Rady sibírskej bylinkárky Lýdie Surinovej

„Ak konzumujeme cudzie potraviny, porušujeme zákon o ekologickej kompatibilite, a to je základný zákon prírody. Pokiaľ budeme kŕmiť severanov ananásmi, tak sa ľudia nemôžu prispôsobiť tým klimatickým podmienkam, kde žijú, pretože ananás nesie informáciu iného klimatického pásma. Napríklad, Ivan čaj v Tjumeni obsahuje 6 krát viac vitamínu C ako citrón a v Salekharde (sever Západnej …

Objímání stromů

Původ objímání stromů Moci stromů si uměli vážit již naši předkové. Měli své posvátné stromy, u nichž prováděli různé rituály. Kolem takových stromů se scházela rada starších, konaly se různé obřady, nebo se zanechávaly dary. Jedna z možností, jak se napojit na energii stromu, byl i přímý kontakt se stromem. …