Lidové lékařství – II Ženské choroby

Ženské choroby

Hlavní příčiny chorob ženských nutno zpravidla hledati v poměrech osobních a základ k nim bývá položen většinou již v létech vývoje děvčat. Zvláště rušivě a zhoubě působí sedavé zaměstnání a nedostatek čerstvého zdravého vzduchu. Proto měli by rodiče míti stále na zřeteli tělesné blaho svých dcer nejen během školní doby, nýbrž také po ní. Především jeví se nutným včasné poučení o životě pohlavním a měly by dcery býti příslušně poučovány již před dostavením se dospělosti pohlavní o pochodech pohlavních a jich významu. Poučení to má se však vztahovati také na příčinu vznikání chorob a jich zamezování. Nošení šněrovačky, pobyt v místnostech zaprášených kouřem naplněných, nedbání zvláštních pravidel opatrnosti při dostavení se a během čmýry a nedostatečné udržování těla v čistotě a jiné ještě věci působí velmi škodlivě na život žen. Zdrojem mnohých chorob ženských bývá také duševní přepínání ve škole. Lékaři vypravují o tak zvaných školních bolestech hlavy.

V této knížce jsou jednotlivé choroby nebo pochody podrobněji popsány a uvedena celá řada prostředků k upotřebení proti nim. Ostatně budiž poukázáno ještě na předmluvu a úvod k této knize.

Jen ve zdravém těle může bydleti zdravý duch, jen zdravý člověk může míti radost ze života svého.

Těhotenství

Toto vyznačuje se nedostavováním se čmýry, změnou prsů, jako zduřením bradavek, ztemněním dvorce bradavkového, těkavým pícháním; zduření a tíha v prsech a vystoupení modravých žil považují se za pravděpodobné známky těhotenství. Bezpečnými známkami jsou jen tepot srdce a prvé pohyby dítěte, které lékař může již velmi záhy zjistiti.

Chorobné stavy nervů a svalů

Vyskytují se většinou záhy po početí u slabých a nervově chorobných žen. Choroba ta jeví se v nevolnosti, v mrazení střídajícím se sprchavým horkem, unavenosti a zemdlenosti a pocitem tíže ve stehnech a nohách. Dostavuje se dále mrzutá nálada, snadná zlost a pláč při nejmenší příčině.

Později objevují se bolesti zubů, obličeje, v uších a zádech a trhání v údech. U žen náchylných ke křečím dostavují se dokonce mdloby a křeče. Ke zmírnění nebo zhojení nutno dbáti na toto: každý den pohyb na čerstvém vzduchu, ať jest chladno nebo teplo. Po nastalém těhotenství ať požívá žena jen taková jídla, na která má chuť. Dostavuje-li se ráno na lačný žaludek kyselé, hořké krkání, náklonnost ke zvracení a skutečné zvracení, koná dobré služby sklenice čerstvé vody. Jestli nechuť proti kávě, mléku, čokoládě a polévce, spaří se dobře máta peprná nebo kadeřavá a čaj ten se pije nějakou dobu, až se dostaví živá velká chuť na dobrou potravu. Za jídla možno doporučiti jen taková, která jsou snadno stravitelná, jako rýže, krupice, kroupy (dobře vařené na měkko), polévka ovesná, housková a moučná. Přídavek vajec k těmto potravinám možno doporučiti jen při dobrém a silném žaludku. Vůbec není radno jísti nikdy mnoho najednou, nýbrž méně a častěji. Těhotné ženy mívají často chuti na nejpodivnější potraviny. Jestli zažívání zleněné, pomáhá kyselé mléko a podmáslí. Nachlazením vznikají záněty a křeče dělohy atd. Proti nastuzení jest nejlepším prostředkem stálé otužování, kdežto tlustý oděv, tlusté šátky na krk, nosené často dokonce ve vytopené světnici, působí škodlivě.

Trhání v údech

V té příčině nutno si povšimnouti léčivých prostředků, uvedených na různých místech této knihy. Kdo miluje mazání, tomu se doporučuje liniment a mravenčí líh, nebo směs směs 10 gramů tinktury opiové, 10 gramů kafru, 10 gramu chloroformu a 80 gramů lihu, kterou se údy natárají. Při prudkých bolestech nutno častěji použíti mazání takového a potom se přiloží vata, namočená v oleji olivovém, která se připevní dobře přiléhajícím obinadlem. K vnitřnímu užívání se doporučuje: 250 gramů vody z květů pomerančových, 2 gramy éteru sírového, 10 gramů oleje ricinového a 6 gramů syrupu. Tato směs se dle potřeby užívá po lžicích a doporučuje se také při křečovém škubání a záchvatech křečí.

