Lidové lékařství – V Oční choroby, vlasy a kůže

Oční choroby

Hlavní příčinou nejrůznějších onemocnění očních jsou: slabost nervová, nachlazení, návla krve k hlavě, překrvení mozku, ostré světlo, přepínání, dráždění nečistým nezdravým vzduchem, nebo cizími tělesy a nákaza.

Záněty očí

K nim se počítají také záněty duhovky, cévnatky a sítnice. Příznaky jsou: zduření, zardění celého oka a velká světloplachost. Záněty oční bývají zřídka znáti v jejich počátcích a dají se často také jen důkladným lékařským vyšetřením zjistiti. Léčení: prudké a katarální záněty možno nejspolehlivěji vyléčiti, když se odstraní základní příčina. Nedá-li se tato přesně zjistiti, nutno hleděti přírodě napomoci silným odváděním dolů. K tomu slouží sedací lázně 25 stupňů Reaumura a lázně nožní a poloviční parní po dobu půl hodiny. Po nich následují střídavě lázně nebo studené lázně nožní, potom však studené tření nohou a drhnutí (frotirování) nohou každý večer. V noci se dává obklad na břicho a zabalují se nohy, ráno se umývá celé tělo a ulehne se potom ještě nějaký čas do postele. Místo choré vymývá se každou půl hodinu vlažnou vodou a přikládají se vlažné, často se měnící obklady jen z čisté vody.

Zánět oční novorozenců

Je to velice nebezpečná choroba, která se vyvinuje v prvních dnech po porodu velice rychlým následkem nákazy (kapavkové) během porodu. Zachvacuje obyčejně obě oči, jež jsou obaleny hnisem. Není-li po ruce rychlá pomoc od lékaře nebo porodní báby – tyto mají pro ně příslušný návod – jest ubohé stvoření úplně ztraceno, to jest oslepne po celý život. Známým a spolehlivým prostředkem jest vkapávání roztoku dusičnanu stříbrnatého. Odměšek takových očí jest velice nakažlivý a musí tudíž vše, co přišlo s nimi ve styk, s úzkostlivou péčí býti odstraněno a zničeno.

Zahřáté oči

Při zahřátých očích přikládá se v noci často vyzkoušený orsej vlhký na oči.

Při zhoubných chorobách očních nutno se vždy poraditi s lékařem.

Cizí tělesa z oka odstraňovati

Cizí těleso v očích odstraní se tak zvaným obrácením víček nebo vymýváním čistou vodou.

Podaří se to také, když se do oka nakápne kapka čistého oleje olivového. Tím se rychle odstraní prach, popel, vápno, ano i malé třísky atd.

Bolení očí

Bolení očí vzniká průvanem, když tělo v době klidu delší čas  na určitém místě jest vystaveno třebas jen jemnému průvanu vzdušnému. Jak může na příklad škoditi, když naše lože stojí přímo u okna špatně přiléhající a v noci táhne stálý, sotva citelný proud vzdušný přes náš obličej. Za takovýchto okolností mohou vzniknouti nejen revmatické bolesti oční, nýbrž i zduření, choroby ušní, vleklá rýma a vypadávání vlasů. Nejsnáze však může býti postiženo citlivé oko zvláště tehdy, když proudící vzduch jest značně chladnější nežli vzduch světnice.

Slzení a pálení očí

Slzení a pálení očí poukazuje na slabost oční a v takových případech se výborně osvědčil fenyklový líh, který lze obdržeti v lékárnách. Vezme se ho kávová lžička na vinnou sklenic vody a touto směsí se potírají oči každé ráno hned po vstání, načež se nesmí oči hodinu namáhati. Ještě lepší účinek vzniká, vezme-li se stejný díl líhu feniklového a rozmarinového.

Při slzení očí se doporučuje vřele také, používati tinkturu světlíkovou, ze které se vezme 20 kapek na půl sklenice vody a tím se denně častěji vymývají oči. V noci přikládá se na oči obvaz, na močený v této směsi.

Zánět spojivky oční

Zardělost očí, slzení, hlen a hnis v zevním koutku očním, který způsobuje často slepení víček v noci, jsou příznaky této choroby, která se léčí teplými obklady.

Ječné zrno

Ječné zrno je následkem čistě místního zánětu a pozůstává ve vytvoření se uzlíku na příslušném víčku očním a dá se účinné léčiti studenými obklady.

