Vyšetření ňader termokamerou

Snímkování termokamerou

Na rozdíl od mamografu je tato metoda naprosto bezbolestná, bezdotyková, bezpečná, rychlá a neinvazivní.  U nás se jedná o zcela novou metodu zjišťování změn na prsní tkáni, které mohou být tímto způsobem odhaleny  až o 8 let dříve než na dosud používaných lékařských přístrojích. Termokamera je schopna odhalit nádor o velikosti 250 buněk, mamograf rozpozná rakovinu teprve po osmi letech bujení a o velikosti nádoru 1 centimetr.

Zde můžete vidět, jak roste průměrná rakovina prsu:

(rakovinové buňky se každých 90 dní zdvojnásobí)

90 dní: 2 buňky

1 rok: 16 buněk

2 roky: 256 buněk – termokamera je schopna zachytit nález již v této fázi

3 roky: 4096 buněk

4 roky: 65536 buněk

5 let: 1.048.576 buněk

6 let: 16.777.216 buněk

7 let: 268.435.456 buněk

8 let: 4.294.967.296 (4.3 biliónů) buněk – mamograf zachytí nádor teprve po osmi letech a o velikosti přibližně jednoho centimetru

Termografie je bezpečnou alternativou k mammografii

Dr. David Jockers

Termografie je velmi vyspělým nástrojem, který dokáže specificky vyhodnocovat zánět v lidském těle. Tento test se ukazuje být mimořádně vhodným i pro vyhodnocování aktivních oblastí, kde se tvoří rakovinné buňky. Ukazuje se být mnohem efektivnějším a podstatně méně invazivním, než mammografie.
Výzkum nám již ukázal, že významným mechanismem, který doprovází všechny degenerativní choroby, bývá zánět. Většina testů v medicíně zkoumá ty projevy nemocí, které jsou již rozvinuté. Sledují se tak spíše účinky, než aby se šlo „proti proudu“ za skrytou příčinou. Stále více pokročilých poskytovatelů léčebné péče, ale používá nástroje a technologie, které pátrají po příčinách tělesných abnormalit.

Termograf je skenovací zařízení, které vyhodnocuje teplotu na povrchu těla a výsledky poskytuje formou digitalizovaného obrazu.
Tento přístroj vytváří digitální mapu pacientova těla a velmi přesně zobrazuje teplotní odchylky. Takováto místa mohou detekovat některé abnormální projevy, které doprovází třeba růst rakovinných buněk nebo aktivní infekci.
S pomocí mammografie se zjišťují anatomické změny v prsu jako jsou zatvrdliny nebo bulky. Termografie je schopná zase analyzovat cévní změny v prsu. Zvýšený přívod krve na určitá místa v těle zvyšuje i teplotu takových oblastí. Bývají to především oblasti se zánětem, s tvorbou rakovinných buněk nebo s infekcí, které vykazují zvýšené zásobení krví.
Teplotní mapa má velký význam pro detekování nepatrných fyziologických změn, které doprovází patologické procesy.
Lidské tělo by mělo přirozeně vykazovat termální symetrii. Oblasti s asymetrií mohou indikovat problémy a je potřeba analyzovat jejich skrytou patologii. Rakovinné buňky se dělí velmi rychle a vyžadují zvýšený přívod krve a živin. Metabolické procesy těla neumí rozlišovat mezi rakovinnými a zdravými buňkami. To pak mívá za následek zvýšené množství krevních buněk kolem aktivních rakovinných buněk.
Termografie ale dokáže odhalovat takovéto abnormální zásobení krví – ještě předtím, než se nádor stane dostatečně velkým, aby mohl být zjištěn jako bulka při vyšetření prsu. Termografie umí rozlišovat rakovinnou formaci o velikosti kolem 256 buněk, což představuje zhruba rozměr špendlíkové hlavičky.
Mammograf naproti tomu dokáže detekovat rakovinu až tehdy, když existuje shluk čítající asi 4 miliardy buněk.

