Cvičení podle Ludmily Mojžíšové je známé především jako cvičení pro otěhotnění. Toto cvičení však pomůže rovněž při jiných problémech

Cvičení může pomoci při neschopnosti otěhotnět a při dalších problémech. Nejedná se však o jakékoli cvičení. Cviky musí být vybrány a sestaveny odborníkem. Známou odborníci v oblasti fyzioterapie je rehabilitační pracovnice Ludmila Mojžíšová, která svou sestavou cviku pomohla mnoha ženám otěhotnět a mnohým pomohla při odstranění jejich potíží. Cvičení podle Ludmily Mojžíšové je doslova fenoménem, který však pomáhá nejen k vytouženému otěhotnění.

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Princip cvičení podle Ludmily Mojžíšové

Cílem sestavy cviků nazývané Cvičení podle Ludmily Mojžíšové je uvolnění a posílení svalů, které udržují správné postavení páteře. Cviky jsou sestaveny tak, aby odstranily potíže vyvolané funkčními poruchami v oblasti krční, hrudní a bederní páteře. Cílem cviků je navodit v počáteční fázi uvolnění a protažení často přetížených oblastí trupu a velkých kloubů horních a dolních končetin. Sestava cviků Ludmily Mojžíšové je nenáročná na provedení, mohou ji cvičit i jedinci s nízkou fyzickou kondicí. Aby byla účinná, je třeba dodržovat správnou techniku i pořadí cviků, jinak se může dostavit i opačný účinek.

Jak cvičit podle Ludmily Mojžíšové

 • Při cvičení podle Ludmily Mojžíšové je třeba cvičit velmi pomalu a dbát při cvičení na správné zapojení svalů.
 • Cviky neprovádíme švihem, ale pozvolným, plynulým zapojováním jednotlivých svalů.
 • Cvičení nesmí v žádném případě vyvolat bolest, proto provádíme cviky jen do příjemného tahu, tlaku nebo napětí.
 • Pokud se nám nedaří provést nějaký cvik, raději ho jen naznačíme. A to tím způsobem, že v základním postavení mírně napneme svaly tak, jako bychom se chystali cvik skutečně provést.
 • Při pocitu tahu nebo napětí po cca deseti vteřinách cvik zvolna ukončíme.
 • Pokud nemáme bolesti, zvolna pokračujeme v provedení cviku až k pocitům tahu a napětí, které jsou předstupně bolesti. Opět chvíli v této poloze vytrváme a potom se zvolna vracíme do původní polohy.
 • Sestavu cviků neprovádíme najednou, ale mezi jednotlivými cviky necháváme deseti až třicetivteřinové přestávky podle náročnosti cviků, fyzické kondice a zdravotního stavu cvičícího.

Kdy může cvičení podle Ludmily Mojžíšové pomoci?

Sestava cviků podle Ludmily Mojžíšové může pomoci nejen při nemožnosti otěhotnět, ale i při dalších problémech. Mezi ně patří: bolesti zevních pohlavních orgánů, bolest při pohlavním styku, chybění orgasmu, malá, nevyvinutá děloha, obrácená poloha dělohy, neprůchodnost vejcovodů, opakované potraty, pomočování u žen, chybění menstruačního krvácení u mladých dívek, nepravidelné či bolestivé menstruace, skolióza u dětí do 15 ti let, artróza kyčlí, bolesti kostrče, funkční vertebrogenní potíže, zácpa. Sestava cviků podle Ludmily Mojžíšové je vhodná také pro muže, pomůže jim zlepšit kvalitu spermií.