Šilhání

Šilhání lze odstraniti sílením svalstva očního, není-li choroba vrozenou. Příčinou bývá často obrna očních svalů. Nelze-li masáží a cvikem pohyblivosti oka ničeho dosáhnouti, má se na příslušném oko provésti operace, která jest bezbolestná a dle dnešního stavu chirurgie naprosto bez nebezpečí. Šilhání vyvinuje se rádo u dětí skrofulozních.

Poruchy zraku všelikého druhu

Jsou to: mžitky před očima, krátkozrakost, dalekozrakost a slabozrakost. Choroby ty mohou se zmírniti, po případě zhojiti co možná největším šetřením očí a nošením vhodných brejlí. Značnou pomoc přináší pravidelná pěstění kůže a častější koupání oka, při krátkozrakosti ve vlažné vodě, při dalekozrakosti ve studené vodě. Lidem s chorobami očními doporučuje se, aby častěji dali každé oko prohlédnouti lékaři, aby se včas poznaly, těžké poruchy organické.

Kůže a vlasy

Červené skvrny v obličeji

Tyto a jiné vyrážky v obličeji odstraní se každodenním pitím 1 koflíku čaje ze směsi 1 díl kůry krušinové, 1 dílu pampelišky, 3 dílů řebříčku, 3 dílů sladkého dřeva a 2 dílů šeříku.

Žlutohnědé skvrny v obličeji

Nepocházejí-li žlutohnědé skvrny na spáncích od některé choroby vnitřní, která se dá zjistit ovšem jen lékařským vyšetřením, možno je odstraniti mýdlem salicylovým, které slouží také k odstranění mastného potu. Nevedlo-li by toto léčení za nějaký čas k cíli, doporučuje se mocné natírání Hebrovým líhem mýdelným.

Do hněda opálená kůže

Vzduchem a sluncem do hněda opálená kůže může pozvolna opět zběliti jen tenkráte, když se varujeme těchto i jiných dráždících věcí. Poněvadž hnědé barvivo jest uloženo ve hloubi pokožky, nelze očekávati rychlý úspěch. Doporučuje se slunečník a široký klobouk, modrý závoj, atd., dále mýti mlékem, ke kterému se přidá něco boraxu, pečlivé osušení jemným utěradlem po každém obličeje, také po zpocení, vždy pak něco bílého pudru před vyjítím.

Dobrý mycí prostředek při drsné kůži

Do vinné láhve dá se lžíce práškovaného boraxu, přileje se k tomu asi vinná sklenice dešťové vody, dobře se zandá zátkou a postaví se na teplé místo. Druhého dne se doleje tolik vody, až jest láhev zpola naplněna, a třetího dne doleje se plná a ještě se přidá lžíce boraxu. Tohoto roztoku možno upotřebiti tak , že se k vodě, ve které se myjeme, pokaždé přidá tolik, až jest na obličeji při mytí cítiti hebkost. Vedle toho přidává se k vodě ještě několik kapek dobré tinktury benzoové. Pravidelné používání toho udržuje kůži velmi útlou a bílou.

Ztluštěniny kožní

Jsou-li malé žlutavé ztluštěniny kožní tvořeny uzlíky pokožky, možno je odstraniti nějakým mýdlem, rozpouštějícím rohovitou vrstvu kožní. Nejjemnějším mýdlem takovým jest  mýdlem takovým jest mýdlo bórové, poněkud silnější jest mýdlo salicylové, nejsilnější

mýdlo draselnaté, jako draselnatoglycerínové mýdlo nebo mazlavé (zelené, žluté, černé) mýdlo.

Jest-li tím kůže příliš drážděna, dlužno se mýti čistou, měkkou vodou nebo dávati obklady z této vody.

Rozpukané ruce

Výborným prostředkem k odstranění rozpukaných rukou jest medová voda. Vezme se asi lžíce medu na litr vody a v tom se koupají ruce. Účinek ten možno ještě zesíliti tím, že se k tekutině té přidá ještě lžíce glycerínu. Tato směs odstraňuje drsnost povrchu kožního a činí kůži útlou a hebkou.

Dobře působí dále, třeme kůži jemně šťávou citronovou. Také při menších ranách působí šťáva citronová jako dezinfekční prostředek a podporuje hojení.

Začervenalé ruce

Proti začervenalým rukám doporučuje se třikrát denně koupati ruce v horkém roztoku kamencovém. Do umývadla nají se 2 litry horké vody a rozpustí se hrst kamence. Voda musí býti tak horká, co se dá rukama snésti, a ruce musí se v roztoku kamence ponechati až do vychladnutí.

