Lidové lékařství – IV – Léčebné prostředky proti nemocem, nejčastěji se vyskytujícím

Léčebné prostředky proti nemocem, nejčastěji se vyskytujícím

Astma a krátký dech

Tu se s největší úspěchem používá čaje z květů podbělových. Léčivost květů podbělových dokazuje  tento případ; Jistá paní trpěla 5 let astmatem, všecky použité prostředky zůstaly bez účinku. Konečně začala píti paní ta čaj z podbělových květů a tím se choroby své úplně zbavila.

Dále se doporučuje toto: Nařeže se dobrá černá ředkev na destičky a nasype se na to něco kandysovaného cukru, pak se to důkladně promíchá a z toho se ráno a večer jí několik destiček. Lék ten rozpouští hlen a tudíž ulehčuje dýchání.

Blánitý zánět mandlí

Tento zánět postihuje mandle, ležící na obou stranách čípku, a jejich okolí. Mandle jsou dvě žlázy, které možno cítiti i při zevním ohmatání krku. Při tomto zánětu jest jedna nebo obě mandle silně zduřelé, tmavočervené a hlenem a hnisem pokryté. Při tom jsou bolesti a obtíže při polykání.

Choroba ta se při obezřetném léčení, které jest stejné jako při prostém zánětu v krku, zhojí ve 3-7 dnech. Následkem toho onemocnění bývá často zvětšení a ztvrdnutí mandlí. Nebezpečným může se státi zánět mandlí, když jich silné zduření dýchání a výživu ztěžuje.

Dalším prostředkem proti zánětu mandlí jest okamžitý studený obklad na krk a na hrudník. Dále dává se nemocným dětem několik kapek medu, syrupu a cukrové vody. Jestli možno smísí se voda cukrová se šťávou citronovou.

Bolavé nohy

Puchýře na nohou, které vznikají někdy příliš úzkou obuví a dlouhými pochody, možno rychleji zhojiti, použije-li se glycerinu, k němuž se přidá arnika (asi 1 díl arniky a 3 díly glycerinu). Také mazání mastí kafrovou neb olejem kafrovým prý se dobře osvědčuje při této chorobě.

Bolesti břicha

Toto vzniká po nachlazení, po požívání těžko ztravitelných jídel a následkem nadměrného nahromadění plynů ve střevech a při čmýře žen. Bolení to odstraňují teplé obklady na břicho a čaj z baldryánu, melissy nebo máty peprné.

Dobrým prostředkem proti všelikým bolestem břicha jsou  horké obklady z lněného semene, také možno použíti s úspěchem ohřívačů břicha, naplněných horkou vodou, a horkých talířů.

Bolení zubů

Vyskytuje se u vykotlaných zubů při nachlazení, návalech krve k hlavě a při chorobách revmatických.

Z bolení zubů mohou se lidé >>zblázniti<<. Proto jest na místě upozorniti na účinný prostředek proti této chorobě. Vezme se trochu práškovaného kamence na vatu a vloží se do dutiny bolícího zubu. Jakmile se kamenec rozpustí, bolesti vymizí. Vrátí-li se bolení znovu, upotřebí se prostředku toho tak často znovu, až bolení úplně vymizí.

Kamenec jest vůbec dobrý prostředek pro choré a vyhlodané zuby, zamezuje hnilobu a tudíž další kazení se zubů. Proto měli by lidé, trpící bolením zubů, kamence častěji používati uvedeným způsobem.

Také se doporučuje horká lázeň na nohy z moučky horčičné a pak ihned jítí na lože.

Bolesti hlavy

Vznikají při návalu krve k hlavě, po nachlazení nohou, při nervové slabosti, při chorobách žaludečních a často také při nepravidelnosti čmýry u žen.

Upotřebiti lze: konvalinky se naloží do octa a tím se natírá čelo, nebo také možno čelo potírati terpentýnovým olejem.

Dále: Z citronu se odřízne tenká destička žluté slupky a přiloží se na spánky. V krátké době vznikne červená skvrna, která palčivě svědí, a pak bolesti hlavy mnohdy v krátké době zmizí.

Bolesti v kříži

Tato choroba jest původu revmatického nebo také nervového.

Léčení: kousek flanelu namočí se do studené vody, opět se vyždímá a tímto vlhkým flanelem tře se krajina křížová tak dlouho, až kůže zčervená. Také jest dobře píti 2-3 koflíky čaje z lipového květu, dále se doporučuje masáže hřbetu, teplé lázně sedací, úprava diety a péče o řádnou stolici. Nemá-li léčení toto žádného účinku, jest radno povolati lékaře.

Bradavice

Vyskytují se většinou na prstech a rukou. Jsou to ztluštělé buňky pokožkové, které jsou nahoře zakulacené a hnědavě zbarvené.

Poznenáhla, ale důkladně a neškodně možno bradavice odstraniti, potírají-li se šťávou bolehlavu, prýšce nebo laštovičníku.

Bradavice vymizí také, potírají-li se ve dne šťávou z cibule a přiloží-li se na ně přes noc jemně rosekaná cibule.

Nejlepším ovšem dosti bolestivým prostředkem k odstranění bradavic zůstává Mehlova léčba sluneční. Paprsky slunce soustřeďují se pomocí čočky a nechají se dopadat na bradavici, která se tím doslovně spálí. Po uplynutí několika neděl bradavice úplně vymizí a na místě ní vytvoří se úplně nová kůže.

Před upotřebením tohoto způsobu jest radno v pijavém papíře udělati dírku, která má přesně objem bradavice. Papír pijavě přiloží se tak, aby ostatní kůže zůstala zakryta a byla viděti pouze bradavici. Tím se dosáhne, že paprsky čočkové, které při necvičených rukách snadno mohou padati vedle, dopadají jen na papír, nikoli však na kůži.

Vysoké bradavice vymizí také, když se podvážou hedvábnou nití a častěji potírají šťávou petrželovou.

Dna (podagra)

Tato choroba jest následkem poruch výměny látek a uloženin solí močových v kloubech. Záchvaty dny jsou ojedinělé a velmi bolestivé, většinou s horečkou. Usazováním se solí močových stávají se tak zvané dnavé uzle, jež působí ztuhlost a znetvoření kloubu. Dnou trpí více mužů než-li než, zejména lidé otylí.

Příčiny choroby té jsou: příliš bujný způsob života, požívání mnoho masa a lihovin. Dnou samotnou však zmírá málo lidí, více jich zmírá jinými chorobami, které se ke dně přidružily.  Usazují-li se soli močové se zálibou ve kloubu palce nohy, nazývá se dna taková podagra (dna kožní), usazují-li soli v rukou, sluje to chiragra, v kolenech: gonagra, v ramenech: omagra. Vylučování solí močových děje se však také uvnitř těla, dokonce i v hlavě a působí těžká onemocnění.

Také tvoření se kaménků močových bývá dalším následkem dny.

Doporučuje se: dieta, nedráždivá strava, koupele a masáže kloubů. Ke zmírnění bolesti užívá

se lázně napařovací nebo sprch. Nutno se varovati těžko stravy a alkoholu, pití  mnoho vody a nejísti nic kyselého. Za čaj slouží směs heřmánku, eriky a mateřídoušky a pije se čaje toho 3krát denně 1 koflík.

Epilepsie (padoucnice)

Proti této nemoci se doporučuje  přezimující kořen baldriánový (kozlíku lékařského) . Tento se vykope dříve ještě, než-li dostane stonek, usuší, roztluče na prášek, který se užívá v dávkách dle konstituce tělesné a vždy se zapije sklenicí čerstvé vody.

Jestli epilepsie spojena s kolikou, pije se čaj z tohoto kořene a z černobýlu a k tomu se vezme na špičku nože práškované cibule ocúnové.

Ekzem stroupkovitý

Tato nakažlivá vyrážka vzniká nákazou a může býti zaviněna nečistotností. Příznaky její jsou: suché, šedé příškvary na hlavě v průřezu asi 1/2-1 cm. Také ostatní části těla mohou býti zachváceny touto chorobou, která jest velmi úporná a nemá se nikdy zanedbávati; může se také dostaviti lysivost hlavy (pleš).

Léčení: příškvary se odstraňují tím, že se navlhčují  vlažnou vodou, když byly vlasy před tím ostříhány. Když se příškvary uvolní, odstraní se ještě přítomné vlasy. Omývání hlavy mydlinkami (zelené mýdlo) nebo líhem mýdlovým. Potom se používá mastí dle předpisu lékařova.

Hemoroidy

Vznikají váznutím oběhu krevního v spodní části břicha a jeví se v podobě  uzlíků u řitě, které drážděním působí trvalý katar konečníku. Svědění u řitě bývá většinou předzvěstí této choroby. Uzle mohou býti velké jako hrách, ale mohou nabýti až velikosti holubičího vejce; prasknou-li, odchází krev stolicí. Zanítí-li se uzlíky ty, což snadno zaviňuje trvalé tření při chůzi, jsou neobyčejně bolestivé.

Průvodními příznaky této choroby jsou bolesti v kříži, tuhá stolice, nechutenství, návaly krve k hlavě, celková slabost tělesná a špatná nálada.

Příjemné ulehčení působí klystéry z teplé vody. Hlavně se má píti ráno na lačný žaludek a večer před spaním sklenice vody, ve které jest rozpuštěna kávová lžička vinného kamene (cremor tartari) a lžíce tlučeného cukru.