Odhaduje se, že termografie dokáže detekovat rakovinnou formaci až o 6 let dříve, než se to podaří s pomocí mammografie.
Ženská prsa běžně nevyzařují mnoho tepla. Pokud jsou zdravá, natermografickém snímku vykazují purpurové odstíny. Tyto jsou indikací nízkých teplotních hladin. Pokud se ale objeví červené, oranžové nebo žluté skvrny, mohou indikovat přítomnost rakoviny a měly by být podrobněji analyzovány.

Metoda termografie je podrobně studována už více než 30 let. V databázi těchto snímků je více než 250 000 žen, které byly zařazeny mezi účastníky odborných studií. Tyto rozsáhlé a dlouhodobé studie prokázaly průměrnou citlivost a specifičnost na 90%. Výsledky dokládají, že přetrvávající abnormální termogram indikuje 22-násobně vyšší riziko vzniku rakoviny prsu.
Na rozdíl od mammografie nevzniká při termografii žádné škodlivé ionizující záření. Mammografy jsou jedny z nejnebezpečnějších medicínských nástrojů, neboť vyzařují velmi vysoké dávky radiace. Naproti tomu termografy využívají technologii infračerveného záření, které je naprosto bezpečné. Při tomto vyšetření také nedochází ke stlačování prsu, jako u mammografů. Toto stlačování může vyvolávat další bujení rakovinných buněk a jejich šíření prostřednictvím krevního oběhu. Na prvním vyšetření termografie se vyhodnocuje tzv. základní obraz (baseline reading). Mnoho odborníků označuje tento snímek za „termální signaturu.“ Další vyšetření bývá obvykle doporučováno po 3 měsících a vyhodnocují se při něm změny, které nastaly. Poté, co jsou analyzovány tyto 2 výchozí snímky, bývá pacientovi doporučováno absolvovat toto vyšetření každý rok, aby bylo možné zjistit jakékoliv jemné změny na krevních vlásečnicích nebo v dynamice krevních proudů. Termografy jsou tedy velmi spolehlivé a přesné nástroje, které poskytují přesná a objektivní data o rozložení teplot. Tyto informace lze využívat k úspěšné diagnostice, léčbě a ke stanovení prognóz. Vyšetření bývá rychlé (do 15 minut), neinvazivní a naprosto bezbolestné.

Zdroj 1

 Termografie prsu kamerou

FLIR A665

Pojem termografie zahrnuje metody pro zobrazování teplotních polí na povrchu snímaných těles (rozložení povrchových teplot), které je reprezentováno energií a hustotou fotonů emitovaných z povrchu snímaného tělesa a jeho vyhodnocením – kvantifikací.

Typický termografický systém se podobá videokameře. Na rozdíl od ní však zobrazuje tepelné vyzařování objektů a tudíž se dá popsat jako zobrazovací systém, který transformuje informaci o rozložení teploty na povrchu objektu v infračerveném spektru na obraz viditelný lidským okem.

Termografická kamera FLIR A665 je nejvyšším modelem v řadě stacionárních termografických kamer FLIR a patří tedy mezi absolutní špičku v termokamerách osazených nechlazeným maticovým mikrobolometrem. Termokamera je vybavena detektorem s rozlišením 640×480 pixelů. Teplotní citlivost termografického systému je 30mK . S těmito parametry je tedy možné teplotu na povrchu objektu i velice přesně kvantifikovat. S vysokou citlivosti se zároveň pojí velmi dobré rozlišovací schopnosti i těch nejjemnějších teplotních rozdílů, které je v oblasti medicíny nutné zaznamenávat.  Tato kamera je dodána s kalibračním protokolem z provedené akreditované kalibrace teploty splňující platnou normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Vybavení softwerem k vyhodnocování a měření je prováděno ve spolupráci s firmou TMV SS (odborné konzultace a kalibrace přístroje).

cena za vyšetření 450  Kč

cena pro občana obce MALEČ a přilehlých satelitních obcí 400 Kč

Výsledek obrázku pro FLIR A665

Informace o metodě a způsobu vyšetření termografickou kamerou

Nově zřizené pracoviště pracuje s termokamerou FLIR, která  svým rozlišením 640×480 pixelů a teplotní citlivostí  je vhodná k vyšetření prsu.