Pocení rukou

Potící se ruce mají se častěji mýti ve vodě nepříliš studené, ke které se přidá něco vinné kyseliny a kamence. Po usušení mají se pak ruce trochu zapudrovati. Dlužno se varovati dle možnosti ruce nezavírati, nýbrž držeti je otevřené, aby na ně všude působil vzduch.

Proti přílišnému pocení rukou doporučuje se tato směs: boraxu 15 gramů, kyseliny salicylové 15 gramů, kyseliny bórové 5 gramů, glycerínu 60 gramů, zředěného alkoholu 60 gramů. Tím se ruce 3krát denně natírají.

Pocení rukou odstraní se také denním koupáním rukou v odvaru kůry dubové (jedna lžíce kúry na jeden litr vody). Pak se ruce zapudrují rýžovou moučkou. Dobře působí také voda s přídavkem octa.

Proti vypadávání vlasů

Očistí se a uvaří se 50 gramů kořene lopuchového ve 2 litrech vody až na polovinu, procedí se, přidají se k tomu 4 lžíce francovky a uschová se to v zakorkované láhvi. Tím se každý den kůže hlavy silně natírá.

Výborným prostředkem proti vypadávání vlasů jest slabý odvar z kořene lopuchového, ke kterému se přidá něco pálenky a glycerínu. Zvláště však jest dbáti toho, aby použité kořeny byly co možná čerstvé. Hlava se myje večer teplým tímto odvarem. Tento prostředek zamezuje vypadávání vlasů a podporuje jejich vzrůst.

Proti temnění světlých vlasů

Mnohé blondýnky naříkají nad osudným temněním své obdivované okrasy vlasové a přece jest tak prostý prostředek, aby se dodal světlejší odstín. Dlužno si koupiti v obchodě drogistickém římský heřmánek a spařiti ho hrst litrem vařící vody, ke které jest přidán asi jako ořech velký kus sody. Touto tekutinou, přecezenou cedítkem, myjí se nejméně jednou týdně vlasy, při čemž však nutno dbáti toho, aby se pak vlasy dobře usušily. Vysušení vlasů docílí se dosti rychle zahřátými šátky nebo hřebenem >>Freya<<, který lze koupiti ve všech obchodech vlásenkářských. Také dobře jest, když se několikrát týdně vlasy před spaním pročísnou kartáčem, namočeným v uvedené tekutině. Takto ošetřované vlasy jsou nejen chráněny před ztemněním, nýbrž stávají se také velmi měkkými a volnými, což dámy se slabším vzrůstem vlasů pociťují dosti příjemně, poněvadž tím vlasy více odstávají a lépe se dají česati.

Radikální odstranění chloupků

Nemilé chloupky v obličeji a jinde na těle odstraniti neškodným způsobem a bez velkých výloh radikálně, bylo dosud hádankou, jejíhož rozluštění si lidé trpící nejvroucněji přáli. Prostředků nabízených k tomu účelu bylo ovšem vždy s dostatkem, ale výsledek docílený tím neb oním prostředkem byl většinou nedokonalý. Nejlepším zůstávalo ještě elektrolytické léčení, které však bylo vždy neobyčejně zdlouhavé a ke kterému se lidé neradi obraceli pro značné výlohy a bolestivost této procedury, zejména když mnohdy ještě zbývaly po něm jizvy. Z té příčiny doporučujeme ochotně přípravek, vyráběný jednou z prvních firem (objednati lze prostřednictvím nakladatelství této knihy), který vzhledem ke své vlastnosti ničiti chloupky jest ojedinělý a v právem může býti označen jako senzační vynález. Cena 5 marek = 6 korun jest vzhledem k vynikajícím vlastnostem tohoto prostředku úplně přiměřená.

Podporování vzrůstu vlasů

Rozmarinová voda jest posilujícím a povzbuzujícím prostředkem ke vzrůstu vlasů ve stavech slabosti po přestálých chorobách, při kterých se pozoruje vypadávání vlasů. Jest-li třeba nějakého silnějšího prostředku k oživení kůže hlavy, přidá se k rozmarinové vodě něco francovky a potaše.

Odkazy

Lidové lékařství – výběr I-V – lidove-lekarstvi

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Back to Top
0
Would love your thoughts, please comment.x