Bolesti zubů

Nutno hleděti zjistiti, zdali zub jest vyžrán nebo jestli bolest původu revmatického. Jestli zub vykotlaný, pomůže jen zaplombování nebo vytržení; vše ostatní, čeho se užívá, jsou jen prostředky k omámení. Z prostředků k umírnění bolesti těch možno jmenovati chlorečnan draselný nebo dvojuhličitan sodnatý; také kreost, nakápnut na vatu a vložen do vykotlaného zubu, pomáhá; dále možno smísiti 4 gramy chloroformu, 4 gramy tinktury opiové a 80 gramů lihu máty kadeřové a tím natírati dásně i líce. (Další prostředek v knize.)

Křeče, škubání různé

V tomto případěš pomáhá mléko mandlové, které si můžeme sami připraviti. Vezme se 1/2 litru svařené, vychladlé vody, roztluče se 30. gramů cukru, 8 gramů hořkých a 125 gramů sladkých mandlí, smísí se to, zahřeje a procedí se kouskem plátna. Podmínkou jest dobré, chladné místo k uschování mléka toho, jehož se pije denně 1-2 sklenice. Jiný prostředek jest tento: spaří se 30 gramů heřmánku nebo baldriánu asi třetinou litru vody a užívá se jako mléko mandlové, ale jen teplé.

Mžitky před očima, bolení hlavy, závrať, mdloby

K vnitřnímu užívání spaří se 300 gramů máty peprné, melissy nebo skořice 1/4 litrem vody. Při současné zácpě dávají se vlažné klystérky. Zevně natírání čela a spánků lihem kafrovým nebo octem.

Krvácení

Krvácení z rodidel dostavuje se zpravidla po zvedání těžkých břemen a po chybných krocích a při vadné poloze lůžka v těhotenství. Tu jest nezbytným neprodlené zakročení lékaře. Dostaví-li se u těhotných krvácení, uloží se žena až do příchodu lékařova vodorovně a podá se jí sklenice čerstvé vody s něco octa nebo slaná voda po doušcích, při čem nemocná nesmí se namáhati ani duševně ani tělesně. Není-li lékař hned po ruce, možno vstřikovati do pochvy horkou vodu a sice tak horkou, jak jen nemocná může snésti. Docílí se tím jistě úspěchu bez ohledu na příčinu krvácení; mimo to má tento prostředek tu nepodceňovatelnou výhodu, že nepůsobí bolesti. Také se může pochva vytamponovati (vycpati) jemnou vatou lékařskou.

Průjmy u těhotných

Průjmy mohou na průběh těhotenství působiti velmi škodlivě a zaviniti dokonce potrat. Nutno tudíž dbáti, aby na místě snadné stolice nenastalo nucení na stolici s krvácením. Dobrými prostředky proti průjmům takovým jest držení břicha v teple, na pot ženoucí čaj šeříkový, lípový nebo jemně roztlučený ořech muškátový v dávce na špičku nože, smíchaný se syrovým vejcem.

Zvracení

Při zvracení nebo trapném nucení ráno na lačný žaludek, při hořké chuti a pálení žáhy koná dobré služby sklenice čerstvé vody. Nestačí-li tato sama, odstraní se porušené zažívání tím, že se připraví silný nálev (čaj) máty kadeřavé, máty peprné nebo melissy a pije se. Účinek lze zvýšiti přídavkem několika kousků hřebíčku.

Zduření žil, křečové žíly

Tyto chorobné stavy dostavují se u žen hlavně v době těhotenství. Příčinou jest zvýšený tlak, který činí stísněná střeva na cévy. Tu jest hlavní věcí, aby žena věnovala pozornost svou pravidelné stolici. Viz také tuhá stolice. Hojný pohyb na čerstvém vzduchu zmírňuje tuto chorobu. Stanou-li se bolesti nesnesitelnými, pak nutno nositi gumové punčochy, kterými se krev tlačí zpět do těla a usnadňuje se zpětný odtok. Není-li žádná gumová punčocha po ruce nebo zdá-li se cena jich příliš velkou, vezme se dlouhé, plátěné obinadlo a ovine se pevně kol onemocnělého údu; nutno dbáti toho, aby obinadlo pevně přiléhalo a aby smeknutí jeho bylo nemožné, neboť volným obinadlem se bolesti nezmírní.

