccinated Health Care Workers Over 1 Year

Odkaz

Č. 28-NCT04832932

1000 účastníků, kteří se ještě nenabírají.

Předpokládaný začátek a konec:

1 květen 2021-31. prosinec 2022

The COVID-19 Back-to-Normal Study

Odkaz

During the study, members of different neighborhood and digital communities will be followed post COVID-19 vaccination=porovnávání skupin, které byly dříve naočkovány různými vakcínami.

Č. 29-NCT04834869

Recruiting

30000 účastníků, kteří se průběžně nabírají.

Předpokládaný začátek a konec:

1 květen 2021 – 31 prosinec 2022

A: Zasílání dotazníků lidem, očkovaným různými vakcínami, ve kterých vyplní nežádoucí účinky, které měli do 30 dnů po očkování – trvá do 31 prosince 2021

B: Zasílání dotazníků účastníkům fáze A, ve kterých vyplní dlouhodobé nežádoucí účinky po vakcinaci

COVID-19 Vaccines Safety Tracking (CoVaST)

Odkaz

Závěr: Moderna vůbec nedělala studie týkající se těhotných žen a ani to zatím nemá v plánu.

Je tedy naprosto trestuhodné, že její „vakcínu“ doporučuje Česká společnost vakcinologická a Česká porodnická a gynekologická společnost těhotným ženám jako bezpečný produkt.

Kdo jsou vůbec ti „odborníci“ nalezlí v těchto společnostech?

Jak můžeme vědět, že jejich členové nevlastní akcie farmaceutických firem nebo zda nemají tučná konta kdesi v zahraničí?

Jak můžeme vědět, zda je různí lobbisté neobesílají pozvánkami na prestižní kongresy nebo jim neplatí lukrativní dovolené?

Jak je možné, že mohou dělat tak závažná prohlášení bez jakékoli zodpovědnosti a transparentnosti?

Do budoucna by se toto rozhodně mělo změnit a pokud tyto organizace chtějí doporučovat farmaceutické firmy a jejich výrobky české veřejnosti, měly by být pod přísnou veřejnou kontrolou včetně výpisu vlastnictví jejich členů – stejně jako politici.

Doktor Mengele, který za druhé světové války zavraždil svými lékařskými pokusy cca 1000 lidí v německých koncentračních táborech, byl za své zločiny odsouzen Norimberským soudem.

Stejně tak bychom měli volat k zodpovědnosti členy České společnosti vakcinologické a České porodnické a gynekologické společnosti, pokud těhotné ženy, které se budou řídit jejich doporučením, utrpí po vakcinaci vážné zdravotní následky.

Následující data jsou vybrána z datových exportů z americké databáze nežádoucích účinků VAERS. 

Obecně se předpokládá, že počet nahlášených nežádoucích účinků představuje jen 1-10 % skutečného množství. Přestože je ve VAERS mnoho nepřesností, používají se data z této databáze k vědeckým analýzám.

Moderna – výběr nežádoucích účinků: (The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)-Moderna.xlsx)

Pro tuto vakcínu bylo nahlášeno 547.761 nežádoucích účinků. Modernou se však v USA očkovalo mnohem dříve než Pfizerem.