Tento prostředek upravuje stolici a utišuje krev. Dobrým prostředkem proti hemoroidům jest také čaj z květele obecného. Užitečnými jsou tělocvik, hojný pohyb na čerstvém vzduchu, vycházky, lázně světelné i vzdušné.

Hlíza dásně

Vzniká obyčejně při vykotlaných zubech, zvláště při zánětu okostice kořene zubního. Přikládáním fíků, chleba nebo horkých šátků na tváře urychluje se uzrání hlízy a vyprázdnění hnisu. Bolesti se velice zmírňují vyplachováním úst vlažným rumem zředěným.

Horečka ranná

Vzniká při znečištění větších ran a vniknutí bakterií, následkem čeho vznikají záněty.

Nejlepším ochranným prostředkem proti této nemoci jest tudíž největší čistota. Arnika v dávce několika kapek jest výborným proti horečce ranné.

Horečnatá onemocnění

Horečkou rozumíme vždy teploměrem dokazatelné zvýšení teploty tělesné, provázené obyčejně mrazením, dokonce i třesavkou, načež následuje horkost a ve mnohých případech jest horečka celkovou chorobou, která postihuje celý organismus a má své sídlo v krvi a nervech. Tato horečka po nachlazení, katarová a horečka nervová. V jiných případech jest  horečka zase příznakem, provázejícím prudkou poruchu některého onemocnělého orgánu tělesného, např. horečka při zánětu plic a pohrudnice, a trvá zpravidla tak dlouho, až porucha ta vymizí nebo nabude rázu vleklého onemocnění.

Hlavními příčinami horečkami jsou: nastuzení, záněty jednotlivých orgánů, otravy a nakažlivé nemoce (žlutá horečka, tyfus, chřipka, syfilis). Nákaza může se přihoditi šupinami olupující se kůže, chrchly a stolicemi při průjmech. Vlévají-li se takové stolice do záchodu, mají se učiniti neškodnými poléváním vápenným mlékem (vápno rozředěné vodou). Prádlo nemocného má se denně měniti a vždy vyvařiti. Nákazy jest se obávati jen tomu, kdo následkem nepřirozeného způsobu života přijal do sebe chorobné látky nebo kdo má nečisté tělo, ostré a zvlhlé šťávy nečisté. Tím se také stává, že po horečnatých nemocech následují často ještě jiné poruchy. Horečnatá onemocnění dělíme v prvotné (primární) a druhotné (sekundární), tj. v samostatné a v takové, které se objevují v průběhu jiných onemocnění. Děti jsou jim nejvíce vysazeny. Celkem bývají epidemickými nemocemi postiženi více muži, kteří vůbec snáze onemocňují nežli ženy. To, že ženy počtem převládají nad muži a je přežijí, má hlavní příčinu ve větší zdrženlivosti k požitku lihových nápojů a tabáku a vůbec v mírnějším způsobu života.

Při vypuknutí epidemie dbáti nutno zdravotnických pravidel, uvedených na několika místech této knihy; dlužno zachovávati přísnou dietu, pečovati o čistý vzduch, jak je to jen možné, omývati tělo, kloktati a bráti lázně vodní i parní, tedy čistota zevně i vnitřně.

Houser

Houser jest většinou náhle se dostavující bolest v krajině bederní s příznaky ochrnutí následkem nezvyklého nosení nebo zvedání těžkých předmětů. Hlavní léčení spočívá v časté masáži, která se provádí dle možností ve stoje. Také jest radno omeziti se poněkud v dietě  a zadržovati se ve volné přírodě, ale varovati se tam usednouti. Velmi dobře působí mírný pohyb. Hojení podporuje mazání lihem kafrovým.

Hučení v uších

Jest-li v uších rychle pomine, není ničím závažným, poněvadž se vykytuje u mnoha lidí. Trvá-li však hučení v uších dny a týdny a jest-li provázeno bolením hlavy a mžitkami před očima, dostavil se nával krve k hlavě.

Proti tomu se doporučuje studené omývání záhlaví a horké lázně na nohy.

Cholera a cholerina

Možno ji vyléčiti v jejích počátcích odvarem z listů rozmarinových v horkém mléce, který se pije co možná nejteplejší, nebo kapkami cholerovými, jež lze dostati v lékárně.

Chraptivost

Vzniká-li chraptivost následkem mluvení, odstraní se vzetím 2-3 kapek tinktury arnikové na kousek cukru. Také pomáhá večer před spaním píti čaj ze šeříku a heřmánku, připravený s mlékem.

Infulenca čili chřipka

Při této chorobě bývá nemocný zachvácen mrazením, dostavuje se unavenost v údech, bolestivé pocity v kloubech, nechutenství a bolesti hlavy v krajině čela, často také škrábání v krku a průdušnici, kašel suchý nebo s chrchly. Obyčejně počíná nemoc silnou rýmou.

Pijse se čaj z řebříčku a do každého koflíku přidá se lžíce medu nebo se vezme ráno, v poledne a večer po sklenici grogu z rumu nebo koňaku, který se pije co možná nejteplejší, a zdržujeme se v posteli nebo v teplé světnici.

Kaménky močové a žlučové

Tyto odstraňuje přesně prováděná léčba citronová, která se osvědčila skvěle při dně, revmatismu, poruchách zažívacích a mnohých chorobách nervových.

Léčba provádí se takto: Prvého dne vezme se 1 lžíce šťávy citronové a přidá se každý den o jednu lžíci, až se dostoupí na množství 5lžic denně, pak se opět sestupuje stejným způsobem. Předpokládá se při tom prostředně silný organismus, slabší povahy zmenšují, silnější povahy zvětšují míru tu. Šťáva citronová  nemá se nikdy používati na lačný žaludek. Dostaví-li se nějaké obtíže žaludeční, zmenší se množství nebo se celé léčení přeruší na několik neděl. Množství, které se chce používati, rozdělí se na celý den.

O ceně citronové šťávy vyjádřil se známý lékař Dr. Lahmann takto: Užívání to jest neobyčejně zdravé a tudíž vždy na místě. Ocet se v naší kuchyni vždy nahrazuje šťávou citronovou, neboť přirozená šťáva citronová podporuje zažívání, kdežto kyselina octová, vzniká kvašením, ruší vždy zažívání.

Kapavka

Je to hnisavý výtok z trubice močové, který vzniká nákazou při souloži a může míti za následek také zánět nadvarlete.

Za několik dní po nákaze dostaví se zprvu vodnatý,  později hnisavý výtok z trubice močové. Kapavka působí nemocnému neobyčejně prudké bolesti. Žlázy tříselné někdy při tom zduřují.

Kapavka může se zhojiti rychle, ale také jindy velmi pozdě. Především nutno se vyvarovati piva a alkoholických nápojů vůbec. Vždy nutno se svěřiti do ošetřování lékařského. Při této nemoci nutno pečovati o nejpřísnější čistotu. Vnikne-li nejmenší částečka jedu kapavkového do oka, vzniká nebezpečný hnisavý zánět oční, který může míti za následek i ztrátu zraku.

Katar hrtanu

Vzniká zánětem sliznice hrtanu. Jest-li současně zachvácen také hltan, vzniká obtížné polykání. Hlavním příznakem kataru hrtanového jest chraplivost. Doporučuje se píti horký čaj z řebříčku s cukrem a střídavě cukrovou vodu s rozmíchaným žloutkem vaječným. Velmi dobře působí také čaj ze slámy ovesné s cukrem kandysovým. Za jídlo slouží nejlépe sliz ovesný s medem.

Katar měchýře močového

Léčení: Vezmou se 3 díly listů medvědice, 1 díl bobulí jalovcových, 3 díly rdesna (hadího kořene), 3 díly lněného semena, smísí se to dohromady a z odvaru této směsi pije se několikrát denně po 1 koflíku.

Kolika

Proti ní připraví a pije se čaj z 1 dílu zeměžluče, 2 dílů baldriánu a 8 dílů máty peprné.

Kopřivka

Je to vyrážka, která se objevuje náhle a prozrazuje se prudkým svěděním a pálením, při tom se objevují na kůži červené pupence.

Vlastní příčina kopřivky jest neznámá; kopřivka rychle přichází, rychle se ztrácí a často opět náhle se vrací. S dostavením se potu vyrážka tato často mizí.

Křeč v lýtkách

Křeč v lýtkách dostavuje se náhle, většinou  při sezení nebo ležení. Lýtko stáhne se při tom v nádor tvrdý jako kámen, při čemž cítí se velmi prudká, táhlá bolest. Při tlaku nebo natahování jest lýtko velmi citlivé. Toto bolestivé napětí trvá jen několik minut, pak svalstvo opět ochabne a zbývá jen delší čas pocit bolesti. Podobné stavy křečové se vyskytují také jen v palci nebo ve všech prstech nohy, řidčeji ve svalech žvýkacích a krčních. Příčinou bývá nezvyklé namáhání dolních končetin při tanci, plavání, slézání hor, atd., dále poruchy oběhu krevního, jaké se jeví v podobě „ztrhaných žil”, při čemž těsné podvazky usnadňují stav ten. Opakují-li se častěji, dokonce v téže noci, stávají se křeče lýtkové velmi obtížnou chorobou, která hlavně u starších osob působí škodlivě na zdraví tím, že ruší spánek a nutné zotavení. Prostředků vychvalovaných proti křečím lýtkovým jest celá řada: přitažení nohou k tělu, pevné opření se o postel, důkladné tření, přivázání studeného klíče (neb železa) na lýtko, vyskočiti z postele, atd. Jest-li choroba úpornější, nutno již večer vykonati ochranná opatření, spočívající v tom, že se lože prohřeje dobře zahřívacími láhvemi a lýtka se tlustě ovinou šatem vlněným nebo flanelovými obinadly. Před tím možno lýtka ještě zdola nahoru lehce masírovati, nikoli však při „ztrhaných  žilách”, při kterých  musí nohy  ležeti v posteli výše. Při správném provádění těchto opatření vymizí křeče lýtkové v krátké době.