Dívky-ženy máte problém s otěhotněním?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Popis jednotlivých cviků podle Ludmily Mojžíšové

Sestava cviků podle Ludmily Mojžíšové zahrnuje tyto cviky:

 1. V sedu na židli vytáhneme hlavu vzhůru, ramena stáhneme dozadu a dolů. Předkloníme hlavu a otáčíme ji vpravo a vlevo.
  Cíl cvičení: uvolnění a protažení krční páteře a šíjového svalstva.
 2. V sedu na židli kroužíme rameny vpřed a vzad.
  Cíl cvičení: uvolnění ramenního kloubu.
 3. V sedu zkřižmo ze vzpažení skrčíme upažmo dolů, zatlačíme lopatky vzad a dolů. Zatlačíme do loktů („svícen“). Ruce v úrovni ramen, lokty tlačíme vzad. Při vzpažení vdech, při skrčení dolů upažmo výdech.
  Cíl cvičení: posílení pletence ramenního.
 4. V sedu na židli pokrčíme vzpažmo, předloktí dovnitř, ruce jsou spojeny dlaněmi. Táhneme dlaněmi od sebe a napínáme prsní svaly. Poloha paží určuje napětí v různých místech žeber.
  Cíl cvičení:posílení prsních svalů.
 5. Ve vzporu klečmo opřeme ruce o stoličku ve výši cca 30 cm. Zvolna vyhrbíme bederní páteř a zvolna ji prohneme. Dbáme na to, abychom procvičovali převážně dolní část páteře.
  Cíl cvičení: uvolnění beder.
 6. Ve vzporu klečmo jsou ruce opřeny o stoličku ve výši cca 30 cm. Otáčíme trup a střídavě upažujeme pravou a levou ruku.
  Cíl cvičení: rotační protažení bederní páteře.
 7. Ve vzporu klečmo jsou ruce opřeny o stoličku. Provádíme úklony stranou v oblasti bederní páteře a pohyb bérců proti hlavě.
  Cíl cvičení: uvolnění a protažení v oblasti bederní páteře.
 8. Ve vzporu klečmo zvolna vyhrbíme bederní páteř a zvolna ji prohneme. Důležitý je také pohyb hlavou, při prohnutí jde hlava vzhůru.
  Cíl cvičení: uvolnění a protažení v oblasti hrudní a horní části bederní páteře.
 9. Ve vzporu klečmo otáčíme trup a zároveň střídavě upažujeme pravou a levou ruku.
  Cíl cvičení: protažení do otočení v oblasti dolní části hrudní a horní části bederní páteře.
 10. Ve vzporu klečmo provádíme úklony stranou a pohyb bérců proti hlavě.
  Cíl cvičení: protažení do otočení v oblasti dolní části hrudní a horní části bederní páteře.
 11. V podporu klečmo na předloktích střídavě vyhrbíme a prohneme horní část hrudní páteře. Důležitý je také pohyb hlavy.
  Cíl cvičení: uvolnění a protažení v oblasti horní části hrudní páteře.
 12. V podporu klečmo na předloktích otáčíme trup a střídavě upažujeme levou a pravou ruku.
  Cíl cvičení: protažení do otočení v oblasti horní části hrudní páteře.
 13. V podporu klečmo na předloktích provádíme úklony stranou v oblasti horní části hrudní páteře, pohyb bérců proti hlavě.
  Cíl cvičení: protažení v oblasti horní části hrudní páteře.
 14. V lehu na zádech skrčmo přednožmo lehce přidržujeme rukama kolena. Přitáhneme kolena k hrudníku tak, aniž bychom zvedali hlavu a hrudník. Potom stáhneme hýždě a tlačíme kolena do dlaní.
  Cíl cvičení: uvolnění beder a křížokyčelního skloubení.
 15. V lehu na zádech vzpažíme a vytahujeme trup do délky, paže a nohy opačným směrem tak, že se snažíme vyrovnat všechna zakřivení páteře.
  Cíl cvičení: uvolnění oblasti celé páteře.
 16. V lehu na zádech pokročmo roznožný pokládáme střídavě kolena v ose kyčle vlevo a vpravo.
  Cíl cvičení: uvolnění v oblasti křížokyčelního skloubení.
 17. V lehu na levém boku unožujeme pravou nohu. Střídáme leh na pravém a levém boku.
  Cíl cvičení: uvolnění vazů mezi pánví a křížovou kostí.
 18. V lehu na břiše pokrčíme levou dolní končetinu a pánev přitiskneme k podložce. Přitáhneme levé koleno co nejvíce vzhůru, případně ho přitáhneme rukou do skrčení únožmo. Střídáme skrčení únožmo levou a pravou nohu.
  Cíl cvičení: uvolnění v oblasti křížokyčelního skloubení, protažení svalů podél páteře, protažení přitahovačů stehna.
 19. Ve vzporu klečmo zanožíme levou nohu a protáhneme ji do dálky s výdrží cca 6 vteřin, Hlavu nezvedáme. Hlava je v poloze prodloužení trupu.
  Cíl cvičení: posílení v oblasti bederní páteře a hýžďových svalů.
 20. V lehu na zádech přednožíme a kmitáme rukama vzhůru a dolů v rozsahu asi 15 stupňů po dobu cca 10 vteřin. V druhé fázi následuje leh skrčmo, dvakrát hluboký nádech a výdech.
  Cíl cvičení: posílení břišních svalů.