Prsa jsou vhodná pro termografickou detekci nádorů, protože vyzařují relativně malé množství infračerveného světla (teplo). „Horký“ nádor je poměrně snadno vizualizován proti „chladným“ tkáním prsu. Pozitivní infračervené vyšetření může naznačovat přítomnost mnoha různých abnormalit v prsu, jako je mastitida, benigní nádory, fibrocystické onemocnění prsu, rakovinu a další. Termografií může být zjištěn velmi brzy abnormální přívod krve. Tím může být jasně odhalena rakovina již od velikosti stovek buněk .Časný záchyt nádorové nemoci umožňuje účinnější léčbu s menším množstvím nežádoucích účinků. Na rozdíl od mammografie termografy nevyzařují škodlivé ionizující záření. Při mammografii se rentgenové záření používá k hledání anatomických změn, jako jsou například uzly a hrudky v prsou.

Na prvním vyšetření se termografií vyhodnocují tzv. základní obrazy (baseline reading). Mnoho odborníků označuje tento snímek za „termální signaturu.“
Další vyšetření bývá obvykle doporučováno po 3 měsících a vyhodnocují se při něm změny, které nastaly. Poté, co jsou analyzovány 3 výchozí snímky, bývá pacientce doporučeno absolvovat toto vyšetření každý rok. Tak je možné zjistit jakékoliv jemné změny na krevních vlásečnicích nebo v dynamice krevních proudů. Kromě ústního popisu mohou být pořízené snímky zaslány na e-mail adresu ( 3 snímky- přední, levý a pravý boční ) .

Termografie je zkoumána již více než 30 let a v index-medicus existuje více než 800 recenzovaných studií termografie prsu. K dispozici je databáze více než 250 000 žen, jež se zúčastnily termografických studií. Tyto velké dlouhodobé studie ukazují průměrnou citlivost a specificitu metody na 90 %.

Zdroje: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/thermographie-ia.html, https://www.naturalnews.com/033586_thermography_mammography

https://www.termoscreening.cz/sluzby/

Termografie

.. se zabývá vývojem a uvedením do klinické praxe nových metod účinných diagnostik a terapií ženského prsu postavených na využití torzních vln. Projekt se též zabývá využitím nových možností spinové medicíny v oblasti (regulace telomerázy). V žádném případě se nejedná o tzv. „alternativní medicínu“.
Proto byla, termo kamera vzata jako základní diagnostická souprava.

 

Termografie

Z termosnímku na obrázku je zřetelná souměrnost zabarvení, což znamená předpoklad, že v sledované oblasti jsou neutrální plochy fyziologické.
Jinak řečeno: V uvedeném případě nehrozí riziko vzniku „nádorového onemocnění“.

 

Termografie

 

Jsou zde dvě pozitivní možnosti:

  • diagnostikovat objekt prsu bez vlivu diagnostiky na stav objektu
  • diagnostika je „rychlejší“, zachytí nefyziologické změny v diagnostikovaném objektu ještě v době kdy je situace řešitelná.

 

Termografie

 

Z následujícího grafu je vidět kde je největší rozdíl v teplotách e sledování kontrolní skupiny, mastopatie a karcinomu. Největší teplotní rozdíly vykazují body: 4,10,18. V bodu 4 je rozdíl mezi normálem a karcinomem asi 2,5 st. C. Použitá kamera nebo ir teploměr s kamerou má rozlišovací schopnost přibližně 0,1 st. C. Velmi velká změna je i v bodě 22. To vše naznačuje, že pro rychlou diagnostiku stavu organismu lze provést měření teploty v bodě 4 a 22. V textu již bylo uvedeno, že je třeba nejdříve monitorovat symetrizaci teplot levé a pravé prso. Nakonec i z grafu, konkrétně body 9 a 17, vyplývá, že teplota v označených bodech by měla být přibližně stejná (přijatelný rozdíl je do 0,3 st. C)

Graf

Zdroj 2

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Back to Top
0
Would love your thoughts, please comment.x