Křeč močového měchýře

Vezmou se dva díly přesličky, 2 díly trnky, 3 díly listů brusinkových, 2 díly rozrazilu, 3 díly řebříčku, smísí se dobře a připraví se ze směsi té odvar, kterého se pijí denně 2 koflíky. Vrací-li se choroba ta častěji, jest dobře mimo to píti denně čaj ze šípků. Při křeči měchýře močového dlužno pečovati o vydatnou stolici a jest-li třeba, vzíti častěji klystýr z vlažné vody mýdlové.

Křeče

Vznikají náhlým bezděčným stahem jistým vláken svalových. Příčiny křečí jsou velmi různé, na příklad leknutí, zlost, mocné rozčilení a nehody. Při záchvatech křečí se má hned všechen těsný šat uvolniti, po případě odstraniti a nemocný má se pohodlně uložiti.

Křečemi zachvácené části těla se důkladně trou a na chodidla se přikládá náplast hořčičná nebo černá ředkev. Jakmile křeče přestanou, pije se čaj z máty peprné nebo heřmánku.

Křečovité bolesti porodní nebo křečovité bolesti poporodní zmírní se dále, pije-li se čaj z modrých květů čekanky.

K zamezení záchvatů křečových připraví se čaj ze směsi 3 díly fenyklu, 3 díly mochny husí, 2 dílů routy polní a 3 dílů baldriánu a z toho se dává píti koflík při známkách hrozících záchvatů.

Krvácení z nosu

Vzniká většinou při návalech krve k hlavě, čímž  se malé cévy přeplňují. Také záněty sliznice nosní mohou způsobiti krvácení z nosu.

Chceme-li zastaviti krvácení z nosu, vezme se kousek vaty, namočí se do šťávy žahavkové a vata ta na způsob zátky se vpraví do nosu krvácejícího, to zastavuje téměř  okamžité nejsilnější krvácení. Také  možno do nosu vtahovati studenou, s octem smíšenou vodu.

Krvácení z plic

Krev pochází z plic, když je smísena s vazkým hlenem nebo světlá a zpěněná. Krvácení z plic jest různého stupně: od malých chuchvalečků až do chrlení krve, které povstává při prasknutí větších cév. Krvácení z plic nesmí se nikdy podceňovati, neboť velmi často mívá za následek smrt. Jest známkou těžkého onemocnění plic a jejich sliznice, není-li zaviněno příčinami zevními, k nimž patří úder, tlak, nával krve, náhlá námaha nebo rozčilení a kašel. I při zevních příčinách může lhostejnost a zanedbání míti často nejtěžší následky. Příliš často bývají příčinou krvácení z plic pokročilé souchotiny.

Doporučuje se: v lehkých případech v noci obklad na břicho, zabalení nohou a bérců. Při silnějším krvácení jest třeba léčení ještě energičtějšího a dolů odvádějícího. Nastane-li plivání krve , nutno ihned odstraniti všecky tísnící šaty, dáti nemocného do polohy polosedící, varovati se zbytečného mluvení a zaopatřiti především čistý, svěží vzduch.

V teplých dobách ročních výborně působé lázně vzdušné a sluneční. Nezbytným požadavkem při chorobách plicních jest spaní při otevřeném okně, zejména spí-li v místnosti více lidí, pilné větrání peřin na slunci a časté měnění prádla ložního a tělesného. Nejlépe jest, když se nemocný při chorobách plicních odebéře do některého sanatoria pro plicní choroby.

Kuří oka

Ořezávati vrstvu jest nebezpečné, nutno se toho tudíž varovati. To smí prováděti jen operatéři. Cibule však, správně upotřebená, uvolňuje rohovitou vrstvu od zdravé kůže a zároveň místo to zhojí.

Cibule se nařeže na destičky jako stéblo slámy silné, noha se důkladně omyje v horkých mydlinách z draselného mýdla, usuší se a pak se destička cibule pomocí kousku plátna pevně přiváže na příslušný prst. Poněvadž se tato procedura vykonává večer před spaním, není tím člověk vyrušován při denní práci. V málo dnech – každé ráno se cibulová destička odstraní a večer nová přiloží – vrstva rohovitá změkne a může se téměř úplně odloupnouti. Místo pod ní jest zdrávo. Vyzkoušený to předpis! K odstranění kuřích ok doporučuje se bráti ještě večer před spaním teplou lázeň na nohy a sice tak dlouho, až rohovitá vrstva změkne. Pakse nohy dobře osuší a kuří oka se natřou červenožlutou šťávou laštovičníku. Po několika dnech se dá zcela tvrdá vrstva bez bolesti odloupnouti.

Další prostředek: Noha se vykoupe v horkých mydlinách, aby svrchní vrstva rohovitá změkla a snáze se dala odstraniti, pak se přiloží na kuří oko polovička rozříznuté rozinky (jadérko nutno odstraniti) a sice stranou naříznutou a připevní se pomocí tenkého proužku plátna. Obnovuje-li se přikládání rozinky každý den, může se kuří oko již po 3 dnech odstraniti.

Ledvinné choroby

Vznikají často po silném nachlazení a mají za následek obyčejně obtíže při močení. Doporučuje se píti ráno na lačný žaludek koflík čaje ze šípků, listů ořechových nebo lipového květu. Vznikne-li krvácení z ledvin,nutno povolati lékaře.

Dle dlouholetých pokusů profesora  Dra Winternitza ve Vídni dává při chorobách ledvinných a při kaméncích močových velmi dobrý výsledek čaj z březových listů. Mladé listy se sbírají před nastalým létem, usuší a zapráškované se uschovají. V případě potřeby pije se po delší čas dvakrát denně po velkém koflíku odvaru, připraveného z kávové lžičky tohoto prášku. Účinek tohoto prý jest vždy velmi příznivý.

Lišeje

Lišeje jsou svědivé nebo žíravé vyrážky na hlavě, vleklé a nesnadno se hojící. Mokvavé lišeje jsou nakažlivé. Lišejů rozeznáváme několik druhů: ekzemem čili mokvavým lišejem nazýváme záněty povrchních vrstev kožních, které se objevují v lehčích nebo také velmio těžkých, často v sebe přecházejících tvarech.

Suché lišeje vznikají z různých příčin. Tvoří-li se uzlíčky, nazývá se to lišej uzlíčkový, tvoří-li se malé bílé šupinky, nazývá se to lišej otrubovitý. Mokvavé lišeje nutno udržovati v suchu a přikládati na ně vrstvu plátna nebo vaty, po případě zasypávati otrubami nebo bramborovou moučkou. Okolí natře se hmotou mastnou, aby se zamezilo další rozlézání lišeje. Hromadí-li se pod stroupky hnis, setře se kolem plátna, namočeného v teplé vodě. Jest-li tekutiny nepatrně a zasýchají-li v příškvary, sluje to mléčné stroupky.

Zděděná syfilis jeví se u malých dětí často v podobě takových zdánlivě lhostejných stroupků mléčných. Také se tvoří puchýřky, naplněné tekutinou, a hnisavé neštovice. Často však bývá celá pokožka odchlípena hojně odměšovaným a velmi ostrým exsudátem. To sluje mazotok. Tento zjev vyskytuje se hlavně na bércích. Ostatně hlavními místy, kde se vykytují ekzemy (mokvavé lišeje), jsou hlava a obličej; jest-li vyrážka na vlasatých místech velmi silná, přidruží-li se k tmu nečistota a zanedbá-li se nemoc, slepí se vlasy dohromady a vzniká tak zvaný polský cop, jehož vznik je usnadňován kudrnatými, hustými vlasy.

Léčení: Špatné šťávy tělesné se odstraní dietou nedráždivou potravou, dle možnosti vegetarianskou a suchou, při žízni nepíti žádné kávy ani silného čaje, nýbrž jen vodu nebo mléko. Denně celkové omývání těla, tření nebo sprcha, cvičení paží nebo nohou, tělocvik dýchání, procházky a napařování dotyčného místa. Denně užívati šťávu z pryskyřnatých pupenců bezových neb šťávy vytékající z navrtané břízy (45-60 gramů). Tento prostředek vyrážku ze začátku ještě zvětší, ale pak ji zhojí. K podporování léčby té se doporučují lázně, do kterých se přileje odvar z bylin a kořínků. Dobrých výsledků bylo již také docíleno šťávou citronovou. Co se týče specielní léčení této choroby, je většinou nutno se obrátiti k lékaři, zejména u žíravého lišeje, který často rozruší celé části obličeje, a u mokvavého, který jest nakažlivý.

Nerozumí-li nemocný, stížený chorobou, přesně léčení,  ať je choroba jakákoli, má raději poraditi se s lékařem dříve, než-li choroba ta nesprávným léčením snad se zhorší.

Lýtková křeč

Dostavuje se většinou v noci. Její příčiny jsou: dlouhé pochody, dlouhé stání a těsné uvazování podvazků. Křeč možná odstraniti potíráním francovkou a masáží. Již silné natažení nohy, popadané křečí, pomáhává ve většině případech.