Zduření nebo vodnatelný otok

Vyskytuje se u těhotných často a sice řidčeji na zevních rodidlech a břiše, častěji však na nohách; při tom vodnatelně oteče jedna noha, řidčeji obě nohy. Za příčinu lze označiti městnání krve v žilách dolní části těla následkem tlaku dělohy na cévy mízní a krevní a slabé nebo znesnadněné odměšování moče. Doporučuje se stálá poloha na znak, přiložení flanelového obinadla, které se navlhčí lihem kafrovým nebo nakouří jantarem nebo bobulemi jalovcovými. Také stále přikládané teplé obklady s vlněnými šátky jsou užitečné.

Bezděčné močení u těhotných

Toto téměř nikdy nezavdává příčinu k obavám, poněvadž při řádné péči tělesné po porodu samo sebou vymizí. Chceme-li odstraniti nepříjemný zápach a zameziti stálé znečišťování prádla tělesného a ložního, používáme nádržky na moč, kterou lze obdržeti ve všech obchodech s pomůckami chirurgickými. Příčinou odchodu moče jest tlak dělohy na měchýř močový; tlak ten bývá tak silný, že svěrač nemůže vydržeti silnější protitlak.

Obtížné močení

Při obtížném močení, opaku předešlého, pomáhá mléko mandlové, odvar konopný a lněné semeno, také studený čaj z penízku polního; dále působí dobře 10 gramů plavuně ve 30 gramech syrupu nebo kořen petrželový v podobě čaje.

Nucení častější na moč

Při nevšímavosti přechází častěji v úplné zadržení moče a ochrnutí měchýře močového. Příznaky jeho jsou: častější s bolestmi spojené močení jen po kapkách. Tu pomáhá mazání krajiny měchýře močového olejem blínovým nebo známým prchavým linimentem kafrovým; dále se používají s úspěchem teplé lázně.

Prudké svědění kožní

Ke zmírnění jeho slouží tento prostředek: 5 gramů kyseliny karbolové smísí se s 10 gramy pálenky a 100 gramy vody, nebo 5 gramů chlorálhydrátu se rozpustí ve 100 gramech vody neb oleje  nebo 10 gramů boraxu ve 200 gramů odvaru heřmánkového. Tím se často omývá úd, postižený svěděním.

Tuhá stolice

Při tuhé stolici nejjistěji působí klystéry. K tomu se užívá teplé vody, ke které se může přidati něco mýdla nebo hrst soli.

Bolavé bradavky

U matek kojících dostavuje se tato velmi bolestivá choroba častěji. Ochranným prostředkem proti vzniku jejímu jest stálé čištění bradavek po kojení kouskem plátna, namočeného ve vlažné vodě; dále má se dítě přikládati jen k prsu naplněnému a při kojení má se prs střídati. Objevují-li se přes použití těchto ochranných opatření přece stroupky, vezme se máslo kakaové, zahřeje se a tím se potře bradavka a její okolí. Dobré služby koná také čistý, čerstvý olej tabulový, kterým se dobře potře bradavka a její okolí a přes to položí kousek plátna, navlhčeného teplou vodou. Dobře působí potírání balsámem peruánským, 3 gramů oleje olivového, 4 gramů gummy arabské a 3 gramů růžové vody nebo směsí 4 gramů balsamu peruánského, 8 gramů oleje oleje mandlového, jednoho bílku a 2 gramů boraxu. Před kojením má se prs pokaždé očistiti.

Šestinedělí

Tím se rozumí doba po nastalém porodu a sice doba 6 neděl se považuje za nejdelší, když chce vše hladce probíhá. Není však žádnou vzácností, že některé ženy již za 3 dni po porodu opouštějí lože. Nutno ovšem rozhodně před tím varovati, neboť následkem toho často bývají dlouhotrvající těžké choroby a při sesláblém těle často i smrt. Během šestinedělí, tedy při klidném ležení na loži, děje se zpětně zavinování rodidel, které se jeví více či  méně bolestivými, často se vracejícími stahy v břiše. Příčinou jest pozvolné zmenšování se objemu dělohy, při čemž se natržené a tudíž otevřené cévy krevní opět uzavírají a vyteklá krev vypuzuje se pochvou na venek (očistky). Při tom nutno pečovati, aby šestinedělka měla pravidelnou stolici, jinak nutno napomáhati klystéry, k nimž se používá odvaru heřmánkového. Suché teplo, tedy teplé, vlněné roušky přikládané na břicho konají při tom dobré služby. Při prudkých bolestech vedle přikládání vlněných roušek možno ještě natírati břicho olejem mandlovým.