7667 lidí utrpělo ztuhlost kloubů
2289x zvýšený srdeční tep
1963 lidem se snížily pohybové schopnosti
1880 lidí zemřelo, dalších 43 lidí postihla náhlá smrt, dalších 7 lidí postihla náhlá srdeční smrt
1747 lidí postihla synkopa=hluboká mdloba
1678 lidí utrpělo spánkovou poruchu
1552 lidí ztratilo vědomí
1344 lidí utrpělo sluchový šelest
1263 lidem se zhoršily pracovní schopnosti
1261 lidí dostalo po očkování Covid-19
1219 lidí mělo tachykardii
Dalších 1112 lidí mělo po očkování pozitivní test na Covid-19
1044 lidí mělo problém stát
U 1012 lidí se projevil vysoký tlak
972x pád
964 lidem otekl jazyk
763 lidí dostalo pásový opar
613 lidí dostalo Bellovu obrnu tváře
581x křeče
489 lidem ochrnula tvář
472 lidí dostalo plicní embolii
457 lidí ztratilo chuť
448 lidí utrpělo anafylaktický šok
419 lidí dostalo zápal plic
U 327 lidí byla dotčena schopnost mluvit, psát a rozumět jazyku, slovnímu i písemnému (Aphasia)
318x neschopnost stát
313 lidí utrpělo trombózu
292 lidí ztratilo čich
266x halucinace
254 lidí dostalo astma
239 lidí mělo problémy s řečí
218 dostalo orální herpes
216 lidí mělo srdeční zástavu
196x nepravidelný srdeční tep
180 lidí dostalo infarkt myokardu
179 lidí mělo akutní poranění ledvin
170 lidí utrpělo ztrátu paměti
163x snížený srdeční tep
135 lidí utrpělo artritidu
123x ztráta síly v polovině těla
111 lidí mělo akutní infarkt myokardu
108 lidí osleplo
99x těžké menstruační krvácení
96x revmatická artritida
96 lidí utrpělo Syndrom akutní respirační tísně (ARDS)
90 lidí utrpělo respirační selhání
90 lidí ochrnulo GUILLAIN-BARRE SYNDROMEM
89 lidí mělo akutní dechové selhání
87 lidí utrpělo plicní edém
84 lidí dostalo zánět slepého střeva a dalším 67 lidem se muselo vyoperovat slepé střevo
81 lidí postihla jiná paralýza
81 lidí utrpělo plicní edém
78 lidí muselo začít používat k chození pomůcky
71 lidí utrpělo plicní otok
69 lidí ztratilo hlas
63 lidem selhaly ledviny
63 lidí utrpělo revmatoidní artritidu
62x křeče v celém těle (GENERALISED TONIC-CLONIC SEIZURE)
49x abnormální srdeční tep
45 lidí postihla plicní trombóza
41 lidí postihla náhlá ztráta sluchu
41x mozková trombóza
17 lidí dostalo Parkinsona
12x otok mozku
12x infarkt mozkového kmene
11x genitální pásový opar
11x poranění mozku
9x poranění srdce
5x herniace mozku
4x mozková hypoxie
3 lidi postihla náhlá ztráta zraku
3 lidem umřel mozek
3x mozková trombóza
2x abces na mozku

I když se oficiálně těhotné neočkovaly, tak

166 žen po očkování potratilo
u 7 žen musel být uměle vyvolán potrat
19 plodů v matkách zemřelo
13 matek předčasně porodilo
3 děti se předčasně narodily mrtvé (stilbirth)
2x abnormální biofyzikální profil plodu
6x expozice plodu během těhotenství
3x omezení růstu plodu
14x abnormální srdeční tep plodu
2x snížený srdeční tep plodu
2x zvýšený srdeční tep plodu
2x vysoce rizikové těhotenství
6x fetální hypokineze (nepohyblivost plodu v důsledku narušení spinálních struktur nebo svalového aparátu … Na echokardiografii je a. patrná na nekrotické infarktové či vazivově změněné oblasti myokardu.)
2x předčasně oddělená placenta

Pfizer/Biontech-Comirnaty – výběr nežádoucích účinků: (The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)-Pfizer.xlsx)

Pro tuto vakcínu bylo nahlášeno 522.484 nežádoucích účinků.