Lupy na hlavě

K odstranění lupů hodí se omývání kůže hlavy francovkou nebo myt hlavy vlažnou vodou, ke které se přidá čajová lžička boraxu a kyselého uhličitanu sodnatého. Také se doporučuje mytí hlavy bay-rumem. Poněvadž však mytím kůže snadno vysýchá, jest dobře občas namazati kůži hlavy dobrým, čistým olejem olivovým.

Mandle zduřelé

Přikládáním lněného semene a ve vodě vařených kořenů proskurníkových (ibišových) a vdechováním horkých par možno zduřeniny rozehnati. Ostatní viz zduřelé žlázy.

Močení krve

Při močení krve svaří se stroužek česneku nebo čerstvý česnek (květina) a odvar se pije teplý, ale nutno tak činiti tak dlouho, až choroba úplně vymizí.

Dále: ze všeobecně známé žahavky vytlačí se šťáva a z té, zředěné vodou, se trochu užívá několikrát denně.

Nápoje pro nemocné horečkou

Nejlepším nápojem jest čerstvá, dobrá voda studničná a, kde tato není, tedy dobrá filtrovaná voda z vodovodu. Kde není filtru, svaří se voda a nechá se na čerstvém vzduchu vychladnouti. – Dobrá kyselka nebo sodová voda – voda smíšená s dobrým vínem červeným – čerstvé podmáslí, tj. dovolí-li to lékař – citronová limonáda a šťávy ovocné jsou vhodnými nápoji. Nejlepší však jest čistá voda; tato tvoří nejhlavnější součást všech tekutin a tkání našeho těla, dodává výživnému materiálu vhodný tvar, aby mohl býti vstřebán; jest vhodným prostředkem k odstranění škodlivých látek z našeho těla. K vodě přidané kyseliny plodů, vína atd. jsou určeny jen k tomu, aby povzbuzovaly chuť, která u neméocných vždy potřebuje povzbuzení, a aby uklidňovaly nervy.

Nastuzení

Proti tomu působí dobře sklenice grogu, punče nebo čínského čaje s malým přídavkem rumu. Jest-li nastuzení těžkého rázu, pije se častěji denně několik koflíků hodně teplého čaje z květu bezového a lehne se do postele za účelem  zapocení.

Nervosa

Jeví se v příliš velké dráždivosti nervové soustavy. Nervosa vyskytuje se většinou u chudokrevných, slabých a žaludkem chorých osob. Doporučuje se píti čaj z baldryánu, mochny nátržníku a jitrocele, varovati se alkoholu, silné kávy, ale za to jísti hodně ovoce.

dalším uklidňujícím prostředkem jest: pravidelně před spaním požíti 2 kávové lžičky medu, jenž jest výživný, tvoří krev, uklidňuje nervosní osoby a působí příjemný spánek. Kdo nechce jísti samotný med, ať pojídá k němu bílý chléb nebo pije jej místo cukru v mléce a kávě, což působí stejně.

Nervové bolení hlavy

Jednostranné, nervosní bolení hlavy zlepší se často nápadně rychle přikládáním horkých obkladů, jest-li příčinou jeho chudokrevnost nebo průvan. Při návalu krve ke hlavě pomáhá teplá lázeň na nohy, trvající 10 minut, s následujícím poléváním kolen a bérců. Ve většině případů jest klid nejlepším prostředkem.

Nespavost

Vyskytuje se většinou u nervozních lidí a bývá zaviněna špatným vzduchem, nedostatkem kyslíka, požíváním alkoholu, velkou chudokrevností, bolestmi, přepracováním, zvláště duševním, přeplněním žaludku a podobně.

Chceme-li se zabaviti této choroby, nutno se vyvarovati především čtení knih před spaním, pití čínského čaje a požívání dráždících jídel. Dlužno starati se, abychom šli na lože unaveni tělesnou prací. Účinnými prostředky proti nespavosti jest přikládání  studeného obkladu na šíji nebo píti čaj z baldryánu, teplá lázeň na nohy s přídavkem soli a nepoužívání peřin.

Nežit

Poněvadž takové nežity častěji se vyskytují, nutno zmíniti se několika slovy o příčině vzniku a léčení jich. Nežit (furunkl) jest zatvrdlý zánětlivý nádorek kožní, zvící oříšku lískového až vejce holubičího, barvy tmavočervené a provázený velkými bolestmi. Z vrcholku takového nádorku vychází jen málo hnisu, smíšeného s krví, v prostředku zbývá čep z odumřelé tkáně. Jest-li čep vypuzen, povolují bolesti a nádor se zmenšuje o ponenáhlu mizí. Nezřídka objevují se nežity ve velkém počtu, takže nutno je vysvětlovati z nějaké příčiny vnitřní.

Při nežitech osvědčilo se často potírání olejem terpentinovým nebo tinkturou jodovou.

Dbáti jest ještě diety, rozumného způsobu života, nejpřísnější čistoty celého těla, odstranění hnisu, vymývání znisalého místa a přiložení velkého obkladu.

Noční pocení

Jest známkou  slabosti nervové nebo souchotin. Tu pomáhá studené omývání horní části těla a večer před spaním píti čaj studený ze šalvějových listů a omývání horní části těla zředěným octem.

Noční tlučení srdce

Proti tomu působí uklidňujícím způsobem cukrová voda se šťávou citronovou. Také se používá rádo melissy, která navlhčena růžovou vodou, roztluče se a přiloží na krajinu srdeční. Nervový neklid bývá pak odstraněn záhy s dostavujícím mírným potem a dostavuje se spánek.

Obtíže při močení

Silným nachlazením nebo z nějaké jiné příčiny může býti znesnadněn výtok moče z trubice močové.

Neodchází-li moč, roztahuje se močový měchýř stále více. Nemocný pociťuje při tom veliké bolesti, šířící se po celém podbřišku až dolů do stehen. Prasknutím měchýře a vniknutí moče do dutiny břišní a do okolních tkání vzniká smrt.

Léčení: nutno ihned dávati horké obklady na krajinu měchýře močového. Pak nutno častěji píti koflík čaje z kořene petrželového. Také se často používá s úspěchem proti této chorobě čaj z ořechových listů a přesličky.

Omrzlé údy

Údy omrzlé se třou se důkladně sněhem. Hned po tření úd dobře usušiti, obaliti vlněným šatem a pak častěji tříti.

Dále: vezme se petrolej, ke kterému se přidá kousek kafru a tím se omrzlý úd častěji potírá. Také pilné koupání v odvaru z kůry dubové bývá úspěšné.

Při otevřených nebo hnisajících oznobeninách doporučuje se především čistota v tom smyslu, že se denně jednou neb dvakrát vymývají teplou vodou. Po opatrném osušení se rána po každé zasype jemně práškovanou kyselinou bórovou a chrání se obvazem proti přístupu prachu. Objeví-li se tak zvané >>živé maso<< (granulace), možno užíti k zasypání místo kyseliny borové jodoformu. Omrzlé údy nutno chrániti proti přílišné teplotě, tedy ani je příliš teple baliti nebo mýti, ani u kamen nebo v peřinách přehřívati.

Dále se doporučuje glycerin buď čistý nebo smísený s různými léčivy. Účinek glycerinu se značně zvyšuje, přidá-li se k němu několik  kapek tinktury arnikové. Výborně účinkuje směs, připravená z 5 dílů glycerínu a 4 dílů žloutku vaječného. Tato směs je pevná jako med, při ohmatu mastná a na vzduchu se nemění.

Potřeme tím rány, tvoří se na nich fermežovitá blanka, která zamezuje přístup vzduchu a podporuje hojení. Tohoto prostředku možno použíti také při popáleninách.

Otevřené staré vředy a rány

Hojí se výborně, rozehřeje-li se kus másla velikosti ořechu, přimísí se žloutek z jednoho vejce a něco šafránu a tato mast se častěji přikládá.

Nebo konají se pilně lázně z odvaru kůry dubové a odvarem  tím se rána čistěji vymývá. Kůra dubová, obsahující hojně kyseliny tříslové, má mocný účinek léčivý.

Nebo velmi dobře působí lázně ze spařené přesličky; tyto lázně pomáhají dokonce při rakovinných vředech a kostižeru; při těchto uvaří se přeslička a přikládá se vlhká na chorá místa.

Otravy

Těžké otravy vyžadují pomoci lékařské. Až do příchodu lékaře nutno především hleděti požitý jed vymýtiti z těla tím, že se vzbudí zvracení.

Za tím účelem pije se hodně teplé vody smíšené s olejem nebo voda s máslem a koňak. V případě potřeby podporuje se zvracení tím, že se zavede do hltanu ukazovák nebo brk.

Pálení žáhy

Pálení žáhy vzniká porušeným zažíváním. Tvoří se kyselina v žaludku, která při krkání vniká do jícnu nebo dokonce až do úst a působí palčivý pocit. Mnohdy se pomůže polknutím studené vody. Při prudším pálení pije se čaj z máty peprné, nebo 15-20 kapek šťávy citronové na lžíci vody. Také se proti tomu užívá pálená magnezia nebo kyselý uhličitan sodnatý v dávce na špičku nože.

Pastilky proti zapáchajícímu dechu

Vezme se kávy práškované 30 gramů, práškového uhlí 10 gramů, práškovaného cukru 10 gramů, vanilky 10 gramů a slizu gummového tolik, kolik je potřeba k setmelení této směsi, ze které se pak připraví pastilky, vážící jeden gram. Denně se mohou užívati 4-5 kusů.

