Energie stromů – vnímáte ji?

Většina z nás vnímá stromy pouze jako zdroj dřeva. Bereme jako samozřejmé, že nás obdarovávají svými plody a vytvářejí v horkých měsících stín svou korunou. Stromy jsou naše zelené plíce, které pumpují do ovzduší kyslík. Od pradávna nám poskytují útočiště a přístřeší. Listí stromu slouží i jako potrava pro divokou zvěř. Lesy nám vždy poskytovaly možnost úkrytu v dobách válečných. Žila v nich divoká zvěř. Není proto divu, že stromy byly vždy ve veliké úctě a lidé vzhlíželi k osamělým stromům jako k výjimečným organismům. Ve stínu věkovitých jedinců se odehrávaly mše a druidové v posvátných hájích prováděli své rituály.

Úcta ke stromům

Proč tomu tak bylo? Kde se vzala ta úcta k „posvátným“ stromů. Proč jsou vůbec stromy brány jako posvátné? Všechny živé organismy, a tedy i stromy, jsou obdařeny energií a mají svou vlastní auru. Strom, dle některých učení, reprezentuje kosmos. Kořeny stromy jsou symboly světa podzemí, kmen je pak symbolem země a listí a větve jsou spojovány s nebesy. Kořeny nás spojují s energií země, frekvence jejich vibrací je pomalejší a hlubší a dávají nám pocit stability. Kmeny stromů přenáší tuto pozitivní energii na tvory, kteří je objímají. Měli bychom se řídit intuicí dětí, kteří tak milují lezení po stromech a bydlení ve stromových domcích.

Jsou mezi námi jedinci, jejichž schopnost je auru vizuálně vnímat. Jiní ji dokážou identifikovat pomocí virgulí. Nejenom stromy jsou však nabity pozitivní energií. I okolí stromů jí vyzařuje, proto také chodíme do lesa se odreagovat a nabít energií. Pozitivní energie uvolňuje stres, procházka v parku nebo v sadu nám zklidní mysl a uvolňuje celé tělo. Tuto bioenergii nám stromy předávají po celá staletí. Koneckonců dle prastaré legendy byl Buddha osvícen meditací pod stromem Bodhi. I když je spousta jedinců, kteří nevěří jejich magické moci, přesto si každý rok pořídí na vánoce smrček nebo borovičku, ozdobí ji a aniž si to uvědomují, slaví tak největší křesťanský svátek skrz strom.

Zacházejme se stromy vlídně

Zacházejme proto se stromy vlídně. Chceme-li čerpat jejich energii. Přistupujme ke stromům oproštěni negativním myšlením. Odložme šperky. Oslovme v duchu ten strom, který chceme obejmout a přistupme k němu s láskou a úctou. Jako bychom přistupovali k živé bytosti. Obejme jej, dotýkejme se jeho kmene celým tělem, opřeme o něj své čelo, nebo tvář. Pokud chceme objímat strom, také si pečlivě volíme nejen druh stromu, ale i jeho vzhled. Vyhněme se stromům starým a popraskaným. Suché a nemocné stromy nám toho mnoho nepředají.

Jaký strom s čím pomůže?

Borovice nám pomáhá při melancholii a smutku. Čistí a okysličuje naše plíce, vede k duševní harmonii, zklidňuje a uvolňuje naše dýchací cesty.

Bříza dodává energii k řešení problémů, zklidňuje a navozuje pozitivní a uvolněnou náladu.

Buk dodává veselost a elán, pomáhá proti migrénám, podporuje soustředění, přispívá k odstranění potíží s krevním oběhem, stimuluje duševní svěžest.

Dub odstraňuje vnitřní napětí, malátnost, podporuje pozitivní myšlení, potlačuje potíže s rozhodováním. Je to strom zdraví a síly a staří Keltové jej uctívali jako strom posilující organismus po těžké nemoci.

Jabloň vrací odvahu a dobrou náladu. Jabloň je symbolem plodnosti, života a lásky.

Jedle napomáhá proti stresu a rozrušení, je symbolem síly, zahání pesimismus.

Lípa stimuluje srdeční činnost, je to strom lásky, zvyšuje pružnost a ohebnost těla, mírní bolesti duše a zármutek. Čaj z květů lípy působí blahodárně proti nachlazení.

Ořech léčí mysl, podporuje nezávislost a je vhodný k meditaci.

Smrk pomáhá ke zmírnění revmatických potíží, dává pocit síly, pevnosti a stability, zpevňuje naší nervovou soustavu.

Topol napomáhá v boji se strachem, s úzkostí a s napětím.

Jasan pomáhá při chmurách a depresích, aktivuje sílu vůle a podvědomí. Dokáže rozptýlit veškeré obavy.

Vrbu si většinou spojujeme se smutkem a ne nadarmo se traduje rčení vypovídat se do vrby. Dovoluje vyslovit nevyslovované. Napomáhá urovnání myšlenek a vyjasnění problémů.

Kaštan posiluje klid a pohodu, má pozitivní vliv na zdraví vlasů, podporuje vyrovnanost člověka. Odbourává vnitřní pochybnosti, vrací sebedůvěru, vnitřní klid a tiší bolest duše.

Stromy a jejich pozitivní energie

Samozřejmě můžete o pozitivních účincích kontaktu se stromy pochybovat. Nicméně vědecké výzkumy nedávno potvrdily, že objímání stromů je pro nás opravdu dobré. Výzkumy dokonce dokázaly, že není nutné přímo stromy objímat. Stačí se pohybovat přímo mezi stromy. Dokáží vylepšit koncentraci soustředění, rychlost reakce, potlačit depresi a stres a jiné podobné formy duševních poruch. Pouhá přítomnost zeleně byla dlouho považována za dostatečnou, pro kvalitnější lidský život.

