Poznejte šokující pravdu o ultrazvuku. Ruští vědci odhalují fakta o nenávratných genetických změnách

Ultrazvuk, který je mezi běžnými lidmi považován za neškodný, může nenávratně poškodit genetický aparát jakéhokoliv živého organismu!

 K takovému neutěšenému závěru se dopracovala skupina výzkumníků v Moskvě pod vedením vyššího vědeckého pracovníka Ruské akademie věd Petra Petroviče Garjaeva. Musíme přiznat, že „civilizovaná“ část lidstva způsobila ničivý úder svému genofondu pomocí ultrazvukové diagnostiky.

Musím se přiznat, říká P. Garjaev, na začátku výzkumů jsme se velmi obávali, že zákony genetiky mohou být negativně použity proti lidem. Ale ukázalo se, že to už dlouho dělá oficiální medicína pomocí vyšetření ultrazvukem. Nevědomky, co dělají, negativně ovlivňují genetický aparát člověka. A teď je těžké představit si, jaké dlouhodobé negativní následky přinesou tyto rozsáhlé experimenty na lidech.

Vše začalo, když kandidát biologických věd Petr Petrovič Garjaev a kandidát matematicko-fyzikálních věd Andrej Alexandrovič Berezin si zadali odvážný úkol proniknout do vnitřní svatyně živé hmoty – vlnového genomu, který řídí vývoj organismu. Příroda pečlivě a usilovně chrání genom před narušením, aby zachovala pro budoucí generace dědičné programy. Ale vědci se rozhodli vnést do nich změny a zadat nové informace – „texty“ do DNA.

Je známo, že z buněk izolované molekuly DNA vydávají různé zvuky. To je skutečná symfonie života, kde jsou přítomny tóny všech tkání, orgánů a systémů, které se mohou vyvíjet podle příkazu DNA. Ale vědci zatím mohou zjistit pouze spektrum akustických oscilací. Je jich tak mnoho a jsou tak slabé, že je mohou rozlišit pouze super detekční zařízení.

Vybrat z tohoto chaosu jednotlivé zvuky života pomáhají vědcům nosiče světla – fotony. Hélio-neonový laserový paprsek, se zaměří na vibrující molekulu DNA, od ní odražené světlo se rozptýlí a jeho spektrum zachytí citlivé nahrávací zařízení. Takový systém měření se nazývá fotonová korelační spektroskopie.

Garjaev a Berezin nalili do květů vodní roztok molekul DNA a ovlivnili jej generátorem ultrazvuku. Odmítli prozradit frekvence akustických vibrací, ale oznámili, že některé tóny lze slyšet uchem jako tenkou píšťalku. Výsledky experimentu vědci neskrývají, naopak považují za svou povinnost seznámit s nimi co nejvíce lidí.

Před použitím generátoru ultrazvuku molekuly DNA vytvářejí zvuky v širokém rozsahu, od několika až po stovky hertzů – Hz. A po použití ultrazvuku molekuly zněly se zvláštním důrazem na stejné frekvenci 10 Hz. Tato frekvence zůstala stejná po dobu několika týdnů, které prošly po experimentu a její amplituda nebyla vůbec snížena. Obrazně řečeno, v symfonii života se ztratila rozmanitost frekvencí a převládla jedna pronikavá frekvence – tón.

Tento výsledek vysvětluje Garjaev obrazně na vysokorychlostním počítači, který okamžitě řeší a dává obrovské množství různých řešení. Představme si ale, že po počítači jsme udeřili kladivem a výsledkem je, že na všechny různorodé otázky dává stejnou odpověď. Něco podobného se stalo ve vlnovém genomu, když jsme ho ohlušili ultrazvukem. Jeho vlnová matrice se tím tak zkreslila, že se prudce zvýšila jedna frekvence.

Ale ještě více překvapil vědce další fakt, ke zkreslení akustické oscilace nedošlo hned. Po použití ultrazvuku prověřili zvukové frekvence preparátu DNA, ale nebyla nalezena žádná změna „v melodii“. Znechucení neúspěchem použitý preparát vylili a nalili nový preparát a uložili do chladničky. A když ho na druhý den rozmrazili a změřili nový nepoužitý preparát, byli ohromeni, neporušený preparát DNA se choval jako by byl sám zasažen ultrazvukem. Vědci potvrdili dalšími pokusy, že chlad a mráz nemá vliv na změnu rozsahu spektra frekvencí. A konečně nejvíce zarážející byl následující výsledek, když připravili nový preparát DNA a postavili ho na místo starého zasaženého ultrazvukem. Najednou preparát začal vykazovat všechny znaky jako by i on byl zasažen ultrazvukem.