Obrázky ke cvičení

Cvičení Ludmily Mojžíšové

O Ludmile Mojžíšové

Ludmila Mojžíšová (25. října 1932 Užhorod – 3. ledna 1992 Praha) pracovala jako rehabilitační sestra. Celý svůj život zasvětila práci v oblasti léčby a prevence funkčních poruch pohybového ústrojí. Vyvinula sestavu cviků využívající cvičení a mobilizaci, s jejíž pomocí se daří odstraňovat některé druhy ženské i mužské sterility. V roce 1985 poprvé zveřejnila svoji sestavu cviků. Známá je pod názvy Cvičení podle Ludmily Mojžíšové, ale i Metoda Ludmily Mojžíšové nebo Terapie Ludmily Mojžíšové. Své bohaté zkušenosti předávala svým spolupracovníkům. Používání této metody přineslo velké výsledky a brzy se velmi rozšířilo. Dnes se tato sestava cviků běžně užívá v rehabilitačním lékařství. V roce 1991 uznal ministr zdravotnictví sestavu cviků Ludmily Mojžíšové jako metodu první volby k léčbě funkční ženské sterility.

Zdroj 1

Odkazy na diskuze

emimino.cz       modrykonik.cz     emimino.cz

 

Metoda Ludmily Mojžíšové je soubor cviků, kterému ministerstvo zdravotnictví udělilo v roce 1990 patent jako uznávané léčbě ženské sterility. Fyzioterapeutka Jarmila Novotná vás na našem DVD provede všemi cviky tak, abyste získali jistotu, že je provádíte správně a budou mít požadovaný účinek.

Pořiďte si DVD Metody Ludmily Mojžíšové ve výhodné sadě Posílení pánevního dna spolu s vitamíny podporu početí FertilCare a čajem Ludmily Mojžíšové.

Jak vám Metoda Ludmily Mojžíšové pomůže k otěhotnění?

Ludmila Mojžíšová, která působila jako rehabilitační sestra a fyzioterapeutka, sestavila soubor cviků zaměřených na odstranění ženské neplodnosti. U mužů mají cviky pozitivní vliv na spermiogram.

Cviky Ludmily Mojžíšové jsou účinné při těchto potížích:

 • artróza bederních kloubů
 • dětská skolióza
 • bolesti zad
 • bolesti vnějších pohlavních orgánů
 • bolesti při pohlavním styku
 • nepravidelná nebo bolestivá menstruace
 • nemožnost otěhotnění (cviky pro snadnější otěhotnění)
 • opakované potraty

Odkaz na koupi DVD

Desetkrát pro zdraví Ludmila Mojžíšová – na serveru ulozto.cz v pdf

Zdroje jsou uvedeny v odkazech

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Back to Top
0
Would love your thoughts, please comment.x