V příčině stolice šestinedělek nutno dbáti na toto. V době ležení šestinedělky budiž používáno tak zvané mísy k podporování stolice; nedostaví-li se během 3 dní po porodu žádná stolice, musí se rozhodně přivoditi uměle. Následkem poruchy měchýře močového při pochodu porodním dostavuje se častěji zadržení moče. Tu má porodní bába ihned zakročiti a při naplněném měchýři pomocí cévky (katetru) odtok zjednati. Že následkem silnějšího odměšování potu v šestinedělí jest odměšování moče menší nežli jindy, jest asi známo.

K ulehčení porodu doporučuje se ještě: nějaký čas před porodem častěji denně používati dobrý olej tabulový a rodidla mazati olejem olivovým. Při velké slabosti šestinedělky (krevnatost nebo náklonnost k zánětu nesmí v tomto případě býti přítomna) má se používati sladové pivo nebo víno s přídavkem skořice neb šafránu a to častěji denně v malých množstvích. Při obtížném močení po porodu má se namazati krajina měchýře močového teplým olejem tabulovým.

Horečka omladnic

Projevuje se celkovou lhostejností a slabostí v údech, stísněností prsou a bolením hlavy; místo mírného potu, posilujícího šestinedělky, dostavuje se neobyčejně silný a studený pot, který nemocnou seslabuje. K tomu se dostavují záněty, především zánět dělohy, a silná žízeň, nechutenství, zvracení, hořká chuť, povleklý jazyk, skleslost sil, zácpa a pak ke konci průjmy. Zhoršování nemoci projevuje se zrychleným tepem: 100 i více za minutu. Po tomto velmi seslabujícím záchvatu horečky se tep opět zmírní, pocení značně povolí a následuje zdánlivé zdraví, ale tu nutno se varovati sebeklamu (příliš časné vstávání může se státi osudným), neboť brzy potom objeví se druhý záchvat značně silnější nežli prvý. Hnědý, hustý hlen na jazyku, suchá ústa, špičatý nos, ochablé prsy, nadmuté břicho a zapáchající výtok z pochvy jsou dalšími známkami, že konec není daleký. Tu může zřídka ještě lékař sám pomoci, neboť následující záchvat bude ještě prudší a obyčejně jest smrt nevyhnutelnou.

Za účelem vyvarování se této nemoci buď též čtenáři opatrně upozorněni na úvod k chorobám ženským. Čistotnost a péče tělesná jsou nejúčinnějšími prostředky proti této chorobě. Nesmí se zapomenouti na tomto místě důtklivou prosbu vznésti na všechny báby porodní, aby dbaly nejúzkostnější čistoty svých nástrojů a tyto ihned po každém porodu důkladně čistily. Jako u mužů nečistotou holičů bývají přeneseny choroby vousů, tak je tomu i při horečce omladnic. Ale i šestinedělka má pro sebe požadovati pro sebe i své dítě čistotu a pečovati také před porodem o čisté prádlo ložní i tělesné. K odstranění špatného zápachu ze světnice stačí řádná ventilace, častější důkladné vyvětrání světnice, při čemž matka a dítě nesmějí býti vystaveny žádnému přímému tahu.

Onemocnění ženských prsou

Tato mají celou řadu příčin, z nichž některé zde buďtéž uvedeny a probrány. Známky onemocnění jsou: úbytek chuti k jídlu, žízeň, zemdlenost, mrazení a prudké příznaky horečné, dále může býti také jedna strana prsou červená, velmi citlivá , horká a bolestivá.

Zhnisané místo nutno hleděti přivésti k provalení tím, že se dělají chladivé obklady tak dlouho, až místo to se provalí, pak se rána vymeje čistým kouskem plátna a vlažnou vodou, až vyjde zdravá krev. Pak se přiloží vlažný obklad, který se častěji obnovuje. Záněty prsů vznikají také při prudkém úderu do prsů, při pohmoždění a dále při městnání mléka u nekojících matek. Že při všech onemocněních žlázy prsní musí býti kojení zastaveno, jest samozřejmo.