Po sérii testů došli vědci k překvapivému závěru. Ultrazvuk ublížil molekulám DNA a ony si to zapamatovaly. Molekuly DNA zažily silný šok, po kterém se dlouho vzpamatovávaly a nakonec vytvořily vlnový fantom bolesti a strachu, který zůstal na místě pro ně strašného experimentu. Pod vlivem tohoto fantomu, i druhé, nové molekuly DNA, přežily podobný šok, který na nich zanechal stejné následky.

Další studie ukázaly, že během ultrazvukového ozáření, dvojité spirály DNA se rozplétají a dokonce se trhají jako to je v případě silného zahřátí těchto molekul. V okamžiku těchto mechanických poškození se vytvářejí elektromagnetické vlny, které vytvářejí fantom. On je schopen ničit DNA stejně jako teplo a ultrazvuk.

K něčemu podobnému dochází, když zraněnému člověku amputují ruku nebo nohu a jeho pak mnoho let bolí „prázdné místo“.

Vědci byli schopni i vyfotit fantom DNA, když se kolem preparátu molekul DNA objevila jasná koule, ze které se rozcházely linie. Bylo to jako strom osvětlený bleskem, ale místo listů byl zahalen v oblaku světla z ultra lehkých mikročástic.

Fantom plaval kolem DNA preparátu a když preparát odstranili, fantom plaval dál nad místem. Tento „plovoucí strom“ byl zaznamenán na mnoha fotografiích.

Tyto experimenty dokazují, že ultrazvuk vytváří mechanické i energetické poškození molekul DNA. To znamená, že v genetickém programu může dojít k selhání, zkreslený vlnový genom vytváří poškozené tkáně a z nich se nemůže vyvinout zdravý organismus.

V současnosti je na celém světě módní ultrazvukové skenování. Tato metoda je v oficiální medicíně považována za zcela neškodnou a je široce používána k diagnostice dětí a zjišťování pohlaví dětí u těhotných žen. Lehkomyslnost a arogance „králů přírody“ jsou prostě neuvěřitelné.

Vědí, že některá zvířata používají ultrazvuk jako zbraň. Delfíni paralyzují ultrazvukem ryby, velryby, olihně atd.

Lékaři navrhují svým pacientům podobný efekt a oni ochotně souhlasí, dokonce dávají své děti na experimenty s ultrazvukem.

Naše výzkumy ukazují, že ultrazvuk může být velmi škodlivý pro živé systémy. Udělali jsme velké množství pokusů, abychom odstranili fantom poškozené DNA ultrazvukem, ale v místě se neustále objevovaly anomální vlnové struktury a tyto tvořily stále nové narušené genetické programy. Je strašné pomyslet, co použití ultrazvuku vytvoří v buňkách člověka. Není divu, že v dnešních nemocnicích se rodí tolik nemocných, ultrazvuk mohl změnit jejich vlnový genom a tím genetický program. Stejně tak i dospělým skenování nemocných orgánů ultrazvukem způsobuje složitější léčení.

Používání ultrazvuku může mít katastrofální důsledky pro budoucí generace. Není vyloučeno, že ultrazvukové techniky se provádí cíleně, za účelem poškození genetického potenciálu lidí.

P. Garjaev říká: Super stabilita některých organismů, odolnost před škodlivými vlivy, je způsobena tím, že si dokáží udržet zdravé matrice vlnového genomu. I když je neustále ničí záření, pesticidy, elektromagnetická pole, jsou schopny nové buňky vytvářet podle základní matrice, programu. My jsme tuto schopnost probudili v zrnech pšenice a ječmene, v budoucnu je možné něco podobného objevit i u lidí. Jako by se jednalo o nějaký fantom zdraví, který vždy vytvoří novou buňku podle zdravého programu. Takový člověk by neměl problém s žádným zářením, včetně ultrazvuku.

V minulosti skupina PP Garjaeva zásadně odmítala pokusy s molekulami DNA lidí, důvodem byl strach z nepředvídatelných důsledků. Ale přesvědčení vědců bylo otřeseno, když si uvědomili, že ostatní „odborníci“ už dávno ničí genetický aparát člověka nevěda, co tvoří. Je možné, že tyto experimenty zašly příliš daleko a obnovit zdravý genofond lidstva nebude jednoduché.

