JAK ZMĚNÍ VAKCÍNA mRNA NÁŠ ENERGETICKÝ STAV?

Udělala jsem energetické náhledy několika lidí, kteří se rozhodli ochránit své zdraví a kolektivní imunitu tím, že si nechali aplikovat tuto látku. A vypadá to, že její působení je mnohem hlubší, než si mnozí myslí…

Vysvětlení:

  1. obrázek – původní energetický stav zdravé bytosti, která nemá žádné zablokované oblasti, přijímá energii ze Země (červená spirála v dolní části těla) i energii Boha, Zdroje (žlutá spirála na temeni hlavy). Obě tyto energie proudí do těla a vytvářejí svým sloučením různé vibrace, které vyživují jednotlivé části těla (čakry)
  2. obrázek – stav 1 den po aplikaci mRNA vakcíny: Došlo k zablokování korunní čakry (tzn. že bytost není schopna přijímat energii Boha, Zdroje), uzavřela se oblast srdce (neschopnost cítit lásku, vděčnost). Tělo se snaží vyrovnat náhlý nedostatek energie tím, že zvýší její přísun ze zdroje, který zůstal přístupný – ze Země (tato energie je těžší, hutnější a je potřebná pro udržení hmoty a tvoření v tomto světě. Má své místo ve spodní části těla. Pokud se ale rozšíří i do vyšších částí, které potřebují jemnější energie, dojde ke “spálení” těchto oblastí (horečka, záněty, kyselost). Jemné energetické dráhy se přeruší a tělo jimi již není schopno vést energii a informace do všech svých částí. 

CO SE DĚJE BĚHEM SETKÁNÍ OČKOVANÉ OSOBY S NEOČKOVANOU?

Je zřejmé, že očkovaný má jiné energetické pole než ostatní. A je jasné, že se energetická pole bytostí vzájemně ovlivňují. Záleží jen na tom, kdo je silnější. 

Většina očkovaných bude mít pravděpodobně podobné energie (asi bude záležet na době, před kterou obdržel vakcínu, to je ještě potřeba zjistit)

U neočkovaného záleží na tom, jak vyrovnané energetické pole má. Proto je třeba brát v potaz více možností vzájemného ovlivnění:

a) pokud má neočkovaný člověk běžné, harmonické energetické pole, vypadá to takto:

  • 1. obrázek ukazuje očkovaného člověka 30 dní po mRNA vakcíně – jeho energie je omezená, spojení se Zdrojem/Bohem na temeni hlavy zablokované. Tím pádem není schopen získávat jiné informace, než jaké je na této energetické úrovni schopen přijmout. Je možné, že se bude snažit dostat druhé na svou energetickou úroveň, protože cokoli jiného ho bude rozrušovat. 
  • 2. obrázek ukazuje člověka s vyrovnanými energiemi, schopného přijímat informace z různých zdrojů a zpracovávat je. Tento člověk cítí tlak hutnější energie, která na něj působí. Bude to v něm vyvolávat pocity strachu či ohrožení. Bude vnímat vztek a paniku, vycházející z jeho protějšku. Je velmi důležité nenechat se vyprovokovat a udržovat si neporušený a vyrovnaný stav své energie. Pokud dojde k narušení jeho ochrany, může ho energie, vycházející z očkovaného člověka, ovlivnit.
  • Je tedy důležité nenechat se vyprovokovat a zůstat v klidném, harmonickém stavu. Pokud toto dokážeme, neměla by nás tato energie nijak ovlivnit (jak si udržet správný energetický stav popíšu dále)

b) další variantou je situace, kdy má neočkovaný narušené energetické pole: 

Nejdříve se podívejme na energetický stav očkované osoby a neočkované osoby, která má narušené své energetické pole:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ocko-neocko2a-1024x675.jpg.

obr. 1 – osoba po 1. dávce mRNA – zablokovaný přístup k energii Zdroje/Boha. Tím pádem je její tělo vyživováno pouze hutnou energií Země, která ale narušuje funkci vyšších energetických center (čaker).

obr. 2 – velmi často se stává, že máme buď dočasně, nebo dlouhodobě narušen náš energetický systém (správné nastavení je popsáno v jiné části této stránky). To znamená, že určité části našeho těla jsou oslabené, či nefungují tak, jak by měla. Nedokážeme odolávat působení cizích vlivů, velmi snadno k sobě pustíme energii z našeho okolí a pak se cítíme zneužití a slabí. 

Další obrázek ukazuje, co se děje během kontaktu těchto dvou osob:

Pokud máme oslabený, či narušený energetický systém, velmi snadno můžete být ovlivněni energií naočkované osoby. Můžeme začít cítit strach, vztek, bezmoc, ztrátu energie. Oslabená místa na našem těle mohou být vyplněna touto energií a mohou způsobit nepříjemný pocit, bolest, či dokonce onemocnění této oblasti. 

Velmi záleží na tom, jak moc a na jakém místě jsme oslabeni. Projevy proto mohou být velmi individuální – od nepříjemného pocitu, deprese, ztráty energie, až po projevy fyzické nemoci.

Tato cizí energie v nás může přetrvávat velmi dlouho – do doby, než se s ní naše tělo samo vypořádá, nebo dokud si my sami, nebo s pomocí někoho jiného, vše nepročistíme a nezharmonizujeme.

Zdá se, že nemůžeme být ovlivněni či změněni trvale. Záleží jen na nás, do jaké míry a po jakou dobu na sebe necháme tuto energii působit. 

Z toho vyplývá jedna zásadní věc – v této době je nesmírně důležité naučit se vnímat nastavení svého těla a při sebemenší nerovnováze vše co nejdříve napravit a zharmonizovat. Pak budeme vůči těmto vlivům imunní a dokážeme žít vedle těch, kteří se nechali očkovat, aniž by nás mohli nějak ohrozit. 

Je to velká výzva, ale zároveň i cesta k naší svobodě. Věřím, že to společně zvládneme.

c) a ještě možnost, kdy má neočkovaný již vyšší energetickou úroveň, než běžná populace:

Na tento náhled jsem se opravdu těšila. Zdá se, že svítá světýlko na konci tunelu:

Z předchozích dvou variant bylo zřejmé, že pokud se setkáme s nositeli mRNA vakcíny, velmi pravděpodobně to v nás dočasně zanechá nějaký otisk. Ale co když je naše energetické pole silnější než to, které pro nás někdo připravil? 

Pokud máme kolem sebe silné a rozsáhlé pole čisté energie, zdá se, že jsme imunní vůči tomu, co na nás má nějakým způsobem působit. 

Zdá se, že ani taková moc, která byla schopná ovládnout téměř celý svět, nemá sílu změnit něco, co je silnější než ona. 

Toto je velmi důležitý poznatek!

Existuje síla, která je ještě mocnější!

Cesta ke svobodě je nám na dosah. Stačí jen objevit v sobě sílu, kterou v sobě máme odnepaměti a přestat věnovat svou energii strachu, který je všude kolem nás.

Pokračování na zdroj – carokrasna-duse.cz

4.7 3 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Back to Top
0
Would love your thoughts, please comment.x