7693 lidí utrpělo ztuhlost kloubů
4390 lidí dostalo po očkování Covid-19
Dalších 3123 lidí mělo pozitivní test na Covid-19
2909 lidí postihla synkopa-hluboká mdloba
2760x zvýšený srdeční tep
2172 lidí dostalo ušní šelest
2058x pásový opar
1733 lidí zemřelo, dalších 25 lidí postihla náhlá smrt, další 4 lidí postihla náhlá srdeční smrt
U 1406 lidí se projevil vysoký tlak
1332 lidem se snížily pohybové schopnosti
1331 lidí utrpělo spánkovou poruchu
1242 lidem se zhoršily pracovní schopnosti
1137x pád
1080 lidí mělo problém stát
845x náběh na mdloby
793 lidí dostalo Bellovu obrnu tváře
747 lidí utrpělo anafylaktický šok
714 lidí dostalo paralýzu tváře
664 lidí utrpělo plicní embolii
570 lidí ztratilo čich
530x zápal plic
391 lidí mělo akutní poranění ledvin
U 358 lidí byla dotčena schopnost mluvit, psát a rozumět jazyku, slovnímu i písemnému (Aphasia)
356x neschopnost stát
337 lidí mělo problémy s řečí
266 lidí dostalo astma
265x srdeční zástava
256x nepravidelný srdeční tep
254x těžké menstruační krvácení
207x snížený srdeční tep
206 lidí dostalo zánět slepého střeva a dalším 118 lidem se muselo vyoperovat slepé střevo
205x srdeční selhání
203x halucinace
198x ztráta síly v polovině těla
192 lidí svědil jazyk
188 lidí osleplo a 3 lidi postihla náhlá ztráta zraku
171 lidí utrpělo artritidu
170 lidí utrpělo ztrátu paměti
166 lidem se snížila schopnost řídit
147 lidí mělo srdeční arytmii
147 lidí mělo problémy s jazykem
129 utrpělo Syndrom akutní respirační tísně (ARDS)
128 lidí ochrnulo GUILLAIN-BARRE SYNDROMEM
122 lidí utrpělo plicní trombózu
101 lidí mělo srdeční poruchu
99 lidí utrpělo respirační selhání
98 lidí ztratilo hlas
98 lidí utrpělo plicní otok
92x křeče v celém těle (GENERALISED TONIC-CLONIC SEIZURE)
84x abnormální srdeční tep
77 x selhání ledvin
63x trombóza mozku
48 lidí postihla náhlá ztráta sluchu
31 lidem otekl jazyk
30 lidí mělo oteklý mozek
21 lidem se natrhl jazyk
20x křeče v celém těle
20 lidí mělo poraněný mozek
18x genitální pásový opar
14 lidí trpělo nekontrolovatelným pohybem jazyka (TONGUE MOVEMENT DISTURBANCE)
12 lidí mělo na jazyku edém
8x ochrnutý jazyk
8 lidem odumřel mozek
7x poranění srdce
6x mozková mrtvice
3x HIV
3x poškozený sluch
2x ztráta sluchu
2x mozková trombóza

I když se oficiálně těhotné neočkovaly, v databázi je zaznamenáno:
256 potratů po očkování
8 uměle vyvolaných potratů
36 předčasných porodů
34 plodů v matkách zemřelo
3x vysoce rizikové těhotenství
8x omezení růstu plodu
2x abnormální růst plodu
3x poškození plodu
4x expozice plodu během těhotenství
19x abnormální srdeční tep plodu
4x snížený srdeční tep plodu
2x abnormální biofyzikální profil plodu
1x abnormální chromozom plodu
1x srdeční zástava plodu
2x cystická hygroma plodu-patologický vývoj plodu
6x fetální hypokineze (nepohyblivost plodu v důsledku narušení spinálních struktur nebo svalového aparátu … Na echokardiografii je a. patrná na nekrotické infarktové či vazivově změněné oblasti myokardu.)
1 předčasně narozené mrtvé dítě (premature baby death)
8 dětí se předčasně narodilo mrtvých (stilbirth)
2x fetální poškození ledvin (FRI) u novorozence 
10x předčasně oddělená placenta
2x trombóza placenty

Za každou jednou jednotkou výše uvedeného seznamu je utrpení člověka. Politické a akademické elity však reagují na podobné informace omletou frází:

„Přínosy převažují nad riziky.“ 

Myslím, že by se s nimi v tomto způsobu uvažování Mengele jednoznačně shodl.

zdroj – zvedavec.org

Za svoje zdraví jste zodpovědni Vy sami, nikoliv výrobce vakcín, doktoři, stát,…..

Zjišťujte si informace, kdo nese zodpovědnost v případě nežádoucích účinků (výrobce vakcín, doktor, který Vás touto vakcinou naočkoval,..?????,…pokud něco dostáváte k podpisu řádně si to pročtěte a při nejasnostech žádejte řádné vysvětlení, apod.), požadujte potřebné certifikace a povolení, že je vše v souladu s platnými nařízeními a předpisy

Pamatujte nejlepší vakcína je používání mozku a rozumu – nejlépe svého

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Back to Top
0
Would love your thoughts, please comment.x