Partnerské stránky

EMIMINO.CZ

Kalíšek (informace o menstruaci)

SKALA-MEDICA (výroba lavážních přístrojů)

Cytostatická laváž dutiny břišní je novou metodou léčení pacientů při a po operačním výkonu, vyvinutá původně pro zhoubné nádory pobřišnice, ale v současné době aplikovaná s dobrými výsledky i při jiných náročných operačních zákrocích. Při operačním výkonu dochází zpravidla při odstraňování nádoru k uvolnění buněk, které se mohou uchytit na raných plochách a následně dále růst. Navíc při operaci lze odstranit jen viditelné nádorové struktury, zatímco mikroskopické unikají pozornosti. Aby bylo zamezeno jejich novému růstu, je nutné zbytky nádorového onemocnění co nejdříve odstranit. Prozatím nejúčinnější metodou pro jejich likvidaci je nová metoda laváže břišní dutiny nazývaná také „Hypertemická cytostatická intraperitoneální intraoperační laváž břišní dutiny“ označovaná mezinárodní zkratkou „HIPEC“ ( nebo HITOC- pro laváž plic).

(Metoda je zvláště vhodná pro léčení zhoubných nádorových onemocnění v břišní dutině (zažívací a gynekologické orgány)).