Píchání po straně

Jeví se v podobě bodavé bolesti v krajině žeberní, které bývá zaviněno nadýmáním, revmatismem svalů hrudních nebo chorobami sleziny. Prudké, opakující se píchání  jest příznakem zánětu plic nebo pohrudnice.

Jest-li příčinou nadýmání, pije se čaj z heřmánku nebo máty peprné. Při revmatickém píchání přikládá se náplast hořčičná.

Píštěl zubní

Vzniká při hnisavém zánětu vnitřní blány dutiny zubní v čelisti. Hnis provalí se rád na venek a vzniká pak jizva.

Jest-li se hnis provalil, jest choroba odstraněna. Potom jest dobře dáti chorý zub vytáhnouti.

Plivání krve

Proti plivání krve pije se ráno a večer koflík čaje z kůry vrbové, střídavě s čajem z třezalky.

Pocení nohou

Pocení nohou nemá se nikdy násilně potlačiti, poněvadž dle zkušenosti tím vznikají snadno jiné neduhy. Nutí-li člověka povolání, aby se často vysazoval mokru a chladu, nutno nositi především tlustou obuv, která se pomocí tuku udržuje vždy vláčnou a nepromokavou, po případě vkládati do bot azbestové vložky. Také nutno punčochy a ponožky denně měniti a před praním usušiti.

Léčení nohou: Každý večer doporučuje se koupání nohou a vydrhnouti do sucha. Při opruzení zasypávají se bolavá místa bramborovou moučkou.

Nebo: po několik dní za sebou sype se do punčoch, po každé ráno a v poledne vyměňovaných, trocha tanninu. Tím se nejen odstraňuje zápach, nýbrž udržuje se tuhá kůže, aniž by pot příliš silně potlačoval.

Zapáchající pot nohou a podpaží kazí také barvu částí oděvních, dokonce i látku samu. Aby se této nepříjemnosti odpomohlo mají se nohy nebo dutiny podpažní mýti častěji zředěným roztokem kyseliny salicylové, dobře osušiti a zasypati zásypem salicylovým. Jest-li pocení nohou silné, svaří se dubová kůra a v odvaru tom, ke kterému se přidá něco vody, koupají se nohy. Tohoto prostředku užívá se také proti oznobeninám.

Zmizelo-li pocení nohou  náhle, nasypává se do punčoch roztlučené semeno hořčičné a pot se opět pak dostaví.

Bolí-li nohy při delších pochodech, natírají se bolestivá místa pálenkou.

Podvrtnutí

Jest-li při podvrtnutí přítomen prudký zánět, dávají se studené obklady s roztokem arniky a dráždivé záviny. Vymizí-li zduření, masíruje se úd mocně. Při vymknutinách velmi dobře působí obklady s horkou vodou a při vymknutí nohy doporučují se hodně teplé lázně na nohy a po dobu jedné hodiny.

Popáleniny

Stalo-li se někomu neštěstí, že utržil popáleniny, není lepšího prostředku, nežli popálená místa ihned zavinouti do obkladů s vodou třešňovou, kořalkou, atd. a obklady obnovovati tak dlouho, až přestane bolestivost a místo popálené více již nepálí. Tím se docílí, že kůže se ani nezanítí ani se nevytvoří puchýře a tudíž se zabrání nejhoršímu. Tento prostý prostředek jest všude po ruce. – Nebo se rána co nejrychleji pokryje asi 2 centimetry tlustou kaší z pálené magnezie a vody a obvaz ten se obnoví, jakmile spadne. To se provádí stále, až rána za přístupu vzduchu nebolí. Při spálení jest výborným prostředkem k okamžitému zmírnění bolesti a k docílení zhojení bez jizev silice máty peprné.

Při popálení prachem, sírou nebo jinými látkami podobnými vymyje se popálené místo ihned teplou vodou a přiloží se kvasnice z obyčejného piva, které se za 12 hodin obnoví; před tím se smyjí zatvrdlé kvasnice odvarem z teplého heřmánku.

Při opaření jest mouka účelným prostředkem léčebným. Je pohodlná a působí okamžitě , ale pomáhá jen tenkráte, když se upotřebí bezprostředně po nehodě. V tom případě jest však účinek mouky zcela neobyčejný. Vrstva mouky přiložená ve vrstvě ztloušti hřbetu nože na opařené místo, odstraňuje nejen každou bolest, nýbrž zamezuje vytvoření puchýře. Při snímání vrstvy moučné, což se může státi již za hodinu, bývá již sotva pozorovati slabou červeň na poraněném místě a i ta zmizí ve velmi krátké době, takže nezbude ani stopy nejmenší po úraze.

Dále pomáhají při opaření horkou vodou okamžité obklady s olejem tabulovým, na které se přiloží obinadlo, namočené do teplé vody. K rychlému a dobrému zhojení jest naprosto nutno častěji střídati a měniti obvazy takové. Nebo se rozmačkají  ihned syrové brambory, smísí s olejem tabulovým a tím se potře spálené místo.

Při popálení tuky a oleji potře se popálené místo ihned karbolovým olejem nebo moukou, která jest v každé domácnosti v zásobě.

Nastalo-li hnisání, odstraní se ztvrdlá snad horní vrstva hnisu houbou nebo kouskem plátna z rány. Odstraňování hnisu provádí se tak dlouho, až se objeví čistá, zdravá krev. Pak se zhojí rány při opětovných obkladech s olejem a vodou při současné čistotě v cela krátké době. Možno také připraviti směs ze žloutku, vosku a oleje tabulového, která se dle potřeby natře na kousek plátna a přiloží na ránu.

Při velkých popáleninách zabalují se údy popálené do obkladů namočených v mléce.

Popíchání hmyzem

Bodnutí včel, vos, komárů, much, štěnic a blech mohou se snadno učiniti neškodnými, když  se ihned po píchnutí příslušné místo potře čpavkem. K potření také možno použíti ostrého mýdla nebo čerstvé cibule. Prostředku toho se však nutno, jak řečeno již, použíti ihned, neboť brzy po píchnutí oteče příslušné místo, píchnutím vzniklý otvor se pevně uzavře a pak následuje  nevyhnutelně obtížné svědění.

Dále se doporučuje při bodnutí včel a vos na ránu nanésti tlustě kaši solnou. Také se osvědčila kyselina karbolová, která zředěna polovicí vody natře se na příslušné místo. Nezbytně nutno se vyvarovati místo místo poraněné škrábati špinavými nehty rukou.

Prostředky proti slabosti nervové

Proti slabosti nervové třesení svalů, příznakům ochrnutí, revmatismu, doporučují se teplé lázně z mateřídoušky. Čaj z mateřídoušky pomáhá ženám trpícím křečovitými obtížemi při čmýře. Teplé podušky z mateřídoušky při zevním upotřebení zmírňují bolesti a rozhánějí.

Proti žízni

K utišení žízně vaří se fenykl ve vodě a pije se to, také cukrová voda působí dobře.

Nebo se vezme půl libry vybraných hrozinek, roztlukou se dobře, nalejí se 3 litry vody, nechá se to zavařiti až do 2 litrů, procedí se a pije studené.

Dále tvoří ovesný nápoj osvěžující, nervy posilující nápoj, zejména v horkých dnech letních. Zamíchá se 125 gramů ovesné mouky s něco studené vody, přilejí se 2-3 litry vařící vody a přidá se 75 gramů tlučeného cukru a po případě ještě trochu čerstvé citronové šťávy. Již nejslavnější lékař starověku Hippokrates doporučoval tento nápoj, který ovšem za tehdejší doby byl připravován ze syrových zrn ovesných.

Průjmy

Proti nim doporučuje se píti odvar z několika listů mochny jarní, který se má píti teplý a v kratších přestávkách tak dlouho, až průjmy přestanou.

Dále doporučuje se do husta uvařená kaše z mouky fisolové; při tom nutno se varovati všech tekutých jídel a všeho zbytečného pití i všeho ostrého koření, jež dráždí žaludek.

Dalším prostředkem proti průjmům, poruchám zažívacím a kašli jest fenyklové semeno, jehož se užívá v podobě čaje.

Revmatická bolest dnavá

Možno ji zmírniti mazáním z oleje jalovcového, oleje tabulového.

Revmatismus

Tato často se vyskytující nemoc vzniká nachlazením. Revmatismus zachvacuje klouby, šlachy, vazy a svaly, způsobuje velké bolesti a v horších případech dokonce ztuhlost údů.

Stále se uveřejňují nové objevy o léčivé síle nejrůznějších bylin proti této chorobě. Prostředky, které se dobře osvědčily, jsou tyto:

Uvaří se celer dobře na měkko a voda z něho se pije; pak se vyvařený celer ještě jednou vaří v čerstvém mléce s moukou a muškátovým ořechem na pánvi a tato směs se užívá.

Nebo: vezme se stejný díl květu lipového, máty peprné, heřmánku, šeříku a bobulí jalovcových, připraví se odvar, jehož se pijí denně 3 koflíky.

Nebo: na začátku měsíce května nebo června v době, kdy vycházejí mladé výhonky, nasbírají se čerstvé větvičky borovice, jedle a smrku (stejným dílem) a rozřezají se nadrobno. Pak se naplní asi 3 litrová láhev francovkou nebo lihem silným a do něho vloží se na drobno rozřezané větvičky. Chceme-li účinek zvýšiti, přimísí se k tomu čerstvé kořínky arnikové; tyto mají se však vykopávati v době květu arniky a mají býti úplně očištěné. Tato směs nechá se na chladném místě uležeti. Po 6-10 dnech vzniká z této směsi velmi dobrý prostředek proti revmatismu. Takto získanou tinkturou  potírá se častěji choré místo. Čerstvé případy této choroby hojí se tím v nápadně krátké době. U starších případů však, u kterých nastalo již zduření kloubů, jest třeba vytrvalosti, neboť uplynou často měsíce, než nastane úplné zhojení.