Důležitým momentem je však specifická vibrace stromů ale také i rostlin, které jsou pro naše zdraví blahodárné. Má to spojitost s faktem, že vše vibruje nepatným způsobem a tyto různé vibrace mají biologický vliv. V jednom vědeckém výzkumu bylo dokázáno, že vypijeme-li sklenici vody vystavené vibraci o frekvenci 10 Hz, tak krevní srážlivost se okamžitě změní na vyšší vstřebávání takto ošetřené vody. To samé se děje při kontaktu se stromy. Jejich různé vibrační frekvence mají vliv na biologické chody uvnitř vašeho těla.

Taoismus učí lidi meditovat se stromy, takovým způsobem, abychom se zbavili negativní energie. Stromy je přírodní procesor, schopný pomoci lidem transformovat nemoc, nebo negativní energii na pozitivní energii, na přirozenou životní vitalitu. Když propojíte svoji energii se stromem, tak si usnadníte své emocionální a fyzické léčení. Taoistická teorie dokazuje, že stromy stojí velmi klidně a tím jsou schopnější vstřebávat energii. Stromy a veškeré zelené rostliny mají schopnost absorbovat světelnou frekvenci a přeměňovat ji na fyzickou potravu.

Dotýkejme se stromů

Jak již bylo řečeno, trávení volného času mezi stromy vám může pomoci koncentrovat vaši energii pozitivním způsobem. Podělit se s krásou stromů dokáže být velmi ozdravné a může vám dopomoci k obnově propojení s tajemství života a živých věcí. Dotykem stromů a myšlením dokážete uzemnit svoji energii a přes kořeny stromů ji tak recyklovat. Praktikujete-li Reiki nebo jinou formu energetického uzdravování, nabídněte ji stromům. Jako každý žijící tvor ocení i stromy tuto životní energii. Stromy pak odmění svého dárce energie šířením dobré karmy. Podělme se tedy o pozitivní energii se stromy a věřte, že zde existuje oboustranná zpětná vazba.

Každý živý organismus, i stromy, jsou obdařeni nejen silnou energií, ale také obalem, který se nazývá aura. Auru lze zjistit například pomocí virgule a vnímaví jedinci ji i vidí. Energii čerpáme pouze ze zdravých, silných a zdatných jedinců. Vynecháme stromy slabé, se jmelím, s prasklinami a stromy staré. Nejenom samotný strom, ale i celé okolí stromů je nabito energií, která uvolňuje naše emoce, napomáhá zmírnit stres, zklidnit mysl, uvolnit celé tělo.

Účinky jednotlivých stromů se liší dle druhu. Stačí se mezi stromy pohybovat v jejich blízkosti, nebo se jich cíleně dotýkat. Bioenergie je kolem celého stromu, můžeme se ji naučit vnímat pomocí dotyků. Při předávání energie lze pociťovat chvění, brnění, citliví jedinci cítí přímo proudění energie.

Nesmíme zapomínat na pravidla, která bychom při čerpání energie ze stromů měli dodržovat. Můžete také udělat opak a předat vaši energii stromu.

Jak energii čerpáme:

– přímý kontakt se stromem

– přenos energie ze stromu na dálku

– přenos energie naším prostřednictvím na jiné bytosti

Přímý kontakt se stromem

Nejprve si sami v sobě uvědomíme, za jakým účelem jdeme energii čerpat. Může to být cílené posílení konkrétního orgánu, uvolnění napětí, zklidnění myšlenek. Sundáme šperky, a pokud to roční období dovolí, vyzujeme si boty, abychom byli blíže kořenům. Přistoupíme čelem ke stromu a jeho kmen obejmeme rukama a dotýkáme se celým tělem. Měli bychom se uvolnit, a tak nejlépe přijmout jeho sílu. Vše vnímáme skrze celé naše fyzické tělo (brnění, příjemné chvění apod.). Po načerpání potřebného množství energie, poodstoupíme. Energetický tok je přerušen a my se cítíme dobře.

Přenos energie ze stromu na dálku

Při této technice platí naprosto stejná pravidla postupu jako v prvním případě. Jen se tato metoda provádí pomocí představivosti z kteréhokoli místa, kde se zrovna nacházíme. Poté si představíme konkrétní strom, který dobře známe a tím vytvoříme energetické propojení. Tento způsob je složitější a vyžaduje trénink představivosti.

Přenos energie naším prostřednictvím na jiné bytosti

Při této technice platí opět stejná pravidla jako u druhé. Jen tuto energii předáváme další bytosti představivostí skrze nás tím, že se držíme za ruce anebo se dotýkáme jejich fyzického těla. Také můžeme dotyčného držet v náruči a tím zprostředkovat tok energie.

I němí pomocníci mají v našich životech své místo. Je pouze na nás z jakého důvodu a jak často se na ně obrátíme a požádáme je o pomoc. Pokud se k nim budeme chovat laskavě a budeme mít na paměti, že i oni jsou živé bytosti, určitě nás nikdy neodmítnou. A my s povděkem obdržíme zaručeně čistou energii, neboť je čerpána z nejčistějšího zdroje přírody. A mějme na paměti, že stromy nezávidí, nerozlišují nás, nehodnotí. A tak je stejnou měrou dávána energie všem, kteří o ni požádají.

Vnímejme stromy, jako tiché, ale nesmírně laskavé pomocníky, kteří čekají na naše: PROSÍME TĚ, STROME, O TVOJI ENERGII A S LÁSKOU ZA NI DĚKUJEME.

zdroj – www.suenee.cz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Back to Top
0
Would love your thoughts, please comment.x