Příčinou onemocnění žláz prsních bývá nadměrný přítok mléka k prsu a tu jest nejlepším ochranným prostředkem hubená, skrovná strava. V tomto případě se doporučují všecky lehké polévky, ovesná krupicová, housková a bramborová; za nápoje k uhašení žízně se doporučují slabé odvary šalvěje, heřmánku, proskurníku, šeříku a lipového květu. Dále nutno pečovati o pravidelnou stolici. Není-li stolice, vezme se lžíce ricínového oleje nebo hořká sůl v dávce několikrát na špičku nože. V úporných případech nutno sahnouti jen ke klystéru. Přítok mléka k prsům nemá se zamezovati. Odtéká-li mléko z bradavek přiloží se na tyto vlhký kousek plátna, ale nesmí se nechati vyschnouti a ztvrdnouti, poněvadž tím vznikají nevyhnutelně odřeniny, často dokonce těžké záněty bradavek. Nastalo-li by podráždění  bradavek, jest radno bradavky častěji omývati teplou vodu.

Blednička

Příčiny její jsou: příliš málo pohybu na čistém vzduchu, porušené zažívání, zleněná stolice a vadná čmýra a vadné tvoření krve.

Doporučuje se ráno na lačný žaludek a večer před spaním pití po koflíku odvaru z kořene mochny nátržníku. Tento kořen obsahuje hojně železa a nahrazuje železitou tinkturu nebo železité pilulky, předepisované lékaři. S bledničkou bývá obyčejně spojena ještě chudokrevnost.

Bílý tok

Příčiny jeho jsou: veškerá dyskrastická onemocnění, tyf, městnání krve při chorobách srdečních a plicních, nervosa, slabost, podráždění nadměrnou souloží, tuhá stolice, červi, onanie, nákaza a nečistotnost. Známky výtoku jsou: bělavý, kalný, hlenovitý až hnisavě hlenový, často ostrý a leptající výtok, který pochází z kataru nebo zánětů pysků stydkých, pochvy, dělohy nebo trubice močové, při tom se pociťuje tlak a tíha v podbřišku, bolesti v kříži a nucení na moč. Příznaky průvodnými a následky bývají nechuť k jídlu, poruchy zažívání, vyhublost, vysílenost, nervosa a neplodnost.

Jako prostředek proti bílému toku byla požívána >>ossa sepiae<<, jež lze levně obdržeti v každém obchodu drogistickém; z těchto >>kostí sepiových<< seškrabe se ke každému upotřebení dávka na špičku nože a tato dávka se několikrát denně užívá. Je-li zároveň tuhá stolice, užívá se čaj ze sennesových listů nebo jiné projímadlo. Také byl s úspěchem používán olej z bobulí jalovcových, který se užívá po kapkách na cukru ve množství dle stupně choroby.

Jako další prostředek jest znám bílý květ jetelový a bílá kopřiva hluchá, která se spaří na čaj, jehož se pije ráno, v poledne a večer po koflíku.

Výhřez dělohy

Příčiny: mocné křičení, těžké porody, sedavý způsob života, trhliny hráze, bydlení nebo stálý pobyt ve vlhkých místnostech, zvedání břemen při nedostatečně podepřeném těle, námaha při stolici, tělesná slabost následkem přestálých těžkých chorob a příliš časné povstání v šestinedělí. Za účelem ochrany před výhřezem doporučují se při obtížné stolici klystéry z chladné vody a po vyprázdnění dává se ještě několik klystérů, ale v delších přestávkách; dále působí dobře požívání silných a pevných potravin. Varovati se alkoholických a horkých nápojů a řídkých polévek.

Při nastalém těhotenství nemá žena opustiti lože dříve, až jest opět úplně zdráva a sesílila. Při bílém toku a nedokonalém ještě výhřezu dělohy používá se nejlépe svírajících prostředků a sice odvaru z kůry dubové, vrbové, kaštanové nebo z listů myrthových. Tyto odvary se po vychladnutí několikrát denně vstřikují do pochvy. Také možno houbu (při koupi žádat výslovně lékařskou houbu), nasáklou některou z uvedených tekutin, zaváděti do pochvy, ale houbu nutno opatřiti dobře připevněnou nití, aby se mohla z pochvy opět vyndati. Každých 12 hodin nutno houbu vyměniti. K léčení pomocí houby možno upotřebiti ještě této směsi: 3 gramy kamence, 5 gramů tanninu (kyseliny tříslové) a 30 gramů vody smísí se dobře vespolek a používá se jak uvedeno. Jestli choroba valně pokročila, nutno se obrátiti rozhodně k lékaři o radu, neboť zřídka může žena stav choroby přesně posouditi. Vkládání tak zvaných věnečků děložních nutno se co možná vyvarovati, poněvadž tlakem působícím na dělohu mohou býti způsobeny záněty. Ovšem někdy nelze se používání věnečku vyhnouti.

Městky žilné, otevřené nohy

Tyto vznikají většinou po porodech nebo nesprávným způsobem života, následkem prasknutí silně naplněné žíly nebo uzliny žilné (strhané žíly) Chtěli-li bychom takové otevřené otevřené nohy léčiti zevně mastí nebo náplastí, zhojená rána by se znova otevřela.

Připravíme si tuto směs: 3 díly vody, 2 díly dobrého červeného vína a vrchovatou lžíci soli Glauberovy v 1/2 litrové lahvi. Ráno na lačný žaludek užívá se vinná sklenice této směsi, před užitím řádně protřepané. Na ránu samotnou přikládá se kousek plátna namočený v oleji dřevěném, čímž se zmírňuje bolest a horkost. V noci se doporučuje nohu zavinouti a ve vyvýšené poloze držeti. Podvazků není radno užívati.

Velké břicho, zvěšení břicha

Vzniklá většinou po porodech tím, že se v podbřišku nahromadila voda.

Proti tomu pije se čaj ze směsi kořene bezu nízkého, květu trnkového, bobulí jalovcových a přesličky. Také možno přesličkou napařovati tj. nechají se páry z přesličky táhnouti na břicho.

Snadný porod

Toho docílíme tím, že se čajová lžička soli Glauberovy rozpustí ve sklenici vody, k tomu se přidá něco dobrého červeného vína, a od poloviny těhotenství vždy ráno na lačný žaludek pije se půl až jedna vinná sklenička. Směs ta působí dobrou stolici, čistí šťávy tělesné a rozšiřuje cévy.

Čmýra

K docílení čmýry vezme se zeměžluč, rozrazil a černobýl, každého stejný díl, připraví se z toho čaj a toho se pije po koflíku ráno, v poledne a večer. Dále se užívá šafrán naložený v červeném víně, z čehož se užívá každý večer malá lžíce. Velmi dobře působí také vlažné lázně nohou s talířem dřevěného popele, k němuž se přidá lžíce soli, ale nesmí se bráti příliš horké, neboť jinak stoupá krev k hlavě. Také jest prý dobře píti odvar z divizny.

Nebo se koupí v některém hokynářském nebo ovocnářském obchodě, drogerii nebo v lékárně pražené kdoulové řezy, dají se do hliněného hrnku, ve kterém se vaří s dobrým starým vínem červeným v přikrytém hrnku nechá se směs tak dlouho vařiti, až se vyvinuje silná vůně. Z toho odvaru pije se ráno na lačný žaludek a večer před spaním po vinné sklenici, až se dostaví pravidelná čmýra; i v úporných případech pomáhá tento prostředek.

Při prudce se dostavují čmýře  připraví se čaj z přesličky, kterého se ráno na lačný žaludek a večer pije po koflíku. Velmi dobře působí také čaj z kořene mochny nátržníku, kterého se 2-3 dni před dostavováním čmýry pije denně 1 koflík.

Bílý tok

Tato choroba byla již v této knize projednána na stránce 58, ale budiž ještě jednou na ní upozorněno z jiného stanoviska.Mnozí znamenití lékaři dali si práci s vyšetřováním hlenových sekretů mnohých žena dívek a co našli?

Že převážná většina žena dívek trpěla bílým výtokem. Této chorobě, která ruinuje ženy a dívky nejen tělesně, nýbrž i duševně, věnuje se málo pozornosti, ano choroba ta se považuje za chorobu módní. A kolik neštěstí způsobuje lhostejnost k této chorobě ženské!

Zde několik pokynů pro denní život.

Každé mladé děvče, které se vyznačuje nevlídným chováním k spolubližním, stále špatnou náladou, střídající se s nadměřenou, zcela náhle vzkypující se rozpustilostí, tělesným i duševním chřadnutím, chyběním každé skutečné a pravé radosti ze života, nelibostik práci a jinou lhostejností, budiž přesně vyšetřena svědomitým lékařem a jak bude zníti výrok tohoto lékaře?

Děvče trpí – býlím tokem!

Dále ať nechá také vyšetřiti každý manžel svou paní, která stále postonává a které chybí brzy to, brzy ono, která má dále nepěkné vlastnosti jako uvedená děvčata, která dále ukazuje k životu manželskému největší lhostejnost, s mužem a dětmi se vadí, jejíž chování často nepřispívá dostatečně k tomu, aby pečlivému otci rodiny život manželský byl zpříjeměn.

A jak bude zde zníti výsledek?

Paní ta trpí – býlím tokem.

A čím staly se takové okolnosti možnými? Nepravým studem a nevědomostí! Mnohdy se dokonce nepovažuje ani za neštěstí, trpěti býlím tokem, neboť sousedka, přítelkyně, švakrová trpí tím také; není prý žádného prostředku proti tomu, tu platí zásada – trpěti, tak slýcháváme bohužel často. Myslí se pošetile, že výtok při některém šestinedělí opět zcela sám sebou vymizí.

Příznakem této choroby jest jedině bělavý, hnisovitý hlen, který neustále vylučuje ženská pochva. Výtok ten může pocházeti z pochvy, z hrdla děložního nebo také z dělohy samé a jest následkem chronického kataru rodidel.

Ve svém počátečním období nepůsobí choroba ta kromě výtoku z pochvy žádných větších obtíží. Může se však dostaviti nespavost, nechuť k jídlu, bledost, blednička, chudokrevnost, zemdlenost, zhubnutí a celková nevolnost. Spotřeba dobrých šťáv tělesných trvá déle a chudokrevnost nabývá značného stupně; dostavuje se celková slabost, také nervoza. Dalším, často osudným následkem bývá odpor proti pohlavnímu styku s manželem.

Zde počíná většinou doba, od které bývá tak mnohý život rodinný rozrušen, nepozná-li se základní příčina. Jak často z tohoto důvodu stává se muž k ženě a dětem lhostejným a uveden na jiné dráhy, zničuje život manželský a rodinu.

Hnisavým sekretem naplněná děloha nepřijímá při souloži mužské semeno přiměřeně do sebe nebo je sekret obaluje – manželství zůstává bezdětným a zoškliví tím často manželi jeho domov nebo děti přece zplozené jsou skrofulozní a mají vůbec chorobný základ. Tak mstívá se nevědomost a lhostejnost rodičů na dětech.

Pátráme-li ještě jednou po příčinách zmíněných okolností, dovíme se, že muž i žena často málo vědomostí o životě pohlavním si osvojují, dnešní člověk kulturní zná sice zařízení bezdrátové telegrafie, ale v příčině vědomostí o svém vnitřním složení stojí mnohdy na stejném stupni jako nejnevzdělanější černoch.

Další příčinou bílého toku může býti příliš častá , příliš bouřlivá nebo také příliš prodlužovaná soulož; takové případy bývají příčinou katarů a jich následků.

V příčině léčení bílého toku budiž poukázáno na dřívější odstavec, dále na odstavec o pěstění kůže a těla a na často doporučovaný přirozený způsob života a diety. Není-li choroba příliš pokročilá, bývá žena nebo dívka ještě s to, sama se léčiti, ovšem patří k tomu vedle uvedeného návodu a přesného zachovávání jeho nezbytně ještě svlažovač (irrigátor) který ovšem nesmí vyseti neupotřeben na stěně, nýbrž má se ho pilně používati v tiché komůrce.

Při pokročilé chorobě nutno rozhodně požádati o radu zkušeného lékaře.

Pokračování Dětské nemoci

Odkazy

Bylinná nápařka

Kojení

Léčba neduhů bylinami

Rakovina plic léčba podle Marie Treben

O ženách a jejich ňadrech

Rakovina ňader a diagnostika

Léčivé klenoty které uzdravují (Děloha, pochva)

Děloha, neplodnost/těhotenství, byliny na ženské orgány

Lékař přišel na způsob jak zmírnit bolest rodiček

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Back to Top
0
Would love your thoughts, please comment.x