Přes to však nemá nikdo dáti se odvrátiti od této léčby. Dále možno doporučiti:smísí se kafrový  a terpentinový líh stejným dílem a tím se náležitě potírají údy choré. Lázně zmírňují sice, ale neléčí přímo revmatismus.

Roupi a škrkavky

Proti nim pije se několik dní za sebou slaná voda a vezme se každý den ráno lžíce dřevěného oleje (obyčejného olivového oleje). Také pomáhá vytlačená šťáva řepy, která se pije ráno na lačný žaludek a večer před spaním po koflíku. Odešli-li červi, pije se několik koflíků čaje z heřmánku.

Růže

Růže jest zánět kožní, spojený často s horečkou, zduřením, napjetím a celkovým pocitem choroby.

Doporučuje se na onemocnělé místo přikládati spařené listy podbělové nebo mouku bramborovou, nasypanou na tabulku vaty. Palčivou bolest možno zmírniti potíráním zaníceného místa olivovým olejem. Při růži obličeje je nezbytno povolati lékaře.

Rýma

K odstranění rýmy vezme se do dlaně trochu žitné kořalky, která se vtáhne mocně do nosu. Prudké  pálení a zprvu rozmnožené odměšování hlenu brzy  poleví a nos zůstane delší čas suchým. Dostaví-li se znovu lechtání nebo kýchání, opět se vtáhne žitná kořalka nebo vodas octem do nosu.

Účinek žitné kořalky nebo vody s octem pozůstává v tom, že se sliznice nosní stáhne a zánět zamezí.

Dalším prostředkem proti rýmě jest kafrový olej. Koupí se v lékárně malá lahvička oleje kafrového, ponoří se do ní malý , čistý štěteček a tím se potřou vnitřní stěny nosní. Použije-li se tohoto prostředku prostého hned na počátku rýmy, zbavíme se jí brzy.

Skrofuloza

Doporučují se proti ní teplé lázně slatinné a píti denně čaj z listů ořechových.

Slinotok

Vzniká onemocněním slinných žláz dutiny ústní. Chorobu tu možno vyléčiti vyplachováním úst odvarem z kůry dubové nebo vodou, ke které se přidá trochu tinktury myrrhové.

Stavení krve

Otevřená rána potře se kollodiem, když byla před tím dobře očištěna. Jest-li příčinou krvácení seknutí nebo píchnutí, může prospěti náplast lepkavá nebo pevný obvaz. Také studené obklady se osvědčily.

Stísněnost hrudi

Pije se ráno sklenice čerstvé vody a večer se vezme vlažná lázeň na nohy ze svařeného senného květu. Po této lázni se vypije koflík čaje z ptačince nebo 2 koflíky čaje z řebříčku.

Dále doporučuje se potírání prsou francovkou a solí.

Strupy na hlavě a mléčné strupy

Vznikají u kojenců nečistotou. Nedrží-li se hlava v čistotě, tvoří se z výparů hlavy šedožlutá vrstva, kterou nutno tabulovým olejem změkčiti a pak teplými mydlinkami řádně smýti.

Mléčné strupy jsou vyrážka na hlavě, která se může rozprostírati také po celém obličeji. Vyrážka ta se omývá odvarem z macešek a vnitřně se podává čaj z kořene žahavek.

Střevní choroby

Příznaky chorob střevních jsou velmi rozdílné. Zažívání jídla děje se nejen v žaludku, nýbrž i ve střevě, které se táhne od žaludku k řiti. Střevo se dělí na střevo tenké a tlusté, tenké opět na dvanáctník, lačník a vlastní tenké střevo; tlusté střevo se dělí opět na slepé střevo, tračník a konečník.

Při chorobách středního oddílu tenkého střeva vzniká kručení v břiše a vodnaté průjmy.

Katar tlustého střeva jeví se kolikovitými bolestmi břišními a hlenovitými průjmy, katar konečníku však nucením na stolici, hlenovitými výkaly, zácpou a palčivými bolestmi v řiti.

Proti těmto chorobám pomáhá denní omývání těla vodou a mokré obklady břišní (22 stupňů Reamumura) a sice dopoledne a odpoledne 1-2 hodiny. Při úporných průjmech má se jísti polévka ze slizu ovesného nebo rýžového a píti častěji rýžová voda, víno borůvkové, káva žaludová a odvar z kůry dubové. Také možno doporučiti čaj z květů trnkových a kořene andělikového (denně 3-4 koflíky).

Při zácpě mají se jísti vodnaté plody, jako okurky, řípa, melouny, bobulovité ovoce, jablkový kompot, černý chléb a píti podmáslí a teplou břečku ze švestek.

Studené nohy

V zájmu svého zdraví a za účelem vyvarování se nevolnosti a nemoci, musíme hleděti odstraniti nepříjemnou chorobu studenosti nohou. To se stane nejlépe a nejprostěji tak, že každý den večer před spaním  omyje pomocí houby studenou vodou nohy a pak hodně hrubým ručníkem do sucha vydrhneme, takže nohy brzo oteplí. Jdeme-li spáti, zabalíme nohy do hodně teplého vlněného šátku, aby se udržely teplými. Tato tak prostá metoda jest skutečným dobrodiním, zvláště pro takové lidi, kteří často pro studené nohy nemohou usnouti. Při vstávání ráno doporučuje se obléci čisté vlněné punčochy, které více teplo udržují nežli punčochy nosené již jeden nebo několik dní. Dostaví-li během dne obtíž studených nohou znovu, nelitujeme námahy, nýbrž oblečeme opět čerstvé punčochy a hleďme dle možnosti chůzí konati pohyby, aby krev, přirozený oteplovač těla, uvedla se v pohyb a tak do nohou vnikala.

Svrab

Svrab jest neškodná sice, ale nepříjemná nemoc, vznikají nákazou a nečistotou. Při řádném léčení možno se ho opět zbaviti v málo dnech. Vyrážka svrabová vyskytuje se hlavně hlavně na měkkých místech kůže, jako mezi prsy, u kloubu ručního, v zákolení, v bocích, ale také jinde. Svrab jest velmi nakažlivý pro jiné osoby. Onemocní-li v rodině někdo svrabem, mohou býti jím postiženi v krátké době všechni členové rodiny.

Léčení: nejrychleji zbavíme se svrabu, použijeme-li masti sírové nebo styraxové, kterou příslušné místo nebo celé tělo 2-3 dni za sebou natře a pak se vezme teplá lázeň k očištění, která se v následujících dnech může ještě několikrát opakovati. Použité části prádla a oděvu atd. nutno ihned dát do horké vody se sodou, nechati je tam asi hodinu a pak za tepla vymáchati. Jiný prostředek proti svrabu jest ten, že se tělo každý den třikrát důkladně myje teplou vodou a zeleným mýdlem a při tom se vyměňuje prádlo tělesné.

Tasemnice

Osvědčeným prostředkem k odehnání tasemnice jsou kokosové ořechy. Ráno na lačný žaludek pije se mléko nebo šťáva kokosového ořechu, při čemž se pojídá jeho jádro dobře  rozkouskované.

Jiný prostředek: uvaří se silný čaj z rezedových květů, ale vezmou se před před čajem 2-3 lžíce ricinového oleje, ale nikoli najednou.

Dále možno doporučiti ještě jísti jádra tykvová. Jádra se usuší, zbaví slupek a jemně rozkousaná se používají. Při tom vezme se  několikrát lžička oleje ricinového.

Tlustý krk

Možno jej odstraniti potíráním jodovou mastí, dále potíráním ztluštělého místa olejem olivovým nebo tabulovým a denní masáží krku.

Tyfus

Je to choroba neobyčejně nebezpečná a nakažlivá. Nemocný cítí se mdlým a skleslým, má nechuť k jídlu a trpí nespavostí, obtížemi dýchacími, ztrátou vědomí, mamnými představami (deliriemi), tep jest zrychlený a při tom jest velká horečka. Tato nemoc trvá 6-8 neděl a ještě déle a mívá často za následek záněty plicní a pohrudniční. Léčení náleží jen lékaři.

Uhry

Vyskytují se hlavně v obličeji, nápadně často shledáváme je u chudokrevných  a vysílených lidí. Uhry jsou ucpané žlázy mazové, při čemž se tvoří malá černošedá zátka, která se má odstraniti vytlačením mezi dvěma prsty. Uhrům možno předejíti mytím obličeje mýdlem sírovým nebo dehtovým.

Úpal sluneční

Vzniká přímým účinkem horka slunečního na hlavu, čímž se poruší oběh krevní. K zabránění jeho má se nositi lehká pokrývka hlavy.

Nastal-li již úpal, nutno ihned odstraniti všecky tělesné části oděvu a nemocného pohodlně uložiti, dávati studené obklady, koupati nohy ve vlažné vodě a dáti klystér z čaje heřmánkového nebo bezového. Za nápoj podává se voda citronová nebo octová. Za prostředek ochranný se považuje přikrývání šíje a častější pití studeného čaje.

Úplavice

Úplavice liší se od průjmů tím, že při ní dostavují se nikoli silné a hojné průjmy, nýbrž velmi bolestivé a trapné nucení na stolici. Stolice je tedy poměrně nepatrná, ale většinou smíšená s krví a hlenem. Při tom  trápí nemocného prudké bolesti břišní a nucení na stolici se často opakuje. Příčinou úplavice jest požívání nezdravých jídel nebo nastuzení.

Chce-li se docíliti zhojení, ovinou se kol břicha vlněné šátky a podávají se denně třikrát teplé klystéry vodní, k nimž se přimíchá trochu pšeničné mouky.

Nebo: čerstvé slepičí vejce smíchá se s utřeným ořechem muškátovým v dávce na špičku nože a z toho se častěji užívá. Dále se mají požívati slizová jídla, jako sliz ovesný a zralé, ale svařené ovoce.

Také se doporučují sušené borůvky proti této nemoci jako úspěšný lék.

Uřícení

Po uřícení těla rozpustí se lžíce cukru ve sklenici vody, přidá se několik kapek pálenky a vypije se to pomalu.

Ušní choroby

Běží-li o záněty středního ucha, které zhnisají, vystřikuje se zvukovod odvarem z heřmánku a přesličky.

Nebo uvaří se hrnec kůry dubové , nasadí se naň nálevka a touto nechají se páry táhnouti do ucha.

Po této proceduře vezme se kousek vaty, namočí se do francovky, nebo vata se potře balzámem peruánským a vpraví se do ucha.

Proti bolestem ušním, které nechtějí  ustoupiti žádnému jinému prostředku, osvědčila se účinnou směs stejných chloroformu a opiové tinktury, kterou navlhčí kousek vaty, jež se pak vpraví do ucha. Obyčejně mohou pak nemocní, které strávili celé noci beze spánku, klidně spáti.

Uštknutí hadem

Nejjedovatější jsou zmije v měsíci červenci, neboť uštknutí zmije v době velkých veder (psích dnů) má těžší následky nežli kousnutí tohoto hadu v květnu nebo září. Na jaře a na podzim jsou plazové ti daleko lhostejnější nežli v parném létě a za chladné doby noční není jich vůbec viděti. Stočeni v klubku leží pak ve svých skrýších mezi kameny, kořeny stromů, pod mechem, atd. Zmije nikdy nenapadá člověka, ale šlápne-li se na ní, jak se snadno může státi při sbírání borůvek a hub, hájívá se náhlým kousnutím a pak co nejrychleji utíká z místa. Rána kousnutá nezeje a lze ji často sotva poznati v podobě dvou píchnutí  jako špendlíkem, jichž okolí pak zčervená. Vysáti jed jest na místě jen tenkrát, když člověk sající nemá žádné rány v ústech a jed hned vyplije. Poraněný úd nutno podvázati, uštknutému se podává píti hojně koňaku a pošle se ihned pro lékaře.

Vodnatelnost

Vodnatelnost jest nahromadění vodnaté tekutiny v nejrůznějších místech těla pod kůží  nebo v dutinách tělesných. Je to nebezpečná nemoc, poněvadž konečně tekutina stále přibývající může způsobiti ochrnutí srdce. Povšechně lze rozeznávati jen vodnatelnost kožní a břišní, kdežto vodnatelnost hlavy, osrdečníků a hrudníku může zjistit jen lékař. Známým tvarem vodnatelnosti jest vodohlavost.

Nemocní, stižení vodnatelností, musí požívati spíše pevní jídla než tekutá. Zvláště dobře se hodí, již k vůli podporování močení chřest, petržel, ředkev, česnek a cibule. Doporučuje se hojný pohyb na čerstvém vzduchu a drhnutí kůže flanelem při vodnatelnost kožní.

Doporučuje se vzíti 3 díly kořene bezu nízkého, 1 díl rozmaríny, 3 díly přesličky nebo květu bezového a 1 díl bobulí jalovcových, z této směsi uvařiti čaj, jehož se pije 3 krát denně 1 koflík.

Dalším vyzkoušeným prostředkem proti vodnatelnosti jest čaj z jeřabin. 24letá paní, která byla oteklá až k prsům, se tím zachránila.

také bylo často s úspěchem použito čaje z prosných zrnek nebo kořene kopřiv žahavých a čaje z červenokvěté divoké vrby.

Vyrážky v obličeji

Možno je odstraniti odvarem třezalky a vitodu hořkého, ke kterému se po ochlazení přidá něco oleje provencálského (olivového). Touto Směsí se potírají chorá místa.

Dále: poněvadž vyrážky pocházejí jen ze špatné, nečisté krve, doporučuje se také píti čaj ze žahavek.

Zácpa

Proti zácpě připravuje se čaj ze směsi zeměžluče, bezu, jitrocele a anýzu a pije se ho ráno na lačný žaludek. Velmi dobré služby koná také sklenice čerstvé vody na lačný žaludek a pití podmáslí.

Zahlenování žaludku

Při zahlenování žaludku vezme se asi půl litru dobré kořalky žitné a k tomu se přidá lžíce utřené černé ředkve, protřepe se to dobře, stočí se to a z toho se užívá denně ráno na lačný žaludek po jedné lžíci.

Záchvaty závrati

Bývají většinou následkem silného duševního rozčilení a různých chorob, působících na nervy mozkové. Kdo trpí závratí, má se varovati všech zahřívacích nápojů a duševního rozčilování. Doporučuje se hojný pohyb na čerstvém vzduchu, studené obklady na hlavu a teplé lázně na nohy, k nimž se přidá něco soli. Příznivě působí každodenní drhnutí těla a dobře působí každodenní drhnutí těla a dobře působí také píti večer studený čaj z baldryánu. Vzniká-li závrať náhlou chudokrevností mozku, jest hlavní podmínkou uložiti hlavu hluboko. Také dlužno pečovati o pravidelné zažívání.

Zakuckání

Jako osvědčený prostředek když někomu při jídle nebo pití zaskočí něco do  >>nepravé dírky<<, doporučuje se držeti paže vzpřímené vzhůru. Po vzduchu lapajícímu člověku vylézají oči skoro z hlavy, obličej zduřuje, jako každého dusícího se nebo dušností trpícího do tmavočervena a plíce, zápasící o vzduch, vytahuje každé jídlo zaskočené při dechu, který se stává možným jen z útrap, hlouběji do sebe.

Ovšem vzniká také ihned reakce; plíce nemůže a nechce nevhodné cizí těleso podržeti, nýbrž hledí mocným kašlem cizí těleso opět ven vypuditi. Drží-li  se paže vzhůru, zvedá se celý hrudník do výše a plíce nabudou tak okamžité jiné polohy, stávají se schopnými, zbaviti se cizího vetřelce snáze než-li by to bylo jinak možno. Často tímto způsobem již při prvém mocném zakašlání vyjde ven vše, co se dostalo do plic místo do jícnu, a nemocný jest vysvobozen.

Jmenovitě děti se snadno zakuckají. Většinou děje se to mluvením při jídle a kousání.

Zamezení popíchání hmyzem

K tomu se používá tohoto prostého prostředku: Koupí se v lékárně za 10 haléřů bobkového oleje, dá se do láhve a naleje se na to 90% líh; pak směs několikrát potřepe a nechá se usaditi. Natře-li se obličej a ruce několika kapkami, stačí to na půl dne k zapuzení hmyzu.

Upotřebení tohoto prostředku doporučuje se již proto, že mnohý hmyz  může v sobě obsahovati jed mrtvolný a bodnutí takového hmyzu může míti snadno v zápětí otravu krve.

Zánět bránice

Tento zánět jest velmi nebezpečný a dostavuje se zřídka samotný, většinou spolu se zánětem pohrudnice a pobřišnice. Prudká horečka, třesavka, trhavé a bodavé bolesti v bránici při dýchání, neuhasitelná žízeň jsou příznaky této nemoci. Kašel, mluvení, kýchání, polykání zvětšují bolest. Palčivá horkost v těle, zvracení a náklonnost ke zvracení značí pokrok nemoci, která se v 7 dnech rozhodne.

Píti obyčejnou vodu jest škodlivé, kdežto nějaké kyselka jest na místě. Doporučuje se píti cukrovou vodu se šťávou z květů pomerančových.

Za účelem odvedení zánětu přikládán se na krajinu bránice utřená ředkev černá nebo práškovaný zázvor s přídavkem pálenky nebo náplast hořčičná. Nutno povolati lékaře.

Zánět dásně

Tu přináší úlevu tento prostředek: tinktura myrrhové 10 gramů, eukalyptolu 0.25 gramu, menttholu 0.25 gramu, boraxu 10 gramů, destilované vody 200 gramů. Tím se 3krát  denně po několik minut vyplachují ústa.

Zánět hrtanu

Je to stupňovaný katar hrtanu. Příznaky jeho jsou: chraptivost, drsný hlas, suchý kašel a pocit úzkosti.

Léčení: především velká dieta v jídle a pití a tělesný klid. Za nápoj slouží střídavě čaj z heřmánku a máty peprné nebo horké mléko s alkalickou kyselkou nějakou.

Zánět krku

Listy ostružiníku vaří se důkladně ve vodě, pak se přes hrnec nasadí nálevka a páry se vdechují do úst. Potom se tímto odvarem ještě častěji kloktá.

Zánět mozku

Příčinami tohoto těžkého onemocnění jsou: nachlazení, poranění, hnisání v uchu, otrava krve, atd.

Choroba ta jeví se především prudkými bolestmi hlavy a vysokou horečkou.

Nemoc probíhá prudce, trvá několik dní neb týdnů a vede jistě k smrti, nepoužije-li se odváděcího léčení.

Podává se nedráždivá strava, ovoce, mléko, zelenina, chladivé obklady, kol hlavy a krku, v těžkých případech přikládá se vak s ledem.

Při nebezpečnosti této choroby a při chybící většinou vlastní zkušenosti jest nezbytné nutno povolati lékaře.

Zánět plic a souchotiny plicní

Pozvolné rozpadávání plic nazývá se souchotiny plicní, které vznikají často po předcházejícím  nezhojeném zánětu plic. Nemocný pociťuje píchání v prsou, dráždění ke kašli a rychle dýchá.

Souchotiny plicní postihují zvláště slabé nebo skrofulozní osoby a mohou vzniknouti často také zděděním nebo přenesením. Vyznačují se hnisavými a krví smíšenými chrchly, při kašli odcházejí v chrchlích nepatrné částečky rozrušených  sklípků plicních a tím vzniká rozpadávání plic. Nemocný má  se síliti dobrou stravou a varovati se všelikého rozčilování.

Doporučuje se píti čaj z kostivalu, žahavek, šalvěje nebo pampelišky ve větších dávkách. Také pití čaje, připraveného spařením listů ostružiníku, má léčivý účinek.

Z jídel se doporučuje především mléko, pak sliz ovesný, čočkový a hrachový, rýže, fisole a vajíčka.

Zánět pohrudnice

Je to zánět blány, která povléká plíce a vnitřní stěnu hrudníku. Příčinou zánětu bývá nastuzení, poranění, zánět plic, zánět osrdečníku a jater, tlak nádoru, počínající souchotiny atd.

Příznaky choroby té jsou: bolesti při hlubokém dýchání, kašel, stísněnost a píchání na straně. Na onemocnělé straně neslyšíme při přiložení ucha na hrudník žádného dýchání ani chvění hrudníku při mluvení, čehož příčinou jest nahromadění tekutiny ve vaku pohrudničním. Jest také ještě jiný tvar, totiž suchý zánět pohrudnice. Průběh choroby jest prudký, trvá totiž 10-14 dní, a výsledek jest různý dle konstituce a základní příčiny.

Jako následek mohou se dostaviti vodnatelnost hrudní, choroby plicní, ztluštěniny a srostěniny obou listů pohrudnice, zkřivení páteře.

Doporučují se odváděcí lázně a záviny. Nejsou-li přítomny souchotiny plicní, provádějí se potné procedury a sice 3krát v týdnu parní lázně, suché záviny se třením těla, obklady na prsa. Jest-li přítomen zánět plic, léčí se tento. Při tom jest radno zachovávati dietu a požívati stravu co možná nejlehčí. Jako dodatečné léčení doporučuje se denní masáž prsou bez ohledu na dostavující se snad bolesti, jednostranné hluboké dýchání, cvičení paží, trupu, píti čaje z jalovce. Zánět plic a pohrudnice patří do ošetřování lékařského.

Zánět slepého střeva

Zánět slepého střeva prozrazuje se nejprve více nebo méně prudkými bolestmi na pravé straně břicha. Následuje horečka, která především musí býti zmírněna studenými obklady kol těla. Pak hledíme klystérem přivoditi stolici a nutno nezbytně ihned zavolati lékaře.

Za nápoj se doporučuje čaj z květele obecného (hledík) a dobré, svařené mléko co možná nejteplejší. Při tom nesmí se nic jísti, pouze koflík bujonu s vajíčkem, jakmile se dostaví chuť k jídlu.

Zapáchající dech

Zapáchající dech odstraňuje se nejlépe roztokem nadmangananu draselného. Za 10 haléřů stačí na 3/4 litrovou láhev vody, do které se nasypou tmavá zrnka nadmangananu. Třepáním nabývá tekutina ta nádherné barvy červeně fialové. Z toho roztoku stačí kapka nebo několik kapek, aby se sklenice vody zbarvila bledě růžově. Touto vodou se častěji vyplachují ústa. Příliš tmavý roztok mohl by zuby snadno zbarviti do tmava, kdyby se potom nečistily.

Ztvrdnutí jater

Toto se dostavuje po zanedbaném léčení zánětu jater. Příznaky jsou: tlak a bolest v krajině jaterní, zácpa, náklonnost ke zvracení, obtíže dýchaví, slabost, zhubnutí a tlak v žaludku.

Léčení: připraví se odvar z 10 kusů roztlučených bobulí jalovcových, přesličky a pelyňku a toho se pijí dva koflíky denně: dále jest výborným prostředkem čaj připravený spařením řebříčku vařící vodou.

Žaludeční katar

Vzniká často následkem dráždění sliznice žaludeční požíváním příliš horkých nebo příliš studených nebo těžko stravitelných jídel. Doporučuje se: čaj z máty peprné s přídavkem 10 kapek baldryánu, dále dobře působí čaj z přesličky, jitrocele a podběle. Lehká strava jest nutná. Při kataru žaludečním a střevním se silnými průjmy nutno si vyžádati lékařskou pomoc.

Při vleklém kataru žaludečním a střevním doporučuje se užívati Karlovarskou sůl, které se béře ráno na lačný žaludek jedna kávová lžička, rozpuštěná ve 1/2 litru vody teplé.

Žaludeční křeč

Vzniká stažením svalů žaludečních.

Léčení: nutno pečovati o lehkou stolici, dávati suché teplé obklady na krajinu žaludeční a píti čaj z máty peprné, kořene pampeliškového nebo kořene baldryánového. Dále dobře působí odvar z plodů šípkových čistý nebo spolu s břečkou švestkovou.

Žaludeční obtíže

Tyto se vyskytují velmi často u chudokrevných a nervozních  a vyžadují ze strany nemocného velké trpělivosti, má-li se choroba odstraniti. Obtíže žaludeční vznikají následkem špatného zažívání a nepravidelné stolice. Z takových stavů vyvinují se však často choroby žaludeční, které nabývají mnohdy vážného rázu. Kdo chce bez lékařské pomoci bojovati proti  obtížím žaludečním, musí tak dlouho zachovávati prostou dietu, až úplně vymizí veškeré poruchy, jako povleklý jazyk, tlak a plnost žaludku, nadýmání, krkání a špatné zažívání. Nutno pečovati o teplé nohy a soustavné pěstění těla. Dobře působí večer chladné obklady na břicho, denně lehká masáž krajiny žaludeční a mírné napařování břicha.

Dalšími prostředky jsou šťáva z černé ředkve, kořen pampelišky, polní kmín, polní kmín a openec.

Žaludeční slabost

Vyznačuje se tlakem žaludku, nechutenstvím, a bolením hlavy, obtížnou stolicí, obtížemi po jídle při přeplněném žaludku.

Má se jísti polévka řeřichová a mnoho zeleniny, především pak píti čaj z pelyňku s přídavkem kořene puškvorcového.

Žaludeční vředy

Vznikají hlavně na zadní stěně žaludeční, nemocný může často sám zjistit sídlo vředu.

Strava má sestávati většinou z teplého mléka, ohřátého podmáslí a lehké polévky masové. Také lze doporučiti požívání kyselého nebo mandlového mléka.

Při zvracení pije se čaj z makových květů nebo zrnek. Také dobře působí teplé mokré obklady a užívání medu.

Žíly ztrhané

Tyto povstávají častěji u žen než-li mužů a bývají následkem tlaku holinek nebo podvazků, stálé chůze, potlačených hemeroidů, nepravidelné čmýry a těhotenství.

Doporučují se horké lázně s přídavkem odvaru z kůry dubové nebo vrbové.

Žlázy zduřelé

Žlázy zduřelé bývají většinou následky skrofulozy a objevují se již u dětí. Vyskytují se hlavně na krku a v břiše. Zhnisají-li zduřelé žlázy, stávají se bolestivými.

Po úplném očištění provalených žláz přiloží se na 1-2 dni náplast bolehlavová, dále se má užívati denně šťáva z listů zemědýmu lékařského a řeřichy potoční v dávce 15 gramů s cukrem.

Nebo se vezme šťávy z listů šalvějových 2 gramy, máty kadeřové 3-5 gramů, listů vochlice 2 gramy, s přísadou cukru.

Dále se doporučuje ještě: šťávy z mladých listů pampeliškových 8 gramů, opence 8 gramů, petržele 8 gramů, šťávy vochlicové 8 gramů, citronomelissové šťávy 2 gramy, máty kadeřávkové 5 gramů, oslazené cukrem, píti každý den.

Veškeré šťávy lze obdržeti v lékárnách a částečně i v drogeriích.

Léčení šťávami bylinnými prospívá zvláště skrofulozním dětem, které mají těstovité, napuchlé, vzezření, tlustý nos a horní ret, dlouhé řasy oční, a slzavé oči, měkké, těstovité svaly, nafouklé břicho, křivé nohy, hloupý výraz obličeje a velkou hlavu, dále mnoho jedí, ano hltavými jsou, trpí zleněným zažíváním, mají zduřelé žlázy na krku, v tříslech a v podpaží, mimo to  vyrážky na obličeji, tenkou kůži, jsou duševně velice slabé a malé a mají síly a pohyby tělesně malé nebo zdlouhavé.

Žloutenka

Proti této chorobě se vezmou se 3 díly mařinky vonné, 2 díly jablečníku a 1 dílu pelyňku, smísí se to dohromady, připraví se z toho čaj, kterého se pije 3 krát denně půl koflíku.

Následuje Oční choroby, kůže a vlasy

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Back to Top
0
Would love your thoughts, please comment.x