Za svůj výzkum a postoj je P. Garjaev z oficiální akademické obce kritizován, protože veřejně odhaluje věci „neodhalitelné“, na druhé straně má velkou podporu, např. ER Muldašev ho ve svých knihách nazývá „geniálním ruským vědcem“.

Zdroj: 12

Radim Uzel: Pohled na poprsí mi prý prodlouží život o stovky let

Už jako začínající ženský lékař jsem každý týden dostával bohatou nadílku preventivních gynekologických prohlídek. Koncem šedesátých let se v malé okresní nemocnici roztrhl s tou prevencí pytel.

Dvakrát týdně vtrhla na ambulanci tříčlenná brigáda gynekologů a celé odpoledne intenzivně pracovala. A aby to pěkně odsýpalo, zvolila promyšleně racionální postup. Dva starší kolegové se střídali ve vyšetřování a odběrech mikroskopických nátěrů. „A ty, mladej, půjdeš na prsa,“ zněl jejich ortel. Ve vedlejší místnosti jsem za odpoledne pečlivě prohmatal třicet až 40 párů ženských ňader.

Gynekologové dříve nepoužívali ultrazvuk

Slova jako mamografie, nebo dokonce snad ultrazvuk byla v té době zcela neznámými pojmy. Ale stejně jako nouze naučila Dalibora housti, naučily se i mé prsty zanedlouho rozumět dámskému poprsí. Pokud si vzpomínám, objevili jsme při těch hromadných prsních prohlídkách i několik případů rakoviny v počínajícím stadiu.

Při tom kvantu vyšetření si asi dovedete představit, co jsem viděl, když jsem zavřel v úterý a ve čtvrtek večer v posteli oči. Tím spíše mne uzemnila zpráva, že pohled na obnažená dámská ňadra prodlužuje lidský věk.

Tvrdí to aspoň na základě svého výzkumu doktorka Karen Weatherbyová z Frankfurtu nad Mohanem. Jeho výsledky zveřejnila v prestižním odborném časopise New England Journal of Medicine.

Podle dr. Weatherbyové vede zírání na prsa k lepšímu prokrvení těla, snižuje krevní tlak a zpomaluje pulz. U mužů pak díky tomu klesá na polovinu výskyt ischemické srdeční nemoci, riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice.

Desetiminutový pohled na poprsí má prý podle vědců stejný efekt jako třicetiminutový intenzivní pohyb.

Tak vida, co to dá kolikrát přemáhání vydat se do nějakého fitcentra a potom tam podstoupit třicetiminutové namáhání na různých kolech, šlapadlech a jiných mučících přístrojích. Nebo běhat za každého počasí po parcích či všelijak poskakovat a říkat tomu buď aerobik, nebo pilates. Tady stačí jenom deset minut zírat a máme splněno!

Dvě stě let života navíc

V mládí jsem vůbec netušil, že ta zprvu zajímavá a pak docela otravná preventivní gynekologická činnost byla pro mne tak blahodárným počínáním. Pokud platí závěry vědeckého výzkumu dr. Weatherbyové, prodloužil jsem si za týden život nejméně o pět let. Když odečtu dovolenou a Vánoce, dělá to za rok více než dvě stě let života navíc.

Rád bych se paní doktorky Weatherbyové zeptal i na to, zda v budoucnu plánuje výzkum, který by mapoval souvislost mezi dlouhověkostí a pohledem na ženský genitál. Obávám se, že výsledky nebudou tak jednoznačné. Všichni gynekologové by totiž museli být už dnes starší než biblický Metuzalém, který se údajně dožil 969 let.

Receptů na dlouhověkost se v poslední době vyrojilo více než dost. Četl jsem, že zaručeným prostředkem je každodenní štamprle slivovice na lačný žaludek. Už jsem zahájil v tom smyslu jednání s kamarády ze Zlína a ze Vsetína. Ti mi tento fakt potvrdili a ještě připojili potěšitelnou zprávu, že se v loňském roce obzvlášť urodilo.

Pokud tedy spojím slivovici s ňadry, které mám už z mládí k dobru, můžu se dožít podobného věku jako Elina Makropulos ze slavné divadelní hry Karla